РЕВИТ ДР. №80 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

РЕВИТ ДР. №80

Артикул: 8942
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
Нет в продаже
Производитель: КИЕВСКИЙ ВИТАМИННЫЙ ЗАВОД
ATC: A11BA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: вітаміну А (вітаміну А ацетат або вітаміну А пальмітат) 2500 МО; тіаміну гідрохлорид (вітаміну В1) 1 мг; рибофлавіну (вітаміну В2) 1 мг; кислоти аскорбінової (вітаміну С) 35 мг
Применение: Як профілактичний і лікувальний засіб при станах, що супроводжуються підвищеною потребою у вітамінах; вагітність та період лактації; недостатнє засвоєння харчових продуктів тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату    

РЕВІТ®

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1 дражемістить:

вітамінуА (вітаміну Аацетат абовітаміну Апальмітат)                                        2 500 МО;

тіамінугідрохлорид(вітаміну В1)                                                                      1 мг;

рибофлавіну(вітаміну В2)                                                                                  1 мг;

кислотиаскорбінової(вітаміну С)                                                                    35 мг;

допоміжніречовини: борошнопшеничне,патокакрохмальна,цукор,ароматизатор«м’ятнийсмак», віскжовтий, оліямінеральналегка, тальк.

 

Лікарськаформа. Драже.

Дражеоранжевогокольору. Зазовнішнім виглядомдражеповинно матикулеподібнуформу.Поверхня дражемає бутирівною,гладкою,однорідноюза забарвленням.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Київськийвітаміннийзавод».

04073, Україна, м.Київ, вул.Копилівська,38. Web-сайт: www.vitamin.com.ua.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Полівітаміннікомплексибез добавок.Код АТС А11В А.

Полівітаміннийпрепаратзагальнозміцнювальноїдії, щозумовленаефектамийого компонентів:вітаміну А,вітамінів В1,В2  тавітаміну С,які входятьдо складуферментнихсистем іактивновпливають нарізноманітніфункціїорганізму.

ВітамінА забезпечуєнормалізаціюпереважнопроцесівбілкового тавуглеводногообмінів.

ВітамінВ1 забезпечуєнормальнуфункціональнудіяльністьнервової,серцево-судинноїсистем,травноготракту.

ВітамінВ2  єважливимкомпонентому білковому,жировому тавуглеводномуобміні, береучасть у підтримцінормальноїзоровоїфункції ока,нормалізуєфункціїшкіри.

ВітамінС береучасть вокисно-відновнихпроцесах, обмінівуглеводів,згортаннікрові, регенераціїтканин,сприяєпідвищеннюопірностіорганізму, стимулюєбіохімічнуактиваціювітамінів групиВ.

 

Показаннядлязастосування.Призначаютьякпрофілактичнийі лікувальнийзасіб пристанах, щосупроводжуютьсяпідвищеноюпотребоюорганізму увітамінах –підвищенефізичне танервово-психічненавантаження,особливо унесприятливихумовахнавколишньогосередовища,незбалансованехарчування,періододужанняпісляперенесенихзахворювань;дляпідвищенняопірностіорганізму доінфекційнихтапростуднихзахворювань.

 

Протипоказання.Гіперчутливістьдокомпонентів препарату,нефролітіаз,непереносимістьфруктози,синдроммальабсорбціїглюкози-галактози,гіпервітамінозА, хронічнийгломерулонефрит,саркоїдоз ванамнезі,порушенняобмінузаліза абоміді.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні. Зобережністюпризначаютьхворим нагострийнефрит, придекомпенсаціїсерцевоїдіяльності,жовчнокам’янійхворобі,хронічномупанкреатиті,алергічнихзахворюваннях,ідіосинкразії,хворим нацукровийдіабет.

Жінкам,які приймаливисокі дозиретинолу (понад10 000 МО), можнапланувативагітністьне раніше ніжчерез 6-12 місяців.Це пов’язаноз тим, щопротягомцього часуіснує ризикнеправильногорозвитку плодапід впливомвисокоговмістувітаміну А ворганізмі.

Можливезабарвленнясечі у жовтийколір, що єцілкомнешкідливимфактором іпояснюєтьсянаявністю впрепараті рибофлавіну.

Препарат нерекомендуєтьсяпризначати разомз іншимиполівітамінами,оскільки можливепередозуванняостанніх ворганізмі.

Препаратміститьборошнопшеничне, щослід брати доувагипацієнтам,хворим на целіакію.

 

Особливізастереження.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Застосуванняу періодвагітності   можливепісляконсультаціїлікаря з суворимдотриманнямрекомендованихдоз: І триместр–    1драже надобу, ІІ-ІІІтриместр – небільше 2драже надобу.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.Водіям таоператорамскладнихмеханізмівслідвраховуватиімовірністьтаких побічнихефектів якзапаморочення,сонливість.

 

Діти.Препарат уданійлікарськійформі не застосовуютьдітям вікомдо 3 років.

 

Спосібзастосуваннята дози. Препаратприймативнутрішньочерез 10-15 хвилинпісля їжі.

Дорослим зметоюпрофілактикипризначаютьпо 1 драже 2рази на добу,з метоюлікування –по 2 драже 3рази на добу.

Вагітнимрекомендованозастосовувати: Ітриместр – 1 драже надобу, ІІ-ІІІтриместр – небільше 2 дражена добу.

Дітям зметоюпрофілактикипрепаратпризначаютьз 11 років по 1драже надобу. 

Злікувальноюметою дітямвід 3 до 10 роківпризначаютьпо 2 драже надобу, від 11 до 14років – 3драже надо

Нет аналогов