ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ 50МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЭЛЕУТЕРОКОККА ЭКСТРАКТ ЖИДКИЙ 50МЛ

Артикул: 8818
Бренд: ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ФФ ОАО УКРАИНА
Нет в продаже
Производитель: ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ФФ ОАО УКРАИНА
ATC: A13A
Международное название: Eleutherococcus senticosus
Содержание: рідкого екстракту кореневищ та коренів елеутерококу (Eleutherococci rhizomata et radices) (1:1) (екстрагент – етанол 40 %) – 50 мл
Применение: Показаний для стимуляції фізичної та розу мової працездатності, підвищення опірнос ті організму до несприятливих зовнішніх впливів, як тонізуючий засіб при травмах і токсикоінфекційних астеноіпохондричних станах.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІнструкція

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЕЛЕУТЕРОКОКУеКСТРАКТ Рідкий

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 флаконміститьрідкогоекстракту кореневищта коренівелеутерококу(Eleutherococci rhizomata et radices) (1:1)(екстрагент –етанол 40 %) – 50 мл;

допоміжніречовини, крімекстрагенту,відсутні.

 

Лікарськаформа. Екстрактрідкий.

 

Рідинатемно-коричневогокольору, втонкому шаріпрозора,запахсвоєрідний,специфічний.В процесізберіганняможливевипаданняосаду.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ТОВ«Тернофарм».

Україна,46010, м.Тернопіль,вул.Фабрична, 4.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Тонізуючізасоби.

КодАТС А13А.

 

Доскладукореневищ зкоренямиелеутерококувходятьелеутерозидиА, В, В1, С, D, Е, F і G,похіднікумарину,флавоноїди,ефірна олія,рослиннийвіск, смоли,крохмаль таіншікомпоненти.Завдякиприсутностіелеутерозидівпрепаратпідвищує фізичнута розумовупрацездатність,стійкість донесприятливихфакторівнавколишньогосередовища,гостротузору,покращує обмінречовин,чинитьнезначнустимулюючугонадотропнутагіпоглікемічнудію.

 

Показаннядлязастосування.

Фізичната розумоваперевтома,неврастеніїтапсихостенії,функціональневиснаженняцентральноїнервовоїсистеми, якесупроводжуєтьсязниженнямпрацездатності;дратівливістюі безсонням.Вегето-неврози,післяопераційнийперіод; упоєднанні з іншимизасобами –при гострійта хронічній променевійхворобі.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату,гіпертермічнийсиндром,артеріальнагіпертензія,підвищеназбудливість,епілепсія,гострі інфекційнізахворювання,інфарктміокарда, аритмії,безсоння,вегето-судиннадистонія.

 

Особливізастереження.

Притриваломузберіганніпрепаратудопускаєтьсявипаданняосаду, томуперед застосуваннямпрепаратуфлакон необхіднокілька разівзбовтати. Призастосуванніпрепаратунеобхідноконтролюватиартеріальнийтиск. Приприйоміпрепарату удругійполовині дняможливебезсоння.Препаратмалотоксичний,добрепереноситься,у тому числіособамилітньоговіку і дітьми.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Оскількипрепаратміститьетанол, йогоне можнапризначативагітним тажінкам, які годуютьгруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Препаратміститьетанол 40 %, томупід час застосуванняпрепаратусліддотримуватисяобережностіприкеруваннітранспортнимизасобами абороботі зпотенційно-небезпечнимимеханізмами.

 

Діти.

Застосовуватизапризначеннямлікаря дітямвіком від 12років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Передзастосуваннямзбовтати.Препарат застосовувативнутрішньоза 30 хвилин доїди. Дорослимприймати по 20-30крапель 1 разна день,дітям вікомвід 12 роківпризначати зрозрахунку 1крапля на 1рік життядитини 1 разна день,попередньорозвівшиневеликоюкількістюводи, у першуполовину дня(тобто до 15години). Курслікуваннястановить 25-30днів; принеобхідності–повторюватичерез 1-2 тижні.

 

Передозування.

Можливепідвищенняартеріальноготиску, порушенняритму серця,підвищеназбудливість,порушеннясну, порушенняз бокутравноготракту,знижується працездатність.У такихвипадкахслід негайноприпинитизастосуванняпрепарату та провестисимптоматичнутерапію.

 

Побічніефекти.

Препарат,зазвичай,переноситьсядобре, протеу пацієнтів згіперчутливістюдо його компонентівможливийрозвитокалергічнихреакцій (почервонінняшкіри,висипання,свербіж).

З бокуцентральноїнервовоїсистеми:головнийбіль,збудження,порушеннясну, дратівливість,тривожнийстан,зниження працездатності.

З бокусерцево-судинноїсистеми: тахікардія,підвищенняартеріальноготиску.

Тривалезастосування(більше 2місяців) можеспричинитиспазм м’язів,порушення збокутравноготракту.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратможепотенціюватидію стимуляторівцентральноїнервовоїсистеми,аналептиківігіпоглікемічнихзасобів, єфізіологічнимантагоністомзасобів, щопригнічуютьцентральнунервовусистему (у т.ч.барбітуратів,транквілізаторів,протиепілептичнихзасобів).

 

Термінпридатності. 4 роки.

 

Умовизберігання.

Зберігативоригінальнійупаковці притемпературіне вище 25 оС.

Зберігатиунедоступномудля дітей місці.

 

Упаковка.

По 50 мл уфлаконахскляних абофлаконах полімернихв пачці абобез пачки.

 

Категоріявідпуску. Безрецепта.

Нет аналогов