МУЛЬТИ-ТАБС БЭБИ Р-Р 30МЛ купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

МУЛЬТИ-ТАБС БЭБИ Р-Р 30МЛ купить в Киеве

Артикул: 8984
Производитель: ФЕРРОСАН А/С
Нет в продаже
Производитель: ФЕРРОСАН А/С
ATC: A11BA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: вітаміну А - 300,0 мкг (1000 МО), вітаміну D - 10,0 мкг (400 МО), вітаміну С - 35,0 мг
Применение: Попередження і лікування дефіциту вітамінів А, С, D у недоношених і доношених новонароджених віком до 1 року.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

МУЛЬТИ-ТАБС®БЕБІ

(MULTI-TABS®BABY)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:

1мл розчинумістить:

вітамінуА                 300мкг=1000 МО    (увиглядіретинолупальмітату);

вітаміну D                10мкг=400 МО        (увигляді холекальциферолу);

вітамінуС                 35мг                          (увиглядікислотиаскорбінової);

допоміжніречовини:

сахароза,оліярициноваполіетоксильована,гідрогенізована,натріюкарбонат,кислотилимонноїмоногідрат,α-токоферол,етанол,натріюгідроокис,вода очищена.

 

Лікарськаформа.Розчиноральний.

Прозорарідина жовто-коричневогокольору.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ФерросанА/С (Данія) /Ferrosan A/S (Denmark).

Сидмаркен5, ДК-2860 Себорг,Данія / Sydmarken 5, DK-2860 Soeborg, Denmark.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Полівітамінніпрепаратибез добавок.

Код АТСА11В А.

 

ВітамінА  длядітей,головнимчиномпотрібен дляправильногоросту ідиференціаціїепітеліальнихтканин, длярозвиткуорганів і дляфункціонуванняімунноїсистеми.

ВітамінС  необхіднийдля розвиткукісток,зубів, шкіри,капілярногоендотелію і дляімунноїсистеми.Вітамін Спідсилює всмоктуваннярізнихмінералів,наприклад, негемовогозаліза,необхідногодитині.

ВітамінD  головнимчиномхарактеризуєтьсяяк регуляторметаболізмукальцію іфосфору. ВітамінD впливає натритканини-мішені:тонкий кишечник,кістки інирки.

 

Показаннядлязастосування.Профілактикаі лікуваннядефіцитувітамінів А,С, D унедоношенихі доношенихнемовлятвіком до 1року.

 

Протипоказання.Незастосовуватидітям зпідвищеною чутливістюдо вітамінівА, С, D або доінших компонентівпрепарату,пригіпервітамінозіА і Д,непереносимостіфруктози,синдромімальабсорбціїглюкозо-галактози,порушенніобмінузаліза абоміді, приодночасномуприйоміретиноїдів.

Не слідпризначатипацієнтам згіперкальціємією,гіперкальціурією,хронічнимгломерулонефритом,нефролітіазом,нирковоюнедостатністюабо нирково-кам'яноюхворобою,саркоїдозом,активноюформоютуберкульозулегенів, притромбофлебітах.

 

Особливізастереження.Неприйматиразом зіншимипрепаратами,які містятьвітамін D, якщотільки немаєіншихпризначеньлікаря.Добову дозуне можнаперевищувати,якщо тількинемає іншихпризначеньлікаря. З обережністюзастосовуватипацієнтам іззахворюваннямисерця, припідвищеномуризику ураженняорганів пригіперкальціємії.Для зменшенняризикукальцифікаціївнутрішніх органівнеобхідноконтролюватиконцентраціюфосфату уплазмі підчас терапіївітаміном D.Не слідпризначативеликі дозипрепаратуприпідвищеномузгортаннікрові і цукровомудіабеті.Уникатипередозування.З обережністюпризначаютьприураженняхпечінки, пептичнійвиразцішлунка ідванадцятипалоїкишки ванамнезі, ухворих зорганічнимиураженнямисерця встадіїдекомпенсації,з новоутвореннями.

Препаратнерекомендуєтьсяпризначатиразом зіншимиполівітамінами,оскількиможливопередозуванняостанніх ворганізмі.

 

Діти. Можнаприйматинедоношенимта доношеним немовлятамз перших днівжиття до 1року.

 

Спосібзастосуваннятадози.

Недоношенимта доношенимдітям вікомдо 1 року:  1 мл = 1піпетка надобу під часїди.

Прийматиперорально.Можна дати зложки абозмішавширазом іздитячою їжею.

Згігієнічнихпричин неслідторкатися піпеткоюпорожнинирота дитини.Тривалість застосуваннявизначаєлікарзалежно від тяжкостівітамінногодефіциту.

 

Передозування.

ВітамінА:надмірневживання, у дітей понад 6600мкг вітамінуА (22 мл) на добупротягом тривалогоперіоду можепроявлятисямлявістю,шлунково-кишковимирозладами,шкірнимипроявами,свербежем;дрібнимитріщинами нагубах і вкуточкахрота, болем укістках ісуглобах; можепідвищуватисявнутрішньочерепнийтиск.

ВітамінС:небажаніефектиможутьвиникати притриваломуприйоміпідвищенихдоз. Прицьому можливепідвищенняартеріальноготиску та цукрув крові,змінареакції сечі тапоявасечовихкаменів,порушеннясну, алергічніреакції,шлунково-кишковірозлади.

ВітамінD: надмірне надходження вітаміну  D протягом тривалогочасу, для  дітейпонад 40 мкг (4 мл)щодня, можепризвести довтратиапетиту,нудоти,діареї або доінших шлунково-кишковихрозладів,підвищення рівнякальцію укрові йуповільненогоросту дитини.

Лікування:Припинитиприйманняпрепарату тазвернутисядо лікаря.Лікуваннясимптоматичне.

 

Побічніефекти.

Призастосуванніпрепарату урекомендованихдозах дужерідкоможливіпобічніреакції:

Порушенняз бокуімунноїсистеми: восіб зпідвищеноючутливістюможливі алергічніреакції ,включаючианафілактичнийшок,ангіонеротичнийнобряк,гіпертерміята ін.

Зміниз боку шкірита підшкрноїклітковини: шкірнівисипання,кропив'янка,відчуттясвербежу,почервонінняшкіри, рідко–бронхоспазм.

Шлунково-кишковірозлади: диспептичнірозлади,нудота,блювання, діарея,втратаапетиту.

Порушенняз бокунервовоїсистеми: головнийбіль,запаморочення,підвищена збудливість,сонливість,пітливість.

Притриваломузастосуванніу високих дозахвиникаютьподразненняслизовоїоболонкишлунково-кишковоготракту,аритмії, парестезії,гіперурикемія,зниженнятолерантностідо глюкози,гіперглікемія,порушенняфункціїнирок,сухість і тріщинина долонях іступнях,випаданняволосся,себорейнівисипання,змінипоказниківсечі,збільшеннявмістукальцію вкрові тасечі,кальцинозм'якихтканин,нирок, легень,судин.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодії.

Дія вітамінуА можепосилюватисяпід впливомтокоферолу.Нітрити танітратиможутьнегативнопливати найогозасвоєння.

Назниженняреабсорбціївітаміну Dможуть впливатипротиепілептичнізасоби та рифампіцин.

Вітамін Сможезнижуватиефективністьгепарину танепрямихантикоагулянтівтапідвищуватиконцентраціюв кровібензилпеніцилінуі тетрациклінів.

Порушеннявсмоктуваннявітамів А, D зпрепаратуможевідбуватисяпри прийоміпроноснихзасобівмінеральногопоходженн

Нет аналогов