РЕГУЛАКС КУБИКИ ФРУКТ. №6 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

РЕГУЛАКС КУБИКИ ФРУКТ. №6 купить в Житомире

Артикул: 9670
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ ГМБХ
Нет в продаже
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ ГМБХ
ATC: A06AB06
Международное название: Senna officinalis
Действующие вещество: 0,71 г листя сени (sennae folium) та 0,3 г плодів сени (sennae fructus) (відповідає 30 мг похідних гідроксіантрацену, у перерахуванні на сенозид В)
Применение: Запор, атонія кишечнику, полегшення випорожнення кишечнику при геморої та тріщинах заднього проходу, очищення кишечнику перед діагностичними та лікувальними процедурами.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

РЕГУЛАКС®

(REGULAX®)

 

Склад:

діючіречовини:

1кубикмістить 0,71 глистя сени (sennae folium) та 0,3г плодів сени(sennae fructus) (відповідає30 мг похіднихгідроксіантрацену,уперерахуванніна сенозид В);

допоміжніречовини:кислоталимоннабезводна,оліямінеральна,гліцеролмоностеарат,лимоннийароматизатор(у складіміститьетанол 96 %),сироп цукруінвертного,сорбіт (Е 420),кислотасорбінова, твердийжир,пропіленгліколь,мус сливовий,пастаінжирна.

 

Лікарськаформа. Кубикифруктові.

Основніфізико-хімчнівластивості: кубикпастоподібнийтемно-коричневогокольору зжовтими

зерняткамиінжиру, зфруктовимзапахом та солодкимароматнимсмаком.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Контактні проноснізасоби.Глікозидисени.

КодАТХ А06А В06.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

РЕГУЛАКС® міститьсуміш плодівсени і листясени. Сенавідноситьсядо групистимулювальнихлегкихпроноснихзасобів, якімістятьантраноїди.Проносну діюмають похідні1,8-дигідроксіантрацену.Ця діясенозидів  аботочніше їхактивногометаболіту утовстійкишціреїнантрону  пов’язано головнимчином впливом нарухливістьтовстоїкишки: гальмуваннястаціонарнихі стимуляціяпропульсивнихскорочень.Внаслідокцього досягаєтьсяприскоренепроходженнякишковоготракту і,  якрезультат,скороченнячасуконтактуванняхімусу зкишковоюстінкою,зменшуєтьсярезорбціярідини. Крімтого, завдякистимулюваннюактивної хлоридноїсекреціївиділяютьсявода і електроліти.

Фармакокінетика.

Систематичнівивченнякінетикилікарськогозасобувідсутні.

Глікозидо-зв’язанісенозиди(касіотиди) є «проліками»,які нерозщеплюютьсяі не всмоктуютьсяу верхньомувідділішлунково-кишковоготракту. Задопомогоюбактеріальнихферментіввони розщеплюютьсяу товстійкишці дореїнантрону.Реїнантрон –метаболіт,який має проноснудію.Системна доступністьреїнантронудуже низька.Векспериментахна тваринахіз сечеювиділялосяменш ніж 5 % уформіокиснених,частковокон'югованих похіднихреїну ісенозидів.Більшачастинареїнантрону (більше90 %) міститься укалі, де вінміцно зв’язуєтьсяз вмістомкишечнику івиводиться увиглядіполімернихсполук.Незначна кількістьактивнихметаболітівтипу реїну надходятьу груднемолоко.Проносноїдії у немовлят,якіперебуваютьна грудномугодуванні,  неспостерігалося.Проникненняреїну черезплаценту векспериментахна тваринахбуломінімальним. 

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Длякороткочасногозастосуванняпри запорах.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючихречовин абодо іншихкомпонентівпрепарату;кишкованепрохідність(ілеус);кишковийстеноз таатонія;кровотечішлунково-кишковоготракту; гострізапальнізахворюваннякишечнику(наприкладхворобаКрона,виразковийколіт, апендицит);біль уділянціживотаневідомогопоходження;нудота,блювання;тяжкадегідратаціяорганізму, щосупроводжуєтьсявтратою водитаелектролітів;метрорагії,геморой, перитоніт,пептичнавиразкашлунка ідванадцятипалоїкишки,тріщинипрямої кишки,спастичнийколіт,защемленагрижа,панкреатит,гепатит,нефрит,цистит,дивертикуліт,органічніураженняпечінки.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Притриваломузастосуванні/зловживаннічерезнестачукаліюможливе посиленнядії серцевихглікозидів, атакож змінадії антиаритмічнихзасобів,препаратів,що застосовуютьприкардіоверсії(наприкладхінідин) тазасобів, якізбільшуютьінтервал QT.

Втратакалію можепосилитися  при комбінаціяхізтіазиднимидіуретиками,гормонамикори наднирковихзалоз(кортикостероїдів)і коренемсолодки. 

Такожнеобхідновраховуватилікарські засоби,які пацієнтприймавнещодавно.

 

Особливостізастосування.

РЕГУЛАКС®слідзастосовуватилише у томувипадку, якщошляхом змінихарчуванняабо задопомогоюпрепаратів,якізбільшуютьоб’ємкишковоговмісту, недосягаєтьсятерапевтичнийефект.

Пацієнтам,якіприймаютьсерцевіглікозиди,антиаритмічнізасоби,препарати,які збільшуютьінтервал QT,діуретики,гормони коринаднирковихзалоз(кортикостероїди)аболікарськізасоби наосновікореня солодки,слідпроконсультуватисяз лікарем допочаткузастосуванняпрепарату РЕГУЛАКС®.

Якщопричиназапоруневідома абопри гострихчи тривалихскаргах збокушлунково-кишковоготракту (більу животі,нудота та блювання),як і передпочаткомприйомуіншихпроноснихзасобів,необхідно,щоб лікарвстановив причинузапору,оскільки цісимптоми можуть бутиознакаминепрохідностікишечнику, щопочинаєтьсяабо яка вже є.

Прищоденномузастосуванніпроносних засобівнеобхідно пройтиобстеження,щобустановитипричинувиникненнязапору.

Слідуникатитривалогозастосуванняпрепарату,оскілки тривалезастосуванняпроноснихзасобів, якістимулюютьдіяльністькишечнику,можепризвести допосиленняатоніїкишечнику.

Щобуникнути звикання,препаратдоцільночергувати зіншимипроноснимизасобами таобмежититривалістьзастосування1 тижнем.

Дорослим,якістраждаютьвіднетримання калу(інконтиненції),при прийоміпрепарату РЕГУЛАКС®слідуникатитривалогоконтактушкіри з каломшляхом змінипрокладок(серветок).

Нет аналогов