Рецептурный
АДЖИВИТА (РЫБ.ЖИР) КАПС.302МЕ №30 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

АДЖИВИТА (РЫБ.ЖИР) КАПС.302МЕ №30 купить в Ирпене

Артикул: 8928
Производитель: АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД.
Нет в продаже
Производитель: АДЖИО ФАРМАСЬЮТИКАЛС ЛТД.
ATC: A11CB
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: риб’ячого жиру з печінки тріски 300 мг, до складу якого входять: 275 МО ретинолу (вітамін А), 27,5 МО холекальциферолу (вітамін D3)
Применение: Профілактика раннього атеросклерозу судин; профілактика та лікування гіповіта мінозу вітамінів А та D.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

АДЖИВІТА®

(AGIVITA)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: риб'ячийжир з печінкитріски;

1 капсуламіститьриб'ячогожиру зпечінки тріски300 мг, до складуякоговходять: 275 МОретинолу(вітамін А), 27,5МОхолекальциферолу(вітамін D3);

допоміжніречовини: желатин,гліцерин,сорбітурозчин,метилпарабен(Е 218),пропілпарабен(Е  216),вода очищена.

 

Лікарськаформа.Капсулим'які.

М'якіовальніпрозоріжелатиновікапсули жовтуватогокольору з незначнимриб'ячимзапахом.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

МарксансФарма Лтд.

Ділянка №Л-82, Л-83, ВернаІндастріалІстейт, ВернаГоа, IH - 403 722, Індія.

 

Назваімісцезнаходженнязаявника.

АджіоФармас'ютікалсЛтд.

А-38,НанджіотІндастріалЕстейт,Мумбаі - 400 072,Індія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комбінаціявітамінів Ата D. Код АТС А11СВ.

Діяпрепаратуобумовленафармакологічнимивластивостямийогоскладових.

Омега-3-поліненасиченіжирнікислоти, яківходять доскладуриб'ячогожиру з печінкитріски,знижуютьрівеньтригліцеридів,ліпопротеїдівнизькоїщільності(ЛПНЩ) і ліпопротеїдівдуже низькоїщільності (ЛПДНЩ)в плазмікрові,зменшуютьагрегацію тромбоцитів,щопризводитьдо зменшенняв'язкостікрові іризикутромбоутворення,покращаннямікроциркуляції,особливо всудинах, ураженихатеросклерозом.

Вітамін А(ретинол)необхіднийдля повноцінногофункціонуваннясітківки. Усітківцівітамін Апоєднуєтьсяз опсином(червонимпігментомсітківки), щопризводитьдо утворенняродопсину,який необхіднийдляадаптаціїзору дотемряви. Іншіформи(ретинол,ретиноловакислота) необхіднідля ростукісток, дляфункціонуванняяєчок таяєчників, длярозвиткуембріона, длярегуляціїросту тадиференціаціїепітеліальнихтканин. Такожвітамін Аможе діяти яккофактор убіохімічнихреакціях.

Вітамін Dнеобхідний упроцесахвсмоктуваннятаутилізаціїкальцію тафосфату для нормальноїкальцифікаціїкісток. Упоєднанні зпаратиреоїднимгормоном такальцитоніномвітамін Dрегулюєрівеньконцентраціїкальцію тафосфору уплазмі крові.Вітамін Dстимулює всмоктуваннякальцію тафосфату зтонкогокишечнику тамобілізуєкальцій зкісток.

Післявнутрішньогозастосуванняомега-3-поліненасиченіжирнікислотивсмоктуютьсяв тонкомукишечнику.Метаболізмвідбуваєтьсяв печінці.Післяутвореннякомплексів зліпопротеїнамикровіпереносятьсядо периферичнихжирових депо.Більшістьжирних кислотвикористовуєтьсядлязабезпеченняенергетичнихпотреборганізму.Період напіввиведеннястановить 18-31день.

Вітамін Ашвидко всмоктуєтьсязішлунково-кишковоготракту (дванадцятипалата тонкакишки). Упроцесі всмоктуванняретинолуберутьучасть жовч,панкреатичналіпаза,протеїни.

Менше ніж5 % вітаміну А,якийциркулює,зв'язуються зліпопротеїнамикрові.Кількість зв'язаногоз ліпопротеїнамивітаміну Аможезбільшуватисяпригіперліпопротеїнемії.

Вітамін Аможенакопичуватисяу печінці, у невеликійкількості – унирках татканині легенів.Цинк сприяємобілізаціїрезервіввітаміну А упечінці.

Вітамін D3швидковсмоктуєтьсяз тонкогокишечнику.Максимальнаконцентраціяу плазмікровідосягаєтьсяприблизно через3 – 6 год.Вітамін Dзв'язуєтьсязі специфічнимиальфа-глобулінами.Накопичуєтьсяпереважно упечінці таіншихжирових депо.

Метаболізмхолекальциферолувідбуваєтьсяу два етапи:перший – упечінці,другий – унирках. Виводитьсявітамін D зжовчю та зсечею.

 

Показаннядлязастосування.

Профілактикаранньогоатеросклерозусудин;

профілактиката лікуваннягіповітамінозувітамінів Ата D.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,порушеннязгортаннякрові,гемофілія,гіпервітамінозвітамінів Ата D,гіперкальціємія,гострий тахронічнийнефрит,серцеванедостатністьу стадіїдекомпенсації,першийтриместр вагітності,сечокам'янахвороба знаявністюконкрементівкальцієвогоскладу,ідіопатична гіперкальціємія,нефроуролітіаз,гіперкальціурія,кальцієвийнефролітіаз,тиреотоксикоз,туберкульозлегенів(активна форма),тяжкапечінкова таниркованедостатність,саркоїдоз,жовчнокам'янахвороба, хронічнийпанкреатит.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Зобережністюзастосовуватипацієнтам літньоговіку, хвориміз тривалоюіммобілізацією.У разіодночасногозастосуванняз тіазиднимидіуретикамислідконтролюватирівенькальцію вкрові і сечікожні 3 - 6 місяців.

Притриваломузастосуванні(більше ніж 45діб)необхідноконтролюватирівенькальцію тафосфору вплазмі кровіта сечі.

Незастосовуватиодночасно зприйомом високихдоз кальцію.

Препаратмаєвластивістьнакопичуватисяідовгостроковоперебувати ворганізмі.

Жінкам,які приймаливисокі дозиретинолу, можнапланувативагітністьне раніше ніжчерез 6-12місяців. Цепов'язано зтим, щопротягомцього часуіснує ризикнеправильногорозвиткуплода підвпливомвисокоговмістувітаміну А ворганізмі. Рекомендуєтьсяприпинитиприйомпрепаратупринаймні за4 дні дооперації абоінших хірургічнихвтручань.

Нет аналогов