ВИТРУМ ВИТАМИН Е КАПС. 400МЕ №60 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ВИТРУМ ВИТАМИН Е КАПС. 400МЕ №60 купить в Броварах

Артикул: 8473
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ЮНИФАРМ ИНК.
ATC: A11HA03
Международное название: Tocopherol
Действующие вещество: вітаміну Е (у вигляді альфа-токоферолу ацетату) 400 мг (400 МО)
Применение: Лікування гіповітамінозу Е.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

IНСТРУКЦIЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ВІТРУМ®ВІТАМІН Е

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 1таблеткамістить вітамінуЕ (у виглядіальфа-токоферолуацетату) 400 мг (400МО);

допоміжніречовини: желатин,гліцерин,вода очищена.

 

Лікарськаформа. Капсули м’які.

 

М’якіпрозоріжелатиновікапсулиовальноїформи. Вмісткапсул –прозоражовта маслянистарідина.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Простіпрепаративітамінів.Токоферол (вітамінЕ). Код АТС А11НА03.

 

Вітамін Е –активнийантиоксидант,гальмуєперекиснеокисненняліпідів, якепосилюєтьсяпри багатьохзахворюваннях,запобігаєушкодженнюклітинних структурвільнимирадикалами.Бере участь упроцесідиханнятканин,біосинтезігему табілків,обміні жирівтавуглеводів,проліфераціїклітин таіншихметаболічнихпроцесах.

Вітамін Е –жиророзчиннийвітамін, якиймає сильнуантиоксидантнуірадіопротекторнудію, береучасть убіосинтезігему і білків,проліфераціїклітин таіншихнайважливішихпроцесахклітинногометаболізму.

Вітамін Е покращуєспоживаннятканинамикисню. Чинитьангіопротекторнудію,впливаючи натонус іпроникністьсудин,стимулюючиутворенняновихкапілярів.

Імуномодулюючийефектвітаміну ЕзумовленийстимуляцієюТ-клітинногота гуморальногоімунітету.

Токоферол єнезаміннимдлянормальнихрепродуктивнихпроцесів:запліднення,розвиткуплода, формуваннятафункціонуваннястатевоїсистеми.

Від нестачівітаміну Ерозвиваєтьсягіпотонія тадистрофіяскелетнихм’язів, міокарда,підвищуєтьсяпроникністьта ламкістькапілярів,розвиваєтьсядегенераціяфоторецепторів,якаспричиняєпорушеннязору;погіршуєтьсястатевафункція учоловіків іпорушуєтьсяменструальнийцикл,розвиваєтьсясхильністьдо викиднів ужінок.

Дефіцитвітаміну Еможезумовитирозвитокгемолітичноїжовтяниці уновонароджених,а такожсиндроммальабсорбції,стеаторею.

Післявсмоктуванняв кишечникубільша частинатокоферолупотрапляє влімфу та кров,швидкорозподіляєтьсяв тканинахорганізму зпереважнимнакопиченняму печінці, м’язах,жировійтканині.Найвищаконцентраціяспостерігаєтьсяв наднирковихзалозах,гіпофізі,статевихорганах,міокарді.Більшачастинапрепаратувиводиться зорганізму зсечею,частково – зжовчю.

 

Показаннядлязастосування.

ЛікуваннягіповітамінозуЕ.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препарату,кардіосклероз,гострийперіодінфарктуміокарда,тиреотоксикоз,гіпервітамінозЕ.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Зобережністюзастосовуватипри вираженомуатеросклерозі,підвищеномуризику розвиткутромбоемболії. Не перебільшуватирекомендованудозу. Не рекомендуєтьсязастосовуватипрепаратразом зіншимипрепаратами,що містятьвітамін Е, атакож зпрепаратамизаліза.

Притриваломузастосуваннівисоких доз препаратунеобхідноконтролюватичас згортаннякрові.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Застосуванняпрепарату уперіодвагітностіта годуваннягруддюможливе запризначеннямлікаря зурахуваннямспіввідношеннякористь дляжінки/ ризикдля плода(дитини).

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Привиникненнізапаморочення,затуманеннязору слідутриматисявідкеруванняавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

 

Діти. Препаратнезастосовуютьдітям.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуютьвнутрішньо дорослим.Капсулирекомендуютьприймати підчас або післяїди, нерозжовуючита запиваючиневеликоюкількістюрідини.

Приймаютьпо 1 капсуліна добу.Тривалість лікуваннялікарвизначає вкожномувипадкуіндивідуальнозалежно відтерапевтичногоефекту таіндивідуальноїпереносимостіпрепарату.

 

Передозування.

При прийомівисоких дозпрепарату(понад 400 мг надобупротягомтривалогочасу) можливідіарея, більвепігастральнійділянці, диспепсичнірозлади,зниженняпрацездатності,відчуттявтоми, загальнаслабкість,головнийбіль; креатинурія,підвищенняактивностікреатинкінази,збільшенняконцентраціїхолестерину,тригліцеридів,зниженняконцентраціїтироксину татрийодтиронінуу сироватці крові,збільшеннявмістуестрогенівтаандрогенів усечі.

Специфічногоантидотунемає.Лікування симптоматичне.

 

Побічніефекти.

Збоку імунноїсистеми: алергічніреакції,включаючисвербіж, гіпереміюшкіри;лихоманка.

Збоку шкіри тапідшкірноїклітковини:висипання.

Збоку травноїсистеми: діарея,біль ушлунку.

Притриваломузастосуваннівеликих доз вітамінуЕможливіявищазниженнязгортаннякрові, кровотечіушлунково-кишковомутракті, збільшенняпечінки,креатинурія,поява почуттявтоми,слабкість,головнийбіль, нудота,запаморочення,затуманеннязору.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Вітамін Е неможназастосовуватиразом із препаратамизаліза,срібла,засобами, щомають лужнесередовище(натріюгідрокарбонат,трисамінтощо), антикоагулянтаминепря

Нет аналогов