ВИТРУМ ОСТЕОМАГ ТАБ. №30 купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИТРУМ ОСТЕОМАГ ТАБ. №30 купить в Славутиче

Артикул: 8868
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
ATC: A11JB
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: вітаміну D3 (холекальциферолу) 5 мкг (200 МО), кальцію (у вигляді кальцію карбонату із раковин устриць) 600 мг, магнію (у вигляді магнію оксиду) 40 мг, цинку (у вигляді цинку оксиду) 7,5 мг, міді (у вигляді міді оксиду) 1 мг, марганцю (у вигляді марганцю сульфату) 1,8 мг, бору (у вигляді натрію борату) 250 мкг
Применение: Профілактика та комплексна терапія остеопорозу різного походження та його ускладнень; поповнення дефіциту кальцію, магнію, мікроелементів та вітаміну Д3; порушення мінералізації кісток

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ВІТРУМ® ОСТЕОМАГ

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1таблеткамістить вітамінуD3(холекальциферолу)5 мкг (200 МО),кальцію (увиглядікальціюкарбонату ізраковинустриць) 600 мг,магнію (увиглядімагніюоксиду) 40 мг,цинку (увиглядіцинку оксиду)7,5 мг, міді (увигляді мідіоксиду) 1  мг,марганцю (увиглядімарганцюсульфату) 1,8 мг,бору (увиглядінатріюборату) 250 мкг;

допоміжніречовини: натріюкроскармелоза,целюлозамікрокристалічна,магніюстеарат,гіпромелоза,барвниктитанудіоксид (Е 171),триацетин,барвник жовтийзахід FCF (Е 110),барвникспеціальнийчервоний AG (Е 129), барвникіндигокармін(Е 132).

 

Лікарськаформа. Таблетки, вкритіоболонкою.

Овальнітаблетки зіскошенимикраями,вкритіоболонкоюрожевого кольору,згравіруванням«VITRUM»зодного бокутаблетки та «OSTEOMAG» – зіншого.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

Юніфарм,Інк., 200 Хіксстріт,Вестбері,Нью-Йорк, 11590,США.

Юніфарм, Інк.,75 ПрогресЛейн, Вотербері,Коннектикут,06705, США.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Вітаміни укомбінації змінералами. КодАТС А11J B.

 

Комбінованийпрепарат,який регулюєобмінкальцію.Фармакологічнадіяпрепарату визначаєтьсявластивостямиінгредієнтів,що входять дойого складу.

ВітамінD3 регулюєобмінкальцію іфосфору ворганізмі,бере участь уформуваннікістковогоскелета,сприяєзбереженнюструктурикісток,підвищуєабсорбціюкальцію тасолей фосфорноїкислоти вкишечнику, атакож регулюєпроцес їхвиведення.

Кальційбере участь уформуваннікісткової тканини,контроліартеріальноготиску і процесізгортаннякрові. Сприяєформуванню кісток,зубів,підвищеннющільностікістковоїтканини,підтримціздоровогостану шкіри.Зменшуєризикрозвиткуостеопорозу.Сприяє нормальномуфункціонуваннюнервової ім'язовоїсистем.

Магній укомплексі звітаміном D3покращуєзасвоєннякальцію,впливає на рісттамінералізаціюкісток,запобігаєутвореннюкальцій-оксалатнихкаменів.

Цинк береучасть уформуваннікісток.

Марганецьбере участь упроцесахутворенняенергії, метаболізмібілків тажирів,побудовікісток тасполучноїтканини,остеосинтезі.

Мідьвпливає напроцесиутвореннякістковоїмаси,гемоглобінутаеритроцитів.Бере участь уформуванніколагену, щовходить доскладу кістковоїі сполучноїтканини,сприяє запобіганнюостеопорозу.

 

Бор береучасть упідтримціздоровогостану кісток,процесахметаболізмукальцію, фосфоруі магнію.Покращуєабсорбціюкальцію,зменшуєризикдефіцитувітаміну D3, сприяєзапобіганнюостеопорозуперіодупостменопаузи.

 

Показаннядлязастосування.Лікування тапрофілактикадефіцитукальцію тавітаміну D3у літньомувіці, під часабо післяменопаузи;лікування тапрофілактикадефіциту кальцію,магнію,мікроелементівта/або вітамінуD3 уперіод інтенсивногоросту дітейта підлітків,у жінок підчасвагітностіабогодуваннягруддю,реконвалесценціїпісля травм,переломівтощо;профілактикаостеопорозурізногоґенезу тайогоускладнень; ускладі комплексноголікуванняостеопорозута інших метаболічнихостеопатій.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату,підвищеначутливістьдо сої абоарахісу;гіперкальціємія,гіперкальціурія,гіпермагніємія,сечокам’янахвороба,саркоїдоз іметастазипухлин у кістках,значніпорушенняфункціїнирок.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.Упацієнтів зпочатковоюта помірноюнирковоюнедостатністюабонезначноюгіперкальціурієюнеобхіднопроводитиперіодичнийконтроль зарівнемкальцію уплазмі тасечі. Крімцього,необхіднопроводитиконтроль зарівнемкальцію всечі у пацієнтів,які мають ванамнезікамені унирках, зметоювиключеннягіперкальціурії.

Притриваломузастосуванніпрепарату потрібнослідкуватиза рівнемкальцію в кровітафункціонуваннямнирок ізменшити дозупрепаратуаботимчасовоприпинитилікування увипадку, якщорівенькальцію всечіперевищує 7,5ммоль/24 год (300мг/24 год).

Необхідновраховуватидодатковенадходженнякальцію тавітаміну D3 зінших джерел.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю. У періодвагітностіабогодуваннягруддю застосуванняпрепаратуможливетільки піднаглядомлікаря. Уперіодвагітностіабогодуваннягруддюнеобхіднийприйом кальціюта вітаміну D3, аленеобхідноврахуватинадходженнякальцію та вітамінуD3 з іншихджерел умежахрекомендованихдобових нормспоживаннякальцію тавітаміну D3.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Невпливає.

 

Діти.Препарат незастосовуватидітям віком до 8років.

 

Спосібзастосуваннята дози. Застосовати внутрішньо. Як профілактичний засіб дорослим та дітям старше 12 років призначати по 1-2таблетки надень. Дітям віком від 8 до 12 років

Нет аналогов