УНДЕВИТ ДР. №50 купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

УНДЕВИТ ДР. №50 купить в Ирпене

Артикул: 8943
Производитель: ВИТАМИНЫ ОАО
Нет в продаже
Производитель: ВИТАМИНЫ ОАО
ATC: A11BA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: ретинолу ацетату (вітаміну А) у перерахуванні на 100 % речовину - 0,001135 г (3 300 МО), -токоферолу ацетату (вітаміну Е) у перерахуванні на 100 % речовину - 0,01 г, тіаміну гідрохлориду (вітаміну В1) у перерахуванні на 100 % речовину - 0,002 г, рибофлавіну (вітаміну В2) у перерахуванні на 100 % речовину - 0,002 г, піридоксину гідрохлориду (вітаміну В6) у перерахуванні на 100 % речовину - 0,003 г, ціанокобаламіну (вітаміну В12) у перерахуванні на 100 % речовину - 2 мкг, кислоти аскорбінової (вітаміну С) у перерахуванні на 100 % речовину - 0,075 г, нікотинаміду у перерахуванні на 100 % речовину - 0,02 г, кислоти фолієвої у перерахуванні на 100 % речовину - 0,00007 г, рутину у перерахуванні на 100 % речовину - 0,01 г, кальцію пантотенату у перерахуванні на 100 % речовину - 0,003 г
Применение: Профілактика та нормалізація порушень обмінних процесів та загального стану у осіб літнього та похилого віку, у тому числі при передчасному старінні, при астенічному синдромі у комплексі з іншими лікарьскимі препаратами.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т РУ К Ц І Я

для медичного застосування препарату

 

УНДЕВІТ

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1 дражеміститьретинолуацетату(вітаміну А) уперерахуванніна 100 % речовину -0,001135 г(3 300 МО), a-токоферолуацетату(вітаміну Е) уперерахуванніна 100 % речовину -0,01 г,тіамінугідрохлориду(вітаміну В1)уперерахуванніна 100 % речовину -0,002 г,рибофлавіну(вітаміну В2)уперерахуванніна 100 % речовину -0,002 г,піридоксинугідрохлориду(вітаміну В6)уперерахуванніна 100 % речовину -0,003 г,ціанокобаламіну(вітаміну В12)уперерахуванніна 100 % речовину -2 мкг, кислотиаскорбінової(вітаміну С) уперерахуванніна 100 % речовину -0,075 г,нікотинамідууперерахуванніна 100 % речовину -0,02 г,кислотифолієвої уперерахуванніна 100 % речовину -0,00007 г,рутину уперерахуванніна 100 % речовину -0,01 г,кальціюпантотенатууперерахуванніна 100 % речовину -0,003 г;

допоміжніречовини: борошнопшеничне,патокакрохмальна,цукор, оліям’ятиперцевої,віск жовтий,олія соняшникова,тальк.

 

Лікарськаформа. Драже.

 

Дражевід жовтогодооранжевогокольору, кулеподібноїформи, згладкою,однорідною зазабарвленнямповерхнею.Допускаєтьсянаявністьспецифічногозапаху.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ПАТ«Вітаміни».

Україна,20300, Черкаськаобл., м. Умань,вул. ЛенінськоїІскри, 31.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Вітаміни. Полівітаміннікомплексибез добавок.

КодАТС А11В А.

 

Полівітаміннийпрепарат.Належить долікарськихзасобів, щорегулюютьметаболічніпроцеси. Фармакологічнадіяпрепаратузумовленадіючимиречовинами,що входять дойого складу.

ВітамінА (ретинол)відіграєключову рольу синтезібілків-ферментівіструктурнихкомпонентівтканин,необхіднийдля формуванняепітеліальнихклітин,кісток ісинтезуродопсину(зоровогопігменту),підтримуєподіл імунокомпетентнихклітин,нормальнийсинтезімуноглобулінівта іншихфакторів захистувід інфекцій.

ВітамінЕ(α-токоферолуацетат) –жиророзчиннийвітамін, щовиявляєвисокуантиоксидантнутарадіопротекторнудію, захищаємембраниклітин відвільнорадикальногоушкодження,бере участь убіосинтезігема табілків,проліфераціїклітин та іншихнайважливішихпроцесахклітинногометаболізму.Вітамін Еполіпшуєспоживаннятканинамикисню.Виявляєангіопротекторнудію, впливаючина тонус іпроникністьсудин, стимулюючиутворенняновихкапілярів.

ВітамінВ1 (тіамінугідрохлорид)– важливийкофермент уметаболізмівуглеводів,бере участь уфункціонуваннінервовоїсистеми.

ВітамінВ2(рибофлавін)– важливийкаталізаторпроцесівклітинногодихання тазоровогосприйняття.

ВітамінВ6(піридоксинугідрохлорид)як коферментбере участь убілковомуобміні тасинтезі нейромедіаторів.

ВітамінВ12(ціанокобаламін)є факторомросту,необхіднийдлянормальногоперебігупроцесів кровотвореннятавизріванняеритроцитів,бере участь усинтезіамінокислот,нуклеїновихкислот імієліну.

ВітамінС (кислотааскорбінова),бере участь вокисно-відновнихпроцесахорганізму, синтезігемоглобіну,впливає наобмін амінокислот,прискорюєабсорбціюзаліза зтравноготракту,підвищуєнеспецифічнурезистентністьорганізму, єнеобхідноюдля росту таформуваннякісток,шкіри, зубіві длянормальногофункціонуваннянервової таімунноїсистеми.

ВітамінРР(нікотинамід)бере участь упроцесахтканинногодихання,вуглеводногота ліпідногообміну.

Кислотафолієвастимулюєеритропоез,бере участь усинтезіамінокислот,нуклеїновихкислот.

Рутозидтригідратнормалізуєпроникністькапілярів,зміцнюєстінки судин,зменшуєагрегаціютромбоцитів,виявляєантиоксидантнівластивості,запобігаєокиснюваннюі сприяєдепонуваннюаскорбінової  кислотиу тканинах.

Кальціюпантотенатвходить доскладу коферментуА, необхіднихдлянормальногоформуванняциклутрикарбоновихкислот, синтезуАТФ,продукуваннігормонів таантитіл, синтезуацетилхоліну,засвоєння зкишечникуіонів калію,глюкози,вітаміну Е.

Післяприйомувнутрішньопрепаратдобре абсорбуєтьсяз тонкогокишечнику всистемнийкровотік,проникає вусі органи ітканини.

 

Показаннядлязастосування.

Якпрофілактичнийта лікувальнийзасіб дляполіпшенняобміннихпроцесів ізагальногостану у осібпрацездатногоі літньоговіку, у томучислі при передчасномустарінні,астенічномусиндромі, атакож уперіодреконвалесценціїпісляінфекційнихзахворювань,у післяопераційномуперіоді,післятривалоїтерапіїантибіотикамиширокогоспектра дії.

 

Протипоказання.

Гіперчутливістьдокомпонентівпрепарату,нефролітіаз,тяжкіпорушенняфункції нирок,подагра,гіперурикемія,еритремія, еритроцитоз,тромбоемболії,непереносимістьфруктози,синдроммальасорбціїглюкози-галактози,гіпервітамінозА і Е,тиреотоксикоз,хронічнийгломерулонефрит,хронічнасерцеванедостатність,саркоїдоз ванамнезі, активнапептичнавиразкашлунка тадванадцятипалоїкишки (узв’язку зможливимпідвищеннямкислотностішлунковогосоку).

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Зобережністюпризначаютьприураженнях печінки,пептичнійвиразцішлунка ідванадцятипалоїкишки ванамнезі, ухворих на гострийнефрит, придекомпенсаціїсерцевої діяльності,жовчнокам’янійхворобі,хронічномупанкреатиті.

Жінкам,які приймаливисокі дозиретинолу (понад10000 МО), можнапланувативагітністьне раніше ніжчерез 6-12місяців. Цепов’язано зтим, щопротягомцього часуіснує ризикнеправильногорозвиткуплода підвпливом високоговмістувітаміну А ворганізмі.

Можливезабарвленнясечі у жовтийколір, що єцілкомнешкідливимфактором іпояснюєтьсянаявністю упрепаратірибофлавіну.

Ундевітнерекомендуєтьсяпризначатиразом зіншимиполівітамінами,оскільки можливепередозуванняостанніх ворганізмі.

Зобережністюзастосовуютьу хворих наішемічнухворобусерця,цукровийдіабет, з новоутвореннями(за виняткомвипадків, щосупроводжуютьсямегалобластноюанемією), сечокам’яноюхворобою.

Препаратміститьборошнопшеничне ускладідопоміжнихречовин, щослідвраховуватихворим нацеліакію.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддюможливе ли

Нет аналогов