ТРИОВИТ КАПС. №30 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ТРИОВИТ КАПС. №30 купить в Броварах

Артикул: 8874
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
Нет в продаже
Производитель: КРКА Д.Д. НОВО МЕСТО
ATC: A11AA04
Международное название: Multivitamins and trace elements
Действующие вещество: 10 мг бета-каротину (провітамін А), 40 мг токоферолу ацетату (вітамін E), 100 мг кислоти аскорбінової (вітамін C) та 50 мкг селену в комплексі з дріжджами
Применение: Гіповітамінози, стани підвищених розумових та фізичних навантажень.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

Триовіт®

(Triovit®)

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 капсуламістить 10 мгбета-каротину(провітамінА), 40 мгтокоферолуацетату(вітамін E), 100 мгкислотиаскорбінової(вітамін C) та 50мкг селену вкомплексі здріжджами;

допоміжніречовини:тальк, магніюстеарат,кремніюдіоксид колоїднийбезводний,альфа-токоферол,аскорбілпальмітат,натріюаскорбат,сахароза, желатин,крохмалькукурудзяний,етилцелюлоза.

Оболонкакапсули: титанудіоксид (E 171),барвникхіноліновийжовтий (E 104),барвник азорубін(E 122), желатин.

 

Лікарськаформа. Капсули.

 

Капсулитемно-червоногокольору;вміст капсулявляє собоюсумішчервоного,коричневогота білогопорошку.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. КРКА, д.д., Новоместо,Словенія.

Шмар’єшкацеста 6, 8501 Новоместо,Словенія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Полівітамінизмікроелементами.  КодАТС A11A A04.

 

Триовіткапсулимістятьантиоксидантнівітаміни C, E та b-каротин(провітамін A),а такожмікроелементселен.Вітаміни C, E та b-каротиндіють якутилізаторивільних радикаліві, такимчином,запобігаютьушкодженнюклітин ітканин.

b-каротин – цепровітамінвітаміну А.Якбіологічний антиоксидант,він захищаєліпіди таінші речовинимембрани відокиснення вільнимирадикалами вклітині. Уході ланцюговоїреакціївільнихрадикалів,окрім іншихпродуктів,такожутворюєтьсяхімічновисокоактивнийсинглетнийкисень, який задопомогоюбета-каротинуперетворюєтьсяна більшстабільнутриплетнуформу.

Вітамін E в ліпофільномусередовищідіє якбіологічнийантиоксиданті захищаєліпіди таінші речовини(ферменти,ДНК) мембранвід окисненнявільнимирадикалами уклітині.Завдяки токоферолуутворюєтьсябільшстабільний іменшнебезпечнийрадикалтокоферил,який за допомогоюаскорбіновоїкислоти іферментів зновуперетворюєтьсяна токоферол.Вітамін Ечинитьантиатерогеннудію, оскількивін запобігаєутвореннюпервиннихушкоджень іокисненнюліпопротеїнівнизької щільності(LDL), за рахунокчого вітамінЕ запобігаєутвореннюбляшок укровоноснихсудинах.

ВітамінC угідрофільномусередовищіклітини діє якбіологічнийантиоксидант.Він нейтралізуєпервиннівільнірадикали,вступаючи з нимиу реакцію.Томуутворюютьсябільш стабільніаскорбіновірадикали, якіпотім різнимишляхами задопомогоюглютатіонпероксидазиперетворюютьсянааскорбіновукислоту абодигідроаскорбіновукислоту.  Вітамін  Сразом звітаміном Еперешкоджаєутвореннютоксичнихнітрозамінівз N-нітрознихсполук, якізнаходятьсяу харчовихпродуктах.

Селен – олігоелемент,який єскладовоючастиною антиокиснювальногоферментуглутатіонпероксидази,який видаляєз клітиниперекиси тавільнірадикали.Глутатіонпероксидазакаталізуєзменшенняперекисуводню та деякихіншихгідроксипероксидаз,та захищаєклітини відокисненняразом зіншимиантиоксидантами.

 Показаннядлязастосування.

Дефіцитвітамінів С,Е,бета-каротину(провітамінуА) та селену враціоні.

Впливфізичних тарозумовихперенавантажень.

Порушенняімунноїсистеми ізниження абсорбціївітамінів імінералів уосіблітньоговіку.

Надмірнеутвореннявільнихрадикалів (тривалеперебуванняна сонці абоінші види радіації).

Проживанняв екологічнонебезпечнихрайонах(промисловірайони,центривеликих міст).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливість(алергія) добудь-якогоінгредієнта,що входить доскладупрепарату.

Гіпервітамінозвітаміну Е.

Гіпервітамінозвітаміну А.

Рецидивиконкрементоутворенняу нирках.

Селеноз.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Нерекомендуєтьсязастосовуватипрепарат зіншими комплексами,що містятьтакі жвітаміни тамікроелементи.

Триовіткапсули нерекомендуєтьсяприйматикурцям.

Узв'язку зможливимпідвищенимризиком кровотечТриовіткапсули нерекомендуютьсязастосовуватипацієнтам,якілікуються антикоагулянтами,або пацієнтамз недостачеювітаміну К.

У деякихпацієнтів,які маютьсхильність допідвищеноїагрегаціїкристалів(хворих, щоперебуваютьна діалізі,пацієнтів зрецидивуючимутвореннямконкрементіву нирках),можевиникнутинебезпечнакристалуріяоксалатівкальціювнаслідокзастосуваннявеликих дозвітаміну C.

Бета-каротинпритриваломузастосуванніможеспричинитипожовтінняшкіри, але цене єшкідливим.ПісляприпиненнязастосуванняТриовітупожовтінняшкіри зникає.

Триовіткапсулимістятьбарвниказорубін (E 122),який можеспричинитиалергічнуреакцію.

Хворимна цукровийдіабет слідмати на увазі,що кожнакапсулаТриовітумістить 13,25 мг сахарози.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагітніта жінки, якігодують груддю,можутьприйматиТриовіттільки за призначеннямлікаря та підмедичнимнаглядом.

Пацієнтамз рідкоюспадковоюнепереносимістьюфруктози,порушеннямимальабсорбціїглюкози-галактозиабосахарози-ізомальтозине можназастосовуватицей препарат.

 

Здатністьвпливатина швидкістьреакції  при керуванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Відсутнідані щодовпливупрепарату наздатністькеруватиавтомобілемта іншими механічнимизасобами.

 

Діти.

Триовіткапсули нерекомендуєтьсяприйматидітям вікомдо 15 років.

Дітистарше 10років можутьприймати по 1капсулі надобу лише підмедичнимнаглядом. Немаєдосвідузастосуванняпрепаратудітям вік

Нет аналогов