КРУШИНЫ СИРОП 100МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

КРУШИНЫ СИРОП 100МЛ

Артикул: 9657
Бренд: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
Нет в продаже
Производитель: ЛУГАНСКИЙ ХФЗ
ATC: A06AB07
Международное название: Frangula alnus
Содержание: сиропу містять 65 мл екстракту кори крушини (0,83:1)
Применение: Атонія кишечнику, хронічні запори

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
І Н С Т Р У КЦ І ЯдлямедичногозастосуванняпрепаратуКРУШИНИСИРОП

(SIRUPUS FRANGULAE)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 100 мл сиропумістять 65 мл екстрактукори крушини(0,83:1);

допоміжніречовини: сахароза.

Лікарськаформа. Сироп.

Темно-коричневагуста рідиназіспецифічнимзапахом. Упроцесізберіганнядопускаєтьсяутворенняосаду.

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Луганськийхіміко-фармацевтичнийзавод».

Україна,91019, м.Луганськ,вул. Кірова, 17.

Фармакотерапевтичнагрупа. Проноснізасоби. КодАТС А06А В07.

Крушинавільховидна– лікарськарослина. Длямедичнихцілейвикористовуютькору, якаміститьантраглікозиди,франгулін,глікофрангулін,франгулаемодин,хризофановукислоту(вмістпохіднихантрацену –не менше 4,5 %), атакождубильніречовини,сапоніни,органічні кислоти,ефірну олію,цукри,алкалоїдитощо. Володієспецифічнимм'яко діючимпроноснимефектом.Основнідіючіречовини –емодин іхризофановакислота –утворюютьсяу товстомукишечнику і,подразнюючийого інтерорецептори,підсилюютьперистальтикута прискорюютьвипорожненнякишечнику.При цьому сповільнюєтьсявсмоктуваннярідини з товстогокишечнику,зумовлюючирозрідженнякалових масзізбільшеннямїх об’єму тапослаблюючийефектантраглікозидів.Препарат невпливає наперистальтикутонкогокишечнику.

Проноснийефектпрепаратузазвичайнастає через8-12 годин післяприйому.

Показаннядлязастосування.Хронічнийзапор, атоніякишечнику.

Протипоказання.Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.Дитячий вікдо 12 років.Вагітність,періодгодуваннягруддю. Хворіна цукровийдіабет тахворі зпаренхіматознимиураженнями нирокі печінки.Запориневрогенногота ендокринногопоходження,спастичні тахронічнізапори,кишкованепрохідність,атонія, стеноз,кровотечі,синдром«гострогоживота»,синдромподразненогокишечнику,апендицит,виразковийколіт,гострийгастроентероколіт,інші запальніпроцеси учеревнійпорожнині,гостра діарея,нудота,блювання,геморой,нефрит, зневоднення,порушенняелектролітногобалансу, хворобаКрона, гостріпропасністани.

Належнізаходибезпеки призастосуванні. Притриваломупризначенніпрепаратурозвиваєтьсязвикання. Щобзапобігтизвиканнюдоцільночергуватипрепарат зіншими проноснимизасобами.Прийомпроноснихзасобівпротягомбільше 2тижнівпотребуємедичногонагляду.

Передпризначеннямпрепаратуслід встановитигенезпорушеньфункціїкишечнику.

Прикровотечі зпрямої кишкиабо відсутностікишковоїперистальтикипісля прийомупроносногозасобу сліднегайнозвернутисядо лікаря.

1 чайна ложкасиропу (5 мл)містить 3,25 гцукру(відповідає 0,27ХО), томупрепарат неслідпризначатихворим нацукровийдіабет.

Пацієнтівслідпопередитипроможливістьзабарвленнясечі воранжевийколір, що є нешкідливим.

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю. Препаратне слідпризначати уперіод вагітностіабогодуваннягруддю.

Здатністьвпливати на швидкістьреакції при керуванніавтотранспортомабороботі зіншимимеханізмами.Препарат невпливає нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіскладнимимеханізмами.

Діти. Нерекомендуєтьсяпризначатидітям вікомдо 12 років.

Спосібзастосування та дози. Призначаютьвнутрішньоперед сном.Перед застосуваннямзбовтати.

Дорослимпризначаютьпо 1-2 чайніложки. Дітямвіком від 12років істарше – по 1чайній ложці.Тривалістькурсулікуваннявизначаєтьсялікареміндивідуальноз урахуваннямхарактеру,ступенятяжкості таособливостейперебігузахворювання,стабільностідосягнутоготерапевтичногоефекту іпереносимостіпрепарату.

Передозування.Симптоми:колікоподібнийбіль уживоті,тенезми, відчуттядискомфорту,рідківипорожнення,діарея звеликимивтратамирідини таелектролітів.

Лікування:припиненняприйомупрепарату.Специфічногоантидотунемає. Необхіднепоповненнявтрат рідинита електролітів.Потрібноконтролюватирівень електролітів,зокремакалію, що єособливо важливимдля дітей тапацієнтівлітнього віку.

Побічніефекти. Диспептичніявища, біль уживоті,алергічніреакції. Притриваломузастосуванніможутьрозвинутисядіарея, метаболічнийацидоз,дегідратація,гіпокаліємія,гіпокальціємія,зниженняфункції ферментівкишечнику,мальабсорбціяпоживнихречовин,атоніятовстогокишечнику,колікоподібніболі, втратаваги,альбумінурія,гематурія.

Слабкістьтаортостатичнагіпотензіяможутьзагострюватисяу пацієнтівлітньоговіку придовготриваломуприйомі.

Тривалезастосуванняможеспричинитислабкупігментаціюслизовоїоболонкитовстоїкишки (Рseudomelanosis coli), яканешкідлива ізникає привідмініпрепарату.

Післятривалогозастосуванняпроносних засобівможливістеаторея,гастроентеропатіязгіпоальбумінемією,черезушкодженнянирковихканальцівможевиникнути вториннийальдостеронізм.

Забарвленнясечі у колірвід жовтогодо червоно-коричневоготакож не єшкідливим.

Нет аналогов