АСКОЦИН ТАБ. ЖЕВ. №10 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

АСКОЦИН ТАБ. ЖЕВ. №10 купить в Славутиче

Артикул: 21784
Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР
Нет в продаже
Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

АСКОЦИНÒ

(ASCOZINÒ)

 

Склад:

діючіречовини: кислотааскорбінова(аscorbic acid), натріюаскорбат (sodium ascorbate),цинку оксид (zinc oxide);

1 таблеткамістить кислотиаскорбінової100 мг, натрію аскорбатууперерахуванніна кислотуаскорбінову400 мг, цинкуоксиду уперерахуванніна цинк 15 мг;

допоміжніречовини: маніт(Е 421),повідон К30, кросповідон, жовтийзахід FCF(Е 110),етилцелюлоза,аспартам (Е 951),магнію стеарат,ароматизаторапельсиновий844763.

 

Лікарськаформа. Таблеткижувальні.

Основніфізико-хімічнівластивості: світло-оранжевогокольору, круглідвоопуклі таблеткиз наявністювкраплень.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препаратиаскорбіновоїкислоти(вітаміну С),комбінації. КодАТХ А11G B.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Аскоцин®єкомбінованимпрепаратом,що поєднуєдва лікарськізасоби:водорозчиннийвітамін С −аскорбіновукислоту тамікроелемент– цинк.

Механізмдіїаскорбіновоїкислоти.

Аскорбіновакислота (вітамін С)якантиоксидантний,метаболічнийтарегулюючийокисно-відновніпроцеси засібпідвищуєадаптаційніможливостіорганізму,посилює йогоопірність доінфекцій. Підтримуєколоїднийстанміжклітинноїречовини інормальнупроникністькапілярів(пригнічує гіалуронідазу).Бере участь урегуляціїокисно-відновнихпроцесів, вобмінівуглеводів,ароматичнихамінокислот,пігментів і холестерину,у синтезістероїднихгормонів,катехоламінів,у згортаннікрові. Посилюєсинтезколагену,стимулюєпроцесирегенерації,нормалізуєпроникністькапілярів. Зарахунокактиваціїдихальнихферментів упечінціпосилює їїдетоксикуючута білковоутворювальнуфункцію,підвищуєсинтез колагенутапротромбіну.Поліпшуєжовчовиділення,відновлюєзовнішньосекреторнуфункціюпідшлунковоїзалози.Гальмуєвивільненняі прискорюєдеградаціюгістаміну,пригнічуєутворенняпростагландинівта іншихмедіаторів запаленняіанафілаксії.Регулюєімунологічніреакції(активуєсинтезантитіл, С3-компонентасистемикомплементу,інтерферону),сприяє фагоцитозу,підвищуєопірністьорганізму доінфекцій.Чинитьпротизапальнуі протиалергічнудію.

Механізмдії цинку.

Цинк єструктурнимкомпонентомбіологічнихмембран, клітиннихрецепторів,протеїнів,входить до складу більше 200 ензиматичнихсистем. Береучасть уреакціяхімунного таантиоксидантногозахисту,кровотворенні,синтезі амінокислот,у збереженніта передачігенетичноїінформації. Будучикомпонентомбілка, щопереносить ретинол,цинк разом з вітаміномА та вітаміномС перешкоджаєвиникненнюімунодефіцитів,стимулюючисинтезантитіл таздійснюючипротивіруснудію.

Цинксприяє ростута розвиткуклітин, правильномуфункціонуваннюімунноїсистеми тазабезпеченнюімунологічноївідповіді,сутінковогозору,смаковимвідчуттям та сприйняттюзапаху. Впливаєназбереженнянормальногорівня вітамінуА в крові,подовжує часдії інсулінута полегшуєйогонакопичення.При запальнихстанах шкіричинитьпрофілактичнута терапевтичнудії.

Дефіцитцинкуспричиняєтруднощі вконцентраціїуваги тапам’яті,поганийапетит таспотворенийсмак,зниженняклітинноготагуморальногоімунітету,погане загоєнняран, нічнусліпоту,порушеннявуглеводногобалансу,гіперхолестеринемію,гіпертензію,психічні тамозковірозлади, гіпертрофіюпростати,порушенняперебігувагітності,пригніченняросту тагіпогонадизму дітей тазначноюмірою –дерматологічніпорушення(сенильнуалопецію,вогнищевуалопецію,акне). Увисокихдозах цинкпригнічує всмоктуванняміді. Такожнедостачацинку збільшуєвсмоктуваннятоксичногокадмію.

Фармакокінетика.

Дляаскорбіновоїкислоти.

Абсорбція.Аскорбіновакислота всмоктуєтьсяосновному уверхнійчастинітонкої кишки шляхомнатрій-залежногоактивноготранспорту. Заумовиприсутності аскорбіновоїкислоти у високійконцентрації їївсмоктуваннявідбуваєтьсятакож задопомогоюпасивноїдифузії. За умовизбільшеннядозиаскорбіновоїкислоти, якаприймаєтьсявнутрішньо,від 1 г до 12 гпитома вага препарату,щовсмоктується,знижується(приблизно від50 %до 15 %).  Всмоктуваннявітаміну Сможепорушуватисяпризахворюванняхшлунково-кишковоготракту(гастриті,виразці,запорі,діареї, глистнійінвазії,лямбліозі),вживанні свіжихфруктових таовочевихсоків,лужного пиття.

Розподіл.Близько 24 %аскорбіновоїкислотизв'язується збілкамиплазми крові.Як правило,придостатньомуспоживанніаскорбіновоїкислоти їїконцентраціяу сироватцікровістановить 10 мг/л(60 мкмоль/л).Зниженняконцентраціїаскорбіновоїкислоти усироватцікрові нижче 4 мг/л (20 мкмоль/л)свідчить пронедостатнєспоживаннявітаміну С.

Метаболізм.Аскорбіновакислотаметаболізуєтьсячастково черездегідроаскорбінову кислоту дощавлевоїкислоти таіншихпродуктів. За умовинадходженняв організмаскорбіновоїкислоти унадмірнихкількостяхвона виділяєтьсяз організму унезміненомувигляді зсечею такалом. У сечі такожприсутнійметаболітаскорбіново&

Нет аналогов