СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВЬЕ ТАБ. 70МГ №10 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВЬЕ ТАБ. 70МГ №10 купить в Броварах

Артикул: 9641
Производитель: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
Выберите нужную аптеку:
Производитель: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
ATC: A06AB06
Международное название: Senna glycosides
Действующие вещество: екстракту листя сени, що містить кальцієві солі сенозидів А і В, у перерахуванні на 20 % 70 мг
Применение: Запори різної етіології

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ’Я

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: sennosides A & B;

1таблеткамістить екстрактулистя сени,що міститькальцієві солісенозидів А іВ, уперерахуванніна 20 % 70 мг;

допоміжніречовини:лактоза,моногідрат;крохмалькукурудзяний;ванілін;магніюстеарат;метилпарабен(Е 218); кислотастеаринова; тальк; целюлозамікрокристалічна;натрію кроскармелоза.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

 

Таблеткиплоскоциліндричноїформи, з рискоюі фаскою, відсіро-коричневогодокоричневогокольору звкрапленнямибільштемного табільшсвітлогокольору, іззапахомваніліну.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«Фармацевтичнакомпанія«Здоров’я».

Україна,61013, м. Харків,вул.Шевченка, 22.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Контактніпроноснізасоби.Глікозидисени. Код АТСА06А В06.

 

Проноснийпрепаратрослинногопоходження(лист сениабоолександрійськийлист, аболист касіїгостролистої),який діє намоторикутовстогокишечнику.

Фармакологічнадія обумовленаантраглікозидами(в основномусенозидами Ата В), а такожіншимиглікозидами.Призастосуваннівнутрішньоглікозиди сенипроходятьчерез шлунокі тонкийкишечник унезміненомувигляді, невсмоктуючись.У товстомукишечникуантраглікозидирозщеплюютьсякишковимибактеріяминафармакологічноактивніантрони таантраноли,які подразнюючиінтерорецепторитовстоїкишки, посилюютьперистальтикуіприскорюютьвипорожненнякишечнику.Антрони таантраноли перешкоджаютьвсмоктуваннюводи та електролітів,сприяютьдифузії водив просвіткишечнику.Внаслідокосмотичногоефектувідбуваєтьсязбільшенняоб’ємукалових мас,підвищеннятискунаповнення,що сприяєстимуляціїперистальтики.

Проноснадіявиявляєтьсячерез 6-12годин. Притриваломузастосуванніпрепарату інтенсивністьйого дії  можезнижуватисьчереззменшеннявмісту каліюв організмі.

Активніречовини —метаболітиантраглікозидівсени —практично невсмоктуються,в основномувиводяться зкалом, атакож із сечею.Виділяютьсятакож зпотом,невелика кількістьїх потрапляєу груднемолоко.

 

Показаннядлязастосування.

Запори,обумовленіатонієюкишечникурізноїетіології.

Підготовкадорентгенологічнихдосліджень.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,нудота,блювання,гострізапальнізахворюваннятравноготракту(хвороба Крона,коліти),недіагностованізахворюваннятравноїсистеми, якіможуть бутирезультатомгострихкишковихзахворюваньабо хірургічнихвтручань(дивертикуліт,апендицит,перитоніт,частадіарея),кишкова непрохідність,спастичнийзапор,защемленагрижа, шлунково-кишковіі матковікровотечі,цистит, епігастральнийбільневизначеногопоходження,спастичнийбіль,органічніураження печінки,тяжкіпорушенняводно-сольовогобалансу(гіпокаліємія),ректальнігеморагії.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратрекомендуєтьсязастосовуватитільки у томувипадку, якщонормалізаціївипорожненняне вдаєтьсядосягтизміною дієти;слідприйматимінімальнуефективну дозу,необхіднудлявідновленнянормальноїфункції кишечнику.

Пацієнтам,якіприймаютьсерцевіглікозиди,антиаритмічнізасоби,препарати,які збільшуютьінтервал QT,діуретики,кортикостероїдиабо препаратина основікоренясолодки, сліддо початку застосуванняпрепаратупроконсультуватисяз лікарем.

Якщо причиназапоруневідома абоє скарги збоку травноготракту (більу животі,нудота іблювання), топередпочаткомприйомупроноснихзасобів необхідно,щоб лікарвстановивпричину запору,оскільки цісимптомиможуть бутиознаками непрохідностікишечнику, щопочинаєтьсяабо яка вже є.

Препаратпризначенийдляепізодичногозастосування,тому зобережністюі після попередньоїконсультаціїз лікаремприймаютьпрепарат,якщозастосуванняпрепаратутриваєбільше 1тижня,оскількитривале застосуванняпроноснихзасобів, якістимулюютьдіяльністькишечнику,можепризвести допосиленняатоніїкишечнику.

Препарат неслідзастосовуватипротягом двохгодин післязастосуванняінших лікарськихзасобів або удозах, щоперевищують рекомендовані.

Дорослим,якістраждаютьвід нетриманнякалу(інконтиненції),при прийоміпрепарату слідуникатитривалогоконтактушкіри з каломшляхом змінипрокладок(серветок).

Зобережністюслідзастосовуватипрепаратпацієнтам іззахворюваннямипечінки абонирок, ізхронічнимизапальнимизахворюваннямикишечнику.

Препаратміститьлактозу, щослід враховуватипацієнтам ізрідкіснимиспадковими формаминепереносимостілактози,недостатністюлактази,синдромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

Хочазастосуванняпрепаратувагітним жінкамнепротипоказано,однакзастосовуватийогорекомендованотільки підспостереженнямлікаря. Застосуванняпрепарату увагітнихсполучено збільшвисокоюімовірністюрозвиткупобічнихефектів (абдомінальніболі, діарея).

Начаслікуванняпрепаратомгодування груддюрекомендуєтьсяприпинити,тому що компонентипрепаратуможутьпроникати угруднемолоко іспричинятичасте рідкевипорожненняу дитини. Утой же час заумовиналежногодозуваннявиникненнянебажанихефектів удитини ємалоймовірним.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Нет аналогов