МИЛИСТАН ГОРЯЧИЙ ЧАЙ ЛИМОН ПОР. 6Г ПАК. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

МИЛИСТАН ГОРЯЧИЙ ЧАЙ ЛИМОН ПОР. 6Г ПАК. №10

Артикул: 8235
Бренд: МИЛИ ХЕЛСКЕРЕ
Нет в продаже
Производитель: МИЛИ ХЕЛСКЕРЕ
ATC: N02BG
Международное название: Comb drug
Содержание: парацетамолу 500 мг, феніраміну малеату 25 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, аскорбінової кислоти 200 мг
Применение: Симптоматичне лікування грипу та інших ГРВІ, що супроводжуються лихоманкою, міалгією та артралгією, закладеністю носа, ринореєю, сльозотечею, головним болем, кашлем тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

МІЛІСТАНГАРЯЧИЙ ЧАЙЗІ СМАКОМЛИМОНА

(MILISTAN HOT TEAWITH LEMON)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:  1пакетик (6 г)містить парацетамолу  500 мг,фенірамінумалеату          25 мг,фенілефринугідрохлориду10 мг,аскорбіновоїкислоти 200 мг;

допоміжніречовини:цукроза,кислоталимонабезводна,  кислотавинна, натріюцитрат,барвник хіноліновийжовтий (Е 104),лимонаесенція,аспартам (Е 951).

 

Лікарськаформа.

Порошок дляоральногорозчину.

Гранульованийсипучийпорошок -суміш білих, блідо-жовтихі/або жовтихрізногорозміру гранулзі смаком тазапахомлимона;

 

Виробник.ЕфДіСіЛімітед,Індія

Назваімісцезнаходженнязаявника.

МіліХелскереЛімітед,Великобританія.

Хай Пойнт

Томас Стріт

Тонтон

СомерсетТА2 6НВ.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Аналгетикитаантипіретики.Код АТС N02B G.

Препаратєзбалансованоюкомбінацієючотирьохкомпонентів.

Парацетамол:маєаналгетичну,жарознижувальнута слабкупротизапальнудії. Механізмдії пов’язанийз інгібуваннямсинтезупростагландинівта впливом нацентртерморегуляціїу гіпоталамусі.

Феніраминумалеат протиалергічнийзасіб,блокаторгістаміновихН1-рецепторів.Зменшуєзакладеністьноса, виділенняслизу зносовихходів,слезотечу, чхання.

Фенілефринугідрохлорид симпатоміметичний амінофілін,що спричиняєзвуження  кровоноснихсудин шляхомстимуляції a-адренергічнихрецепторів,розташованихнапосткапілярнихсудинах такавернозно-венознихсинусахслизовоїоболонкиноса. Цірецептористимулюютьсябезпосередньошляхомзв’язуванняз фенілефриномабо шляхомзв’язуваннязнорепінефрином,якийвивільняєтьсязсимпатоміметичногонерва увідповідь надіюфенілефрину.Звуженнякровоноснихсудин знижуєкровонаповненняслизовоїоболонкиносоглотки ізумовлює,таким чином,  довготривалезменшення їїнабряку.Чинитьнезначнийстимулюючийвплив на ЦНС.

Вітамін С єводорозчиннимвітаміном,потреба вякомузростає припропасниціта грипі. Дієяк антиоксидантта слабкийімуностимулятор.

 

 

 

 

Показаннядлязастосування.

Лікуваннясимптомівзастуди тагрипу, ринітузапальноготаалергічногопоходження, головногоболю,пропасницірізногопоходження.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,тяжкіпорушенняфункціїпечінки і/абонирок,вродженагіпербілірубінемія,дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази,глутатіонредуктази,алкоголізм,захворюваннякрові,вираженаанемія, лейкопенія,тромбоз,тромбофлебіт,стани, що супроводжуютьсяпідвищенимзбудженням; порушеннясну; тяжкаартеріальнагіпертензія;органічнізахворюваннясерцево-судинноїсистеми,рідкісніспадковістаниінтолерантностідо фруктози,порушеннявсмоктуванняглюкози-галактозиабонедостатністьцукрози-ізомальтозипритяжкійартеріальнійгіпертензії,декомпенсованасерцева недостатність,порушеннясерцевоїпровідності,тяжкий атеросклероз,схильністьдо спазмусудин, ішемічнахворобасерця,глаукома,особливо –закритокутова.

Препаратпротипоказанийпацієнтамлітньоговіку; приепілепсії,гіпертиреозі,гостромупанкреатиті,гіпертрофіїпередміхуровоїзалози,обструкціїшийки сечовогоміхура,тяжкихформахцукровогодіабету,дітям до 12років, привагітностіта в періодгодуваннягруддю.  Незастосовуватиодночасно зінгібіторамимоноаміноксидази(МАО) тапротягом 2тижнів післяприпиненнязастосуванняінгібіторівМАО.Протипоказанопацієнтам,якіприймаютьтрициклічніантидепресантиабобета-блокатори.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Обережнозастосовуютьхворим ізпорушеннямфункціїпечінки,травноготракту і нирок,здоброякісноюгіпербілірубінемією,затримкоюсечі, тяжкимисерцево-судиннимизахворюваннями,цукровимдіабетом,бронхіальноюастмою, продуктивнимкашлем. Притриваломузастосуванніпрепарату необхіднийконтрольпериферичноїкрові та функціональногостанупечінки (1 разна 10 діб).

Учутливихпацієнтівнавітьмаленькі дозиможуть спричинитивиникненнябезсоння,запаморочення,прискореногосерцебиття,тремору чисерцевоїаритмії. Уразівиникненнявищезазначенихсимптомівслідприпинити застосуванняпрепарату.

Під часзастосуванняпрепарату неможнавживатиалкоголь!

Під часлікування неслід вживатиседативніпрепарати(особливобарбітурати),що підвищуютьседативнудіюантигістамінногокомпонентапрепарату(фенірамінмалеату).

У разі,якщозахворюванняспричиненобактеріальноюінфекцією,рекомендованоодночаснелікуванняантибіотиками. 

Уразі, якщо натлізастосуванняпрепарату Мілістангарячий чайзі смакомлимона ставсягемолізеритроцитівчи лікарська гемолітичнаанемія,препаратнегайнопотрібновідмінити.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Не застосовувати привагітності.ОскількиМілістангарячий чайзі смаком лимоназдатенпроникати угруднемолоко, бажаноутриматисявідзастосуванняпрепаратупід часлактації абослід припинитигодуваннягруддю наперіод лікування. 

Застосуванняфенілефрину,що входить доскладупрепарату,можеспричинитинапади стенокардії.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Підчас застосуванняпрепаратуслід уникатикеруваннятранспортнимизасобами,роботи з механізмамита іншихпотенційнонебезпечнихвидівдіяльності.

Діти. Незастосовуватидітям вікомдо 12 років.

 

 

 

 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратслідприймати,розчинившивміст одно

Нет аналогов