БЕРЕШ МАГНИЙ ПЛЮС B6 ТАБ. №30 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

БЕРЕШ МАГНИЙ ПЛЮС B6 ТАБ. №30 купить в Броварах

Артикул: 8905
Производитель: БЕРЕШ ФАРМА АТ
Нет в продаже
Производитель: БЕРЕШ ФАРМА АТ
ATC: A11EC
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: піридоксину 1,6 мг (у формі 1,9448 мг піридоксину гідрохлориду), магнію 250 мг (у формі 352,92 мг магнію оксиду важкого та 463,93 мг магнію цитрату)
Применение: Лікування дефіциту магнію. Профілактика дефіциту магнію при станах, що вимагають його підвищеного споживання (вагітність і годування груддю, підвищене фізичне навантаження).

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосування|препарату

Берешâ МАГНІЙ ПЛЮС В6

(BERES  MAGNESIUM  PLUS  B6)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблетка,вкритаплівковоюоболонкою,містить піридоксину1,6 мг (у формі 1,9448мгпіридоксинугідрохлориду),магнію 250 мг (уформі 352,92 мгмагніюоксиду важкогота 463,93 мг магніюцитрату);

допоміжніречовини: кальціюгідрофосфатбезводний,целюлоза мікрокристалічна,кросповідон,магнію стеарат,плівковепокриттяАкваПолішРожевий 048.15(гідроксипропілметилцелюлоза,полідекстроза,тальк, гліцерин,титанудіоксид (Е-171),заліза оксиджовтий (Е-172),заліза оксидчервоний (Е-172),заліза оксидчорний (Е-172)).

 

Лікарськаформа.Таблетки,вкритіплівковоюоболонкою.

Таблеткидовгастоїформи, вкритіплівковоюоболонкоюбежевогокольору, зрозподільчоюрискою з обох боків.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. ЗАT“БерешФарма”, 5005, м.Сольнок, вул.НадьшандорЙожеф, б.39,Угорщина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Комплексвітамінівгрупи В змінералами.

Код АТС А11Е С.

Комбінованийпрепарат, щоміститьмагній івітамін В6.

Магній–мінеральнийелемент, щовпливає майжена всіфункціїорганізму.Найважливішійого діїнаступні:

·     участь венергетичнихпроцесах.Аденозинтрифосфат(АТФ), що єджереломхімічноїенергії, можевступати упроцессинтезуенергії тількиу формімагнієвоїсолі. Такожмагній є кофакторомферменту, що каталізує цейпроцес;

·     магній єструктурнимелементомдля формуваннякісток ізубів;

·     регулюєпроникністьмембранклітини та органелклітини (у томучислі мітохондріальних),що призводитьдозбільшенняпружностістінок кровоноснихсудин,

поліпшенняскорочувальноїздатності серцевогом'яза,зниженняможливостірозвиткуаритмій;

·     береучасть удіяльностіпонад 300ферментів;

·     захищаєклітини віднадмірногонадходження кальцію;

·     єантагоністомкальцію, і вцій якостівідіграєрегулюючуроль у деякихбіологічних процесах;

 

 

·     опосередкованопідвищуєактивністьантиоксидантноїзахисноїсистеми;

·     зменшуєможливістьформуваннясудомних станів(еклампсія,прееклампсія),якіспостерігаютьсяу першу чергупри вагітності;

·     маєпротитромботичнуактивність.

ВітамінВ6(піридоксин)– яккоферментбере участь вобмінібілків(переамінування,декарбоксилювання,дезамінування,пересульфурація,утвореннянікотиновоїкислоти зтриптофану,синтезгемоглобіну);

яккоферментбере участь вобмінівуглеводів іжирнихкислот(перетворенняглікогену углюкоза-1-фосфат,перетвореннялінолевої кислотиварахідоновукислоту).

Магній. Активновсмоктуєтьсяз верхньоговідділутонкої кишки,всмоктуванняпідсилюється1,25-дигідроксихолекальциферолом.Ступіньвсмоктуванняскладає 30-40 % відприйнятоїдози. Магніюцитрат тамагнію оксидмаютьхороший профільвсмоктування.

Маємісцеспеціальнийтранспортчерез цитоплазматичнута мітохондріальнумембрани. Урегулюваннівнутрішніхрівнів Mg++(цитоплазматичнихтамітохондріальних)основнимелементом єфермент Ca ++-Mg++-аденозинтрифосфатаза.Зазвичайпереміщеннякальцію тамагнію єпротилежним.

Усередньому ворганізмідорослоїлюдини вміст  Mg++ складає1000 ммоль.Близько 50 %  цієїкількостівбудовано вкістковутканину  (30 % відцієїкількостіможезамінюватись).Внутрішньоклітиннийтазовнішньоклітинниймагнійскладає 45 % та 5 %відповідно. Уплазмі кровіконцентраціямагнію коливаєтьсявід 0,75 до 1,2ммоль/л,причому 30 %магнію у плазмізв’язані збілками.Взаємодієзначною міроюз кальцієм,менше – зкалієм.

Більшачастинамагнію,вбудованогов кістки тазуби, не можезамінюватися,але магнійдепонуєтьсятакож ум’язовихтканинах,нирках,печінці тасерці.

Основниморганомвиведеннямагнію з організмує нирки(діапазон 1-250ммоль), алевони такожприймаютьучасть узберіганнімагнію в організмішляхомреабсорбціїосновної кількостівпроксимальнихканальцях (утовстому-висхідномусегментіпетлі Генле),причомувиведенняскладає приблизно 3-5 %відфільтрованогомагнію.

Метаболізмвсіхкомпонентівзначною міроюскорочується  принедостатньомуфункціонуванні  нирокта печінки.

ВітамінВ6.  Різніформи вітаміну В6 всмоктуються  шляхомпасивноїдифузії,головнимчином у тонкій таклубовійкишці.

Вкровіосновноюформоювітаміну В6єпіридоксальфосфат, якийщільно пов’язанийз білкамиплазми(альбуміном),лише йогонезначначастиназнаходитьсяу формі вільногопіридоксаля.Піридоксальбільшоюмірою здатенпроходитичерезклітиннімембрани, ніжйого фосфатнаформа.Піридоксаль,який пройшовчерезклітиннумембрану,зновуфосфорилюєтьсяпри участікінази, татаким чином –основноютканинноюформою єпіридоксальфосфат. Взаємодієз леводопою.

Вітамінидепонуютьсяу двохформах: частковоу форміпіридоксальфосфату,частково – уформіпіридоксамінфосфату. У зв’язаномуз білкамистані більшзначна кількістьможе бутивиявлена впечінці,нирках, головномумозку,селезінці таскелетній мускулатурі.

Виводитьсяіз сечею уформі різнихметаболітів,головним зяких є4-піридоксиновакислота.

Метаболізм

Нет аналогов