АФЛУБИН ТАБ. №12 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

АФЛУБИН ТАБ. №12 купить в Харькове

Артикул: 8111
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
ATC: R05X
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Gentiana D1 3,6 мг; Aconitum D6 37,2 мг; Bryonia D6 37,2 мг; Ferrum phosphoricum D12 37,2 мг; Acidum sarcolacticum D12 37,2 мг
Применение: Профілактика та лікування грипу та застуди (гострих респіраторних вірусних інфекцій), а також у комплексному лікуванні запальних і ревматичних захворювань з болем у суглобах.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

І Н С Т РУ К Ц І Я

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

АФЛУБІНÒ

(AFLUBIN®)

 

Cклад:

діючіречовини: 1 таблеткамістить: Gentiana D1 3,6мг; Aconitum D6 37,2 мг; Bryonia D6 37,2мг; Ferrum phosphoricum D12 37,2 мг; Acidum sarcolacticum D12  37,2 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат, крохмалькартопляний, магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: кругліплоскітаблеткибілогокольору з можливимивкрапленнями,зрозподільноюрискою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Препаратмає прямупротивіруснудію, а такожстимулюєсинтезінтерферонута клітиннуланкуімунітету, щодозволяєвикористовуватийого нарізнихстадіяхінфекційногопроцесу (якдляпрофілактики,так і для лікування).

Призастосуваннізлікувальноюметою препаратзменшуєозноб тасприяєнормалізаціїтемпературитіла; зменшуєзапалення верхніхдихальнихшляхів,нежить такашель; зменшуєголовнийбіль таслабкість; зменшуєбіль у м’язахі суглобах;активізуєзахисні силиорганізму;прискорюєодужання,запобігаєрозвиткуускладнень.

Призастосуваннізпрофілактичноюметою препаратзміцнюєзагальнуопірністьорганізму;підвищуємісцевийімунітетверхніхдихальнихшляхів;знижуєімовірністьзахворюванняна грип тазастуду.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактиката лікуваннягрипу тазастуди(гострихреспіраторнихвіруснихінфекцій), атакож укомплексномулікуваннізапальних іревматичнихзахворюваньз болем усуглобах.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливість(алергія) добудь-якогокомпонентапрепарату.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Клінічнозначущавзаємодіяпрепарату Афлубін®з іншимилікарськимизасобами невстановлена.Препаратможнакомбінуватиз будь-якимилікарськимизасобами таметодамилікування.

 

 Особливостізастосування.

Лікарськаформатаблеткиміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковими формаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази або синдромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції замістьтаблетокАфлубін®потрібнозастосовуватипрепарат уформі крапель.

ОскількиАфлубін®міститьрослинніприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смакута кольорутаблетки, щонепризводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Інформаціящодобудь-якогоризику дляплода тадитини відзастосуванняпрепарату у періодвагітностіабогодуваннягруддю до цьогочасу незареєстрована.Препаратможназастосовуватиу період вагітностіабогодуваннягруддю у випадках,колиочікуванакористь дляматеріпереважаєможливийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо з іншимимеханізмами. Препаратне впливає наздатністькеруватитранспортнимитамеханічнимизасобами. 

 

Спосібзастосуваннята дози.

1.Початоклікування (1-2добазахворюванняна застудуабо грип).

 

Дозування Курс лікування

Дорослі та підлітки

1 таблетка

Для найшвидшого покращання стану препарат приймати кожні півгодини-годину, але не більше 4 разів на добу протягом 1-2 днів

 

 

Діти віком 5-12 років

 

½ таблетки

Якщопоганесамопочуттязберігається,застосуванняпрепаратунеобхідноп

Нет аналогов