СЕНАДЕ ТАБ. 13,5МГ №500 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СЕНАДЕ ТАБ. 13,5МГ №500 купить в Житомире

Артикул: 9647
Производитель: ЦИПЛА ЛТД
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ЦИПЛА ЛТД
ATC: A06AB06
Международное название: Senna glycosides
Действующие вещество: сенозиди кальцію 15 % 90,0 мг, (з вмістом сенозидів А і B 13,5 мг)
Применение: Гострі та хронічні запори

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

СЕНАДЕ®

(SENADE)

 

Склад лікарськогозасобу:

діючіречовини: кальціюсенозиди А і B;

1 таблеткаміститьсенозиди кальцію 15 %  90,0 мг, (звмістом сенозидів А іB 13,5мг);

допоміжніречовини: лактоза,моногідрат;крохмалькукурудзяний;метилпарагідроксибензоат(Е 218); целюлозамікрокристалічна;тальк; магніюстеарат;натрію лаурилсульфат;натріюкарбоксиметилцелюлоза.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Відсвітло-коричневогодотемно-коричневогокольору,плоскі, круглітаблетки зіскошенимикраями; з oдного боку -монограма CIPLA, з іншого –лініярозлому поцентру.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

«ЦиплаЛтд».

Офіційнаадресавиробника.

МумбаїЦентрал,Мумбаї – 400 008,Індія.

Навиробництві:

«МедітебСпешиалітізПвт. Лтд», 352.Кундеім Індл. Істейт,Кундеім ГОА,Індія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Контактніпроноснізасоби.Глікозидисени. Код АТСА06А В06.

Проноснийпрепаратрослинногопоходження,який діє намоторикутовстогокишечнику.

Фармакологічнадія обумовленаантраглікозидами(в основномусенозидами Ата В), а такожіншимиглікозидами.Призастосуваннівнутрішньоглікозиди сенипроходятьчерез шлунокі тонкий кишечникунезміненомувигляді, невсмоктуючись.У товстомукишечникуантраглікозидирозщеплюютьсякишковимибактеріяминафармакологічноактивніантрони таантраноли,які, подразнюючиінтерорецепторитовстоїкишки, посилюютьперистальтикуіприскорюютьвипорожненнякишечнику.Антрони таантранолиперешкоджаютьвсмоктуваннюводи та електролітів,сприяютьдифузії водиу просвіткишечнику. Внаслідокосмотичногоефектувідбуваєтьсязбільшеннякалових мас,підвищеннятискунаповнення,що сприяєстимуляціїперистальтики.

Післяприйомупрепаратуефект настаєчерез 6 – 12 годин.Випорожненнянормалізуєтьсячерез кількадніврегулярногозастосування.

Активніречовини –метаболітиантраглікозидівсени –практично невсмоктуються,в основномувиводяться зкалом тачастково –сечею,невеликакількість їхпроникає у груднемолоко.

 

 

 

Показаннядлязастосування.

Запори,обумовленіатонієюкишечникурізноїетіології. Підготовкадорентгенологічнихдосліджень.

 

Протипоказання.

Підвищенаіндивідуальначутливістьдо компонентівпрепарату;нудота,блювання; гострізапальнізахворюваннятравного тракту(хворобаКрона, коліти);недіагностованізахворюваннятравноїсистеми, якіможуть бутирезультатомгострихкишковихзахворюваньабо хірургічнихвтручань(дивертикуліт,апендицит, перитоніт,частадіарея),спастичнийбіль; защемленагрижа,кишкованепрохідність,органічні ураженняпечінки,епігастральнийбіль невизначеногопоходження, шлунково-кишковіі матковікровотечі,цистит, тяжкіпорушенняводно-сольовогобалансу (гіпокаліємія),ректальнігеморагії.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратрекомендуєтьсязастосовуватитільки у томувипадку, якщонормалізаціївипорожненнякишечнику невдаєтьсядосягтизміною дієти;слідприймати мінімальнуефективнудозу,необхіднудля відновленнянормальноїфункціїкишечнику.

Пацієнтам,якіприймаютьсерцевіглікозиди,антиаритмічнізасоби,препарати,якізбільшують інтервалQT,діуретики,кортикостероїдиабо препаратина основікоренясолодки, сліддо початку застосуванняпрепаратупроконсультуватисяз лікарем.

Якщопричиназапоруневідома абоє скарги збокутравноготракту (більу животі,нудота іблювання), топеред початкомприйомупроноснихзасобівнеобхідно,щоб лікарвстановивпричинузапору, оскількиці симптомиможуть бутиознаками непрохідностікишечнику, щопочинається абояка вже є.

Препаратпризначенийдля епізодичногозастосування,тому слідприймати препаратзобережністюі післяпопередньої консультаціїз лікарем,якщо йогозастосуваннятриває більшніж одинтиждень,оскількитривалезастосуванняпроноснихзасобів, якістимулюютьдіяльністькишечнику, можепризвести допосиленняатоніїкишечнику.

Препаратне слідзастосовуватипротягом 2 годинпіслязастосуванняіншихлікарськихзасобів або удозах, щоперевищуютьрекомендовані.

Дорослим,якістраждаютьвіднетримання калу,при прийоміпрепаратуслід уникатитривалогоконтактушкіри з каломшляхом зміни прокладок(серветок).

Зобережністюслідзастосовуватипрепаратпацієнтам іззахворюваннямпечінки абонирок, ізхронічнимизапальнимизахворюваннямикишечнику.

Препаратміститьлактозу, щослід враховуватипацієнтам ізрідкіснимиспадковими  формаминепереносимостілактози,недостатністюлактази,синдромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Хочазастосуванняпрепаратувагітним жінкамнепротипоказано,однак застосовуватийогорекомендованотільки підспостереженнямлікаря.Дослідженняне виявилибудь-якоїнебезпекидля плоду.Немає свідченьщодотератогенностіпрепарату.

Застосуванняпрепарату вагітнимиможевикликатибільш високуймовірністьрозвиткупобічнихефектів(абдомінальніболі, діарея).

Нет аналогов