ГУТТАЛАКС КАПЛИ 7,5МГ/МЛ 30МЛ купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГУТТАЛАКС КАПЛИ 7,5МГ/МЛ 30МЛ купить в Славутиче

Артикул: 9663
Производитель: БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ
ATC: A06AB08
Международное название: Sodium picosulfate
Действующие вещество: натрію пікосульфату моногідрату 7,5 мг
Применение: Атонія кишечнику, запор (за виключенням спастичного), зумовлений зміною режиму харчування, тривалою іммобілізацією, тяжким загальним станом, порушеннями обміну речовин; випорожнення кишечнику у перед- та післяопераційний періоди.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ГУТТАЛАКС®

 

Склад:

діючаречовина:натріюпікосульфат;

1 мл (= 15 крапель ) міститьнатріюпікосульфатумоногідрату 7,5 мг;

допоміжніречовини:натріюбензоат (E 211),сорбітурозчин (E 420),кислоталимонна,моногідрат;натріюцитратудигідрат,вода очищена.

 

Лікарськаформа. Краплі.

 

Прозорий,безбарвнийдожовтуватогоабо злегкажовтувато-коричневогокольору, злегкав'язкийрозчин змайженевідчутнимзапахом.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. Істітутоде АнжеліС.р.л., Італія

Localita Prulli 103/c,50066 Reggello (Firenze), Italy.

 

Назва імісцезнаходженнязаявника. БерінгерІнгельхаймІнтернешнлГмбХ, Німеччина.

Binger Strasse 173, D-55216, Ingelheim am Rhein, Germany.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Контактніпроноснізасоби.

Код АТС A06AB08.

 

Натріюпікосульфатє проноснимзасобом місцевоїдіїтриарилметановоїгрупи, що післябактеріальногорозщепленняу товстійкишцістимулює їїслизовуоболонку,полегшуючиперистальтику,сприяєкумуляції водита електролітіву просвітітовстоїкишки.Результатомцього єстимуляціядефекації,зменшеннячасутранзиту іпом’якшеннякалу.

Післяпероральногозастосуваннянатрію пікосульфатдосягаєтовстоїкишки без помітноїабсорбції.Томувнутрішньопечінковациркуляціявідсутня.Шляхомбактеріальногорозщеплення укишечникуутворюється активнийпослаблюючийкомпонент,біс-(п-гідроксифеніл)-піридил-2-метан(BHPM). Початок діївідбуваєтьсяу проміжкувід 6 до 12 годин,що пов'язанозвивільненнямактивноїсубстанціїпрепарату.

Післяпероральногоприйому лишенезначнакількістьлікарськогозасобу можебути виявленав органах ісистемахорганізму.

Проноснийефектпрепарату непов'язаний з рівнемактивноїречовини уплазмі крові.

 

Показаннядлязастосування.Запориабо випадки,щопотребуютьполегшеннядефекації.

 

Протипоказання. Гутталакспротипоказанийпацієнтам, зкишковою непрохідністю,гострізахворюванняорганів черевноїпорожнини,включаючиапендицит, гострізапальнізахворюваннякишок, гострийабдомінальнийбіль, щосупроводжуєтьсянудотою таблюванням, таможе вказуватина гострізахворювання,зазначені вище.

ГУТТАЛАКСтакожпротипоказанийв стані сильноїдегідратаціїта пацієнтамз відомоюгіперчутливістюдо натріюпікосульфатуабо іншогокомпонентапрепарату.

Увипадку рідкіснихспадковихстанів, черезякі можливагіперчутливістьдодопоміжнихречовинпрепарату(див. розділ«Особливізастереження»),прийомпрепаратупротипоказаний.

 

Особливізастереження.

Як ііншіпроноснізасоби,Гутталаксне слідзастосовуватикожного дняабо протягомдовгогоперіоду безвстановленняпричинузапору.Тривале танадмірнезастосуванняможепризвести допорушеньрідинногоабоелектролітногобалансу,гіпокаліємії.

1 млкрапельмістить 0,45 гсорбіту,тобто 0,6 г сорбіту вкожніймаксимально рекомендованійдобовій дозі,призначенійдлялікуваннядорослих тадітей старше10 років.Пацієнтам ізрідкісноюспадковою непереносимістюфруктози неслід прийматицей препарат.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Тривалийдосвід не виявивпобічноїнебажаноїабошкідливої діїГутталаксу  приприйомі підчасвагітності.

Доказищодопроникнення Гутталаксуу молокоматері-годувальницівідсутні.

Незважаючина це, Гутталакс,як і всі іншілікарськізасоби, можезастосовуватисьу періодвагітностіабогодуваннягруддютільки, якщона думкулікарякористь відзастосуванняпрепаратупереважаєпотенційнийризик для плода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами. Невпливає.

 

Діти.Безконсультаціїлікаря дітямГУТТАЛАКСзастосовуватине слід.Препаратзастосовуютьу дітей змоментународження.

 

Спосібзастосуваннята дози. Рекомендуютьсятакі дози:

дорослимі дітямстарше 10років -                                   10–20 крапель           (5– 10 мг);

дітям 4–10років -                                                    5–10 крапель                        (2,5– 5 мг).

Длядітей змоментународженнядо 4 років рекомендуєтьсядозування ізрозрахунку 1крапля (0,5 мг) на 2 кгмаси тіла.

Гутталакснеобхідноприймати наніч, щобвипорожненнякишечникувідбулосявранці.

 

Передозування.Симптоми. При прийомівеликих дозмає місцерідке випорожнення(діарея),кишковіспазми таклінічнозначимавтрата каліюта іншихелектролітів.

Крімцього,повідомлялипро ішеміюслизовоїоболонкитовстогокишечникупри застосуваннівеликих доз Гутталаксу,значнобільших зазвичайнорекомендованіпри запорах.

Гутталакс, як ііншіпроноснізасоби, притривалому передозуванніпризводитьдо хронічноїдіареї таболей уживоті,гіпокаліємії,вторинногогіперальдостеронізмута можливого утвореннянирковихкаменів. Притриваломузловживанніпроноснимизасобами єповідомленняпро ураженнянирковихканальців,метаболічни

Нет аналогов