ВИТАМИН С 500 ТАБ. ЖЕВ. №10 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИТАМИН С 500 ТАБ. ЖЕВ. №10 купить в Житомире

Артикул: 8447
Производитель: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
Нет в продаже
Производитель: ЗДОРОВЬЕ ФК ООО
ATC: A11GA01
Международное название: Ascorbic acid (vit C)
Действующие вещество: аскорбінової кислоти 199,5 мг, натрію аскорбату у перерахуванні на аскорбінову кислоту 300,5 мг
Применение: Профілактика і лікування цинги, геморагічні діатези, носові, легеневі, печінкові, маточні та ін. кровотечі, в т.ч. спричинені променевою хворобою, а також передозуванням антикоагулянтів; інфекційні захворювання, інтоксикації, захворювання печінки та ін.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ВІТАМІНС 500(VITAMIN C 500)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: ascorbic acid;

1таблеткаміститьаскорбіновоїкислоти 199,5 мг,натріюаскорбату уперерахуванніна аскорбіновукислоту 300,5  мг;

допоміжніречовини:цукор-рафінад;аспартам (Е 951);магніюстеарат; целюлозамікрокристалічна;ароматизатор"Апельсин",що містить:мальтодекстрин,гумміарабік        (Е 414), кислотуаскорбінову(Е 300),альфа-токоферол(Е 307), сіркидіоксид (Е 220); гіпромелоза;жовтий захід FCF (Е 110).

 

Лікарськаформа. Таблеткижувальні.

Таблеткивідсвітло-жовтого  кольорузвкрапленнямидооранжевогоабо оранжево-рожевогокольору звкрапленнями,плоскоциліндричноїформи зрискою тафаскою.

 

Назваімісцезнаходження виробника.

ТОВ«Фармацевтичнакомпанія«Здоров’я».

Україна,61013, м.Харків, вул.Шевченка, 22.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Вітаміни.Простіпрепаратиаскорбіновоїкислоти(вітаміну С).Код АТС A11G A01.

 

ВітамінС(аскорбіновакислота) береучасть в окисно-відновнихпроцесах;метаболізмівуглеводів,тирозину,заліза;перетворенніфолієвоїкислоти нафолінієву;згортанні крові;утворенністероїднихгормонів;колагену тапроколагену;регенераціїтканин; регуляціїпроникностікапілярів; усинтезі ліпідівта білків;процесахклітинногодихання; сприяєпідвищеннюопірностіорганізму доінфекцій танесприятливоговпливузовнішньогосередовища,поліпшуєзагальнесамопочуття,апетит,сприяєнормалізаціїсну, збільшуєефективністьдіїрізноманітнихтерапевтичнихзаходів; маєантиоксидантніта радіопротекторнівластивості;зменшуєгеморагічніпроявипроменевоїхвороби тастимулює кровотворення.

Дефіцитаскорбіновоїкислоти в їжіпризводитьдо розвиткугіпо- таавітамінозуС, оскільки ворганізмілюдини цейвітамін несинтезується.За певнихумов потребау вітаміні Сможезбільшуватися,наприклад, у періодактивногоросту, прифізичному чирозумовомуперенапруженні,приінфекційнихзахворюваннях,у тому числіпри грипі.

Післяприйомувнутрішньоаскорбіновакислота швидковсмоктуєтьсяу тонкомувідділі кишечнику,їїмаксимальнаконцентраціяу плазмікровівизначаєтьсячерез 4-7 годин.Із плазмивонапроникаєпередусім велементи крові(лейкоцити,тромбоцити,еритроцити),потім в усітканини.Аскорбіновакислота виводитьсяз організмупереважно зсечею.

 

Показаннядлязастосування.

Лікуваннягіпо- таавітамінозуС. 

Забезпеченняпідвищеноїпотребиорганізму увітаміні С:

−   уперіодгострихреспіраторнихтаінфекційнихзахворювань;

–   уперіодреконвалесценціїпісля тяжкихзахворювань,оперативнихвтручань;

– при різнихінтоксикаціях,геморагічнихдіатезах,захворюванняхсполучноїтканини       (ревматоїднийартрит), кровотечах(носові,легеневі,маткові);

–  припроменевійхворобі,гепатиті, холециститі,хворобі Аддісона,припораненняхм’яких       тканин, яків’ялозагоюються,інфікованихранах тапереломахкісток.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдоаскорбіновоїкислоти абододопоміжнихкомпонентівпрепарату.Тромбофлебіт,схильністьдо тромбозів,цукровийдіабет, тяжкізахворюваннянирок,сечокам’янахвороба.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

При прийомівисоких доз ітриваломузастосуванніпрепаратунеобхідноконтролюватифункціюнирок тарівеньартеріальноготиску, атакожфункціюпідшлунковоїзалози. Слідзобережністюзастосовуватипрепаратпацієнтам іззахворюванняминироклегкого тапомірногоступеня ванамнезі.

Оскількиаскорбіновакислотапідвищує абсорбціюзаліза, їїзастосуванняу високихдозах можебутинебезпечнимдля пацієнтівз гемохроматозом,таласемією,поліцитемією,лейкемією тасидеробластноюанемією.Пацієнтам звисокимвмістомзаліза ворганізміслід застосовуватипрепарат умінімальнихдозах.

Зобережністюзастосовуютьпацієнтам з дефіцитомглюкозо-6-фосфатдегідрогенази.

Слід з обережністюзастосовуватиаскорбінову кислотупацієнтам зпрогресуючимонкологічнимзахворюванням,оскільки їїзастосуванняможеускладнитиперебігхвороби.

Одночаснийприйомпрепарату злужним питтямзменшуєвсмоктуванняаскорбіновоїкислоти, томуне слідзапиватитаблеткилужноюмінеральноюводою. Такожвсмоктуванняаскорбіновоїкислоти можепорушуватисяпри кишковихдискінезіях,ентеритах таахілії.

Аскорбіновакислота яквідновникможе впливатинарезультатилабораторнихдосліджень,наприклад,при визначеннівмісту вкровіглюкози,білірубіну, активностітрансаміназ,лактатдегідрогеназитощо.

Оскількиаскорбіновакислотачинить легкустимулюючудію нацентральнунервовусистему,препарат нерекомендуєтьсяприймати наприкінцідня.

Довготривалезастосуваннявеликих дозаскорбіновоїкислоти можеприскорюватиїї власнийметаболізм,через щопіслявідмінилікуванняможевиникнутипарадоксальнийгіповітаміноз.Не слід перевищуватирекомендованудозу.

Не слідзастосовуватиодночасно зіншими препаратами,які містятьвітамін С.

Призастосуванніпрепаратуможе бути негативнимрезультатдослідженняна наявністьприхованоїкрові у калі.

Пацієнтам зфенілкетонурієюслід врахувати,що препаратміститьаспартам.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітності абогодуваннягруддю.

Препарату цьомудозуванні непризначенийдлязастосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Немаєпосилань нате, що препаратможе матинегативнийвплив нашвидкістьреакції прикеруванніавтотран

Нет аналогов