КАЛЬЦЕМИН АДВАНС ТАБ. №120 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

КАЛЬЦЕМИН АДВАНС ТАБ. №120 купить в Броварах

Артикул: 8853
Производитель: БАЙЕР АГ
Нет в продаже
Производитель: БАЙЕР АГ
ATC: A12AX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: кальцію (кальцію карбонату, кальцію цитрату) 500 мг, вітаміну D3 (холекальциферолу) 200 МО, магнію (магнію оксиду) 40 мг, цинку (цинку оксиду) 7,5 мг, міді (міді оксиду) 1 мг, марганцю (марганцю сульфату) 1,8 мг, бору (натрію борату) 250 мкг
Применение: Швидке зменшення темпів втрати кісткової маси, корекція порушень кальцієвого обміну; профілактика та лікування системного остеопорозу та його ускладнень.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КАЛЬЦЕМІН®АДВАНС

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить:  кальцію(кальціюкарбонату,кальціюцитрату) 500 мг,вітаміну D3(холекальциферолу)200 МО, магнію(магнію оксиду)40 мг, цинку(цинкуоксиду) 7,5 мг,міді (мідіоксиду) 1 мг, марганцю(марганцюсульфату) 1,8 мг,бору (натріюборату) 250 мкг;

допоміжніречовини:мальтодекстрин,целюлозамікрокристалічна,натріюкроскармелоза,акація,гіпромелоза,кислотастеаринова,полісахаридсоєвий,титанудіоксид (Е 171),натріюлаурилсульфат,магніюсилікат,триацетин,олія мінеральна,спеціальнийчервоний АС(Е 129), жовтийзахід FCF (E 110),діамантовийсиній FCF (Е 133).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Овальнітаблетки, вкритіоболонкоюрожевогокольору зпоперечноюнасічкою зодного боку.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

КонтрактФармакалКорпорейшн,США

135 АдамсАвеню, Хопог,Нью-Йорк 11788,США/

Contract Pharmacal Corporation, USA

135 Adams Avenue, Hauppauge, New York 11788, USA.

Місцепровадженнядіяльності

160КоммерсДрайв, Хопог,Нью-Йорк 11788, США

160 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788, USA

 

Назва імісцезнаходженнязаявника.

БайєрКонсьюмерКер АГ,Швейцарія

ПетерМеріан-Штрассе84, 4052 Базель,Швейцарія/

Bayer Consumer Сare AG, Switzerland

Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, Switzerland. 

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Кальцій,комбінації звітаміном Dта/або іншимипрепаратами.Код АТС А12А Х.

 

Кальцій є важливимструктурнимкомпонентомкістковоїтканини. Застосуваннякальціюкорегуєдефіцит надходженнякальцію зїжею,особливо припідвищенійпотребі абопризниженомувсмоктуванні.

Кальціюкарбонат єсіллю знайбільшимвмістомелементарногокальцію.Кальцію цитратзбільшуєбіодоступністьпрепарату у пацієнтівзі зниженоюкислотністюшлунковоговмісту,ахлоргідрією,на тліприйомублокаторів Н2-гістаміновихрецепторів;знижує ризиккаменеутвореннявсечовивіднихшляхах при триваломуприйомі, маєвисокийантирезорбтивнийпотенціал, зарахунокінгібуванняпаратиреоїдногогормону.

ВітамінDнадзвичайноважливий дляабсорбціїкальцію,фосфатів тамагнію втонкомукишечнику.Він регулюєвміст цихелементів урідинахорганізму тасприяєпідтримцінормальногорівнякальцію укрові, атакож береучасть усинтезі органічнихелементів такальцифікаціїскелета.

Магній береучасть уметаболізмікістковоїтканини,перешкоджаєдемінералізаціїкісток, гальмуєвідкладеннякальцію устінках кровоноснихсудин,клапанахсерця, м'язах,сечовивіднихшляхах.

Цинкєкофакторомбільш ніж 200ферментів тавпливає напроцес ремоделюваннякістковоїтканини.

Мідь береучасть упобудовінайважливішихбілківсполучноїтканини –колагену таеластину, якіутворюютьматрицюкісткової тахрящовоїтканини.

Марганецьнормалізуєсинтезглікозаміногліканів,необхіднихдляформування кістковоїі хрящовоїтканини.Дублює кальційзберігаючіфункціївітаміну D.

Бор регулюєактивністьпаратиреоїдногогормону ічерез нього –обмінкальцію,магнію, фосфоруіхолекальциферолу.

 

Показаннядлязастосування.Длясповільненнятемпу втратикісткової масита корекціїпорушенькальцієвогообміну, длялікуваннязахворюваньопорно-руховогоапарату ізахворюваньзубів. Рекомендуєтьсядітям вікомвід 12 років,дорослим,  у томучислі жінкамв пері- тапостменопаузальномуперіоді,особливо занаявностіпротипоказаньдозастосуваннязамісноїгормональноїтерапії. Ускладікомплексноголікуваннястанів, щосупроводжуютьсязначноювтратою масикістковоїтканини. Якбазиснийзасіб призастосуванніантирезорбентів(заміснагормональнатерапія,кальцитонін,бісфосфонати)тастимуляторівформуваннякістковоїтканини.Остеопенічністани,системнийостеопорозта йогоускладнення.

 

Протипоказання. Підвищенаіндивідуальначутливістьдо будь-якогозкомпонентівпрепарату(алергічніреакції);гіперкальцієміята/або стани,щопризводятьдогіперкальціємії(саркоїдоз,злоякісніновоутвореннята первиннийгіпертиреоз),тяжкагіперкальціурія,порушенняфункціїнирок,нефролітіаз;гіпервітамінозD.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Неперевищуватирекомендованоїдози. КальцемінАдванс неслідодночаснозастосовуватиз іншимипрепаратамикальцію абовітаміну D.

Передозуваннякальцію тавітаміну Dсупроводжуєтьсяпобічнимиефектами, утому числігіперкальціємієютагіперкальціурією.Слід зобережністюзастосовуватикальцій тавітамін D, щоб неперевищитизагальнудозу кальціюу 2500 мг та 4000 МОвітаміну D,враховуючинадходженняз їжею (див. розділ«Передозування»).

Хворі,якіотримуютьіншіпрепарати, щомістятьвітамін D та/абокальцій абобудь-які іншілікарськізасоби,повинніпроконсультуватисяз лікарем допочаткузастосуванняцьогопрепарату.

Протягомтривалоголікуванняпрепаратами,що містятькальцій укомбінації звітаміном D, атакож упацієнтів знезначноюабо помірно вираженоюнирковоюнедостатністю(в тому числіпацієнтівлітньоговіку)необхідно контролюватирівенькальцію,фосфатів та креатинінуу сироватцікрові;кальцію та фосфатів– у сечі. Припояві ознакгіперкальціємії,абопорушенняфункціїнирок, кальціурії,що перевищує7,5 ммоль/добу (300мг/добу) слідзменшитидозу абоприпинитизастосуванняпрепарату.Хворим зпорушеннямифункцій нирокта приодночасномузастосуваннісерцевихглікозидів,блокаторівкальцієвихканалівта/аботіазиднихдіуретиківконтроль функціональногостану нирокслід проводитиза допомогоювизначеннярівнякреатиніну усироватцікрові (див.розділ«Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій»).

Комбінованіпрепаратислідзастосовуватизобережністюіммоk

Нет аналогов