УНДЕВИТ ДР. №50 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

УНДЕВИТ ДР. №50 купить в Ирпене

Артикул: 8991
Производитель: ТЕХНОЛОГ ЗАО
Нет в продаже
Производитель: ТЕХНОЛОГ ЗАО
ATC: A11BA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: ретинолу ацетат (вітамін А) – 1,135 мг (3300 МО); DL-альфа-токоферолу ацетат (вітамін Е) – 10 мг; тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) – 2 мг; рибофлавін (вітамін В2) – 2 мг; піридоксину гідрохлорид (вітамін В6) – 3 мг; ціанокобаламін (вітамін В12) – 0,002 мг; аскорбінову кислоту (вітамін С) – 75 мг; нікотинамід (вітамін РР) – 20 мг; кислоту фолієву – 0,07 мг; рутозиду тригідрат, у перерахуванні на рутозид – 10 мг; кальцію пантотенат – 3 мг
Применение: Профілактичний та лікувальний засіб для поліпшення процесів обміну і загального стану в осіб середнього та похилого віку, в т.ч. при передчасному старінні, при астенічному синдромі.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

УНДЕВІТ

 (UNDEVIT)

Склад:

діючіречовини: 1дражемістить:ретинолуацетат(вітамін А) – 1,135мг (3300 МО); DL-альфа-токоферолуацетат(вітамін Е) – 10мг; тіамінугідрохлорид(вітамін В1) –2 мг; рибофлавін(вітамін В2) –2 мг;піридоксинугідрохлорид(вітамін В6) –3 мг;ціанокобаламін(вітамін В12)– 0,002 мг;аскорбіновукислоту(вітамін С) – 75мг; нікотинамід(вітамін РР) – 20мг; кислотуфолієву – 0,07 мг;рутозидутригідрат, уперерахуванніна рутозид – 10мг; кальціюпантотенат –3 мг;

допоміжніречовини:патокакрохмальна,цукор білий,віск жовтий,оліямінеральна,тальк, оліям’яти перцевої.

 

Лікарськаформа. Драже.

Основніфізико-хімічнівластивості: дражежовто-оранжевогокольору,сферичноїформи зхарактернимзапахом.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Вітаміни.Полівітаміннікомплексибез добавок.

Код АТХА11В А.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Полівітаміннийпрепарат.Належить долікарськихзасобів, щорегулюютьметаболічніпроцеси.Нормалізуєобмінречовин, утому числіпри процесахстаріння.

Фармакологічнадіяпрепаратузумовлена діючимиречовинами,що входять дойого складу. 

ВітамінА (ретинол)відіграєключову рольу синтезібілків-ферментівіструктурнихкомпонентівтканин,необхіднийдляформуванняепітеліальнихклітин,кісток ісинтезуродопсину (зоровогопігменту),підтримуєподілімунокомпетентнихклітин,нормальнийсинтез імуноглобулінівта іншихфакторівзахисту відінфекцій.

ВітамінЕ(α-токоферолуацетат) –жиророзчиннийвітамін, щопроявляєвисоку антиоксидантнутарадіопротекторнудію, захищаємембраниклітин відушкодженнявільнимирадикалами,бере участь убіосинтезі гемаі білків,проліфераціїклітин таінших важливихпроцесахклітинногометаболізму.Вітамін Еполіпшуєспоживаннятканинамикисню. Проявляєангіопротекторнудію,впливаючи натонус іпроникністьсудин,стимулюючиутворенняновихкапілярів.

ВітамінВ1 (тіамінугідрохлорид)– важливийкофермент уметаболізмівуглеводів,бере участь уфункціонуваннінервовоїсистеми.

ВітамінВ2(рибофлавін)– важливийкаталізаторпроцесівклітинногодихання тазоровогосприйняття.

ВітамінВ6(піридоксинугідрохлорид)як коферментбере участь убілковомуобміні тасинтезі нейромедіаторів.

ВітамінВ12 (ціанокобаламін)є факторомросту,необхіднийдля нормальногоперебігупроцесівкровотвореннята визріванняеритроцитів,бере участь усинтезіамінокислот,нуклеїновихкислот і мієліну.

ВітамінС (кислотааскорбінова)бере участь вокисно-відновнихпроцесахорганізму, синтезігемоглобіну,впливає наобмінамінокислот,прискорюєабсорбціюзаліза зішлунково-кишковоготракту,підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму,  необхіднадля росту таформуваннякісток, шкіри,зубів і длянормальногофункціонуваннянервової таімунноїсистеми.

ВітамінРР(нікотинамід),бере участь упроцесахтканинногодихання,вуглеводногота ліпідногообміну.

Кислотафолієвастимулюєеритропоез,бере участь усинтезіамінокислот,нуклеїновихкислот.

Рутозидутригідратнормалізуєпроникністькапілярів,зміцнюєстінки судин,зменшуєагрегаціютромбоцитів,виявляєантиоксидантнівластивості,запобігаєокиснюваннюі сприяєдепонуваннюаскорбіновоїкислоти у тканинах.

Кальціюпантотенатвходить доскладу коферментуА, необхіднийдлянормальногоформуванняциклутрикарбоновихкислот,синтезу АТФ,продукуваннігормонів таантитіл, синтезуацетилхоліну,засвоєння зкишечнику іонівкалію,глюкози,вітаміну Е.

Фармакокінетика.

Післяприйомувнутрішньопрепаратдобре абсорбуєтьсяз тонкогокишечнику усистемнийкровообіг,проникає вусі органи ітканини.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Якпрофілактичнийталікувальнийзасіб дляполіпшенняобміннихпроцесів ізагальногостану в осібпрацездатногоі літньоговіку, у томучислі припередчасномустарінні,астенічномусиндромі, атакож уперіод реконвалесценціїпісляінфекційнихзахворювань,упісляопераційномуперіоді,після тривалоїтерапіїантибіотикамиширокогоспектра дії.  

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьд

Нет аналогов