БИСАКОДИЛ СУПП. 10МГ №10 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

БИСАКОДИЛ СУПП. 10МГ №10 купить в Славутиче

Артикул: 9617
Производитель: ГЛАКСО ВЕЛКАМ
Нет в продаже
Производитель: ГЛАКСО ВЕЛКАМ
ATC: A06AB02
Международное название: Bisacodyl
Действующие вещество: бісакодилу 10 мг
Применение: Короткочасне симптоматичне лікування запорів, у тому числі звичних запорів і хронічних запорів у лежачих пацієнтів і пацієнтів літнього віку; перед діагностичними процедурами, хірургічними та акушерськими втручаннями, а також у перед- та післяопераційний період.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
міністерствоохорониздоров’яукраїниІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 БІСАКОДИЛ

(BISACODYL)

 

 

Склад:

діючаречовина: бісакодил;

1 супозиторіймістить бісакодилу10мг;

допоміжніречовини: віскмікрокристалічний,твердий жир.

 

Лікарськаформа. Супозиторіїректальні.

Основніфізико-хімічнівластивості:супозиторійу форміторпедиоднорідного білогоабокремовогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Контактніпроноснізасоби. КодАТХ А06А В02.

 

Фармакологічнівластивості

Фармакодинаміка.

Бісакодил– проноснийзасіб, щостимулюєперистальтикутовстоїкишки шляхомподразнювальноїдії наслизову оболонкуабо прямоїстимуляціїнервових закінченьупідслизовомута слизовомунервовихсплетіннях.

Фармакокінетика.

Бісакодилпоганоабсорбуєтьсязі шлунково-кишковоготракту і самвпливає наабсорбціюелектролітів.У результатіцьогопідвищенийосмотичнийтиск упросвітікишечникуутримуєбільшу кількістьводи, що маєнаслідкомпом’якшеннявипорожненьі полегшенняїх пасажу утовстійкишці. Крімтого,збільшуєтьсяоб’ємвипорожнень,що стимулюєперистальтикута полегшує дефекацію.

Бактеріальніферментитовстоїкишки метаболізуютьбісакодил доактивноїсполуки –дифенолу,якийпідлягаєкон’югаціїпід часпершогопроходженнячерезпечінку з глюкуроновоюабо сірчаноюкислотою таповертаєтьсядо кишечникучерезентерогепатичнуциркуляцію.Цей процеспролонгує діюпрепарату.

Абсорбціябісакодилупісляінтраректальногозастосуваннямінімальна.Абсорбованийбісакодилпідлягаєдеацетилюваннюу печінці зутвореннямфеноловогопохідного, щозгодомвиводитьсяіз сечею.Частина, щозалишилась утовстійкишці,виводиться зкалом.

 

Клінічніхарактристики.

Показання.

Короткочаснесимптоматичнелікування запорів,у тому числізвичнихзапорів іхронічнихзапорів улежачиххворих іпацієнтівлітньоговіку; переддіагностичнимипроцедурами,хірургічнимитаакушерськимивтручаннями,а також уперед- тапісляопераційнийперіод.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдобісакодилута до іншихкомпонентівпрепарату.

Непрохідністькишечнику.

Гострізахворюванняорганівчеревноїпорожнини,включаючиапендицит тагострізапальнізахворюваннякишечнику.

Тяжкийбіль уживоті,асоційованийз нудотою іблюванням,який можесвідчити провищезазначенітяжкі стани.

Тяжкадегідратація.

Анальнітріщини абовиразковийпроктит зпошкодженнямслизовоїоболонки.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Бісакодилпосилює діюсерцевихглікозидівчереззниженнярівня калію усироватці крові.Він такожпосилюєкалійуретичнудіюдіуретиків іглюкокортикоїдів.

 

Особливостізастосування.

Тривалістьлікування

Як ііншіпроноснізасоби,бісакодил неслідзастосовуватипостійно протягомбільше       5днів безз’ясування причинизапору.Тривале танадмірнезастосуванняпрепаратуможеспричинятипорушення балансуелектролітівта рідини, атакож гіпокаліємію.

Втратарідини укишечнику

Втратарідини укишечникуможеспричинитидегідратацію,симптомамиякої можутьбути спрагата олігурія.Пацієнтам,які страждаютьвід втратирідини укишечнику, щоможеспричинитинебез

Нет аналогов