МИЛИСТАН ГОРЯЧИЙ ЧАЙ ЛИМОН ПОР. 6Г ПАК. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

МИЛИСТАН ГОРЯЧИЙ ЧАЙ ЛИМОН ПОР. 6Г ПАК. №10

Артикул: 8235
Бренд: МИЛИ ХЕЛСКЕРЕ
Выбрать аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: МИЛИ ХЕЛСКЕРЕ
ATC: N02BG
Международное название: Comb drug
Содержание: парацетамолу 500 мг, феніраміну малеату 25 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, аскорбінової кислоти 200 мг
Применение: Симптоматичне лікування грипу та інших ГРВІ, що супроводжуються лихоманкою, міалгією та артралгією, закладеністю носа, ринореєю, сльозотечею, головним болем, кашлем тощо.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

МІЛІСТАНГАРЯЧИЙ ЧАЙЗІ СМАКОМЛИМОНА

(MILISTAN HOT TEAWITH LEMON)

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:  1пакетик (6 г)містить парацетамолу  500 мг,фенірамінумалеату          25 мг,фенілефринугідрохлориду10 мг,аскорбіновоїкислоти 200 мг;

допоміжніречовини:цукроза,кислоталимонабезводна,  кислотавинна, натріюцитрат,барвник хіноліновийжовтий (Е 104),лимонаесенція,аспартам (Е 951).

 

Лікарськаформа.

Порошок дляоральногорозчину.

Гранульованийсипучийпорошок -суміш білих, блідо-жовтихі/або жовтихрізногорозміру гранулзі смаком тазапахомлимона;

 

Виробник.ЕфДіСіЛімітед,Індія

Назваімісцезнаходженнязаявника.

МіліХелскереЛімітед,Великобританія.

Хай Пойнт

Томас Стріт

Тонтон

СомерсетТА2 6НВ.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Аналгетикитаантипіретики.Код АТС N02B G.

Препаратєзбалансованоюкомбінацієючотирьохкомпонентів.

Парацетамол:маєаналгетичну,жарознижувальнута слабкупротизапальнудії. Механізмдії пов’язанийз інгібуваннямсинтезупростагландинівта впливом нацентртерморегуляціїу гіпоталамусі.

Феніраминумалеат протиалергічнийзасіб,блокаторгістаміновихН1-рецепторів.Зменшуєзакладеністьноса, виділенняслизу зносовихходів,слезотечу, чхання.

Фенілефринугідрохлорид симпатоміметичний амінофілін,що спричиняєзвуження  кровоноснихсудин шляхомстимуляції a-адренергічнихрецепторів,розташованихнапосткапілярнихсудинах такавернозно-венознихсинусахслизовоїоболонкиноса. Цірецептористимулюютьсябезпосередньошляхомзв’язуванняз фенілефриномабо шляхомзв’язуваннязнорепінефрином,якийвивільняєтьсязсимпатоміметичногонерва увідповідь надіюфенілефрину.Звуженнякровоноснихсудин знижуєкровонаповненняслизовоїоболонкиносоглотки ізумовлює,таким чином,  довготривалезменшення їїнабряку.Чинитьнезначнийстимулюючийвплив на ЦНС.

Вітамін С єводорозчиннимвітаміном,потреба вякомузростає припропасниціта грипі. Дієяк антиоксидантта слабкийімуностимулятор.

 

 

 

 

Показаннядлязастосування.

Лікуваннясимптомівзастуди тагрипу, ринітузапальноготаалергічногопоходження, головногоболю,пропасницірізногопоходження.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату,тяжкіпорушенняфункціїпечінки і/абонирок,вродженагіпербілірубінемія,дефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази,глутатіонредуктази,алкоголізм,захворюваннякрові,вираженаанемія, лейкопенія,тромбоз,тромбофлебіт,стани, що супроводжуютьсяпідвищенимзбудженням; порушеннясну; тяжкаартеріальнагіпертензія;органічнізахворюваннясерцево-судинноїсистеми,рідкісніспадковістаниінтолерантностідо фруктози,порушеннявсмоктуванняглюкози-галактозиабонедостатністьцукрози-ізомальтозипритяжкійартеріальнійгіпертензії,декомпенсованасерцева недостатність,порушеннясерцевоїпровідності,тяжкий атеросклероз,схильністьдо спазмусудин, ішемічнахворобасерця,глаукома,особливо –закритокутова.

Препаратпротипоказанийпацієнтамлітньоговіку; приепілепсії,гіпертиреозі,гостромупанкреатиті,гіпертрофіїпередміхуровоїзалози,обструкціїшийки сечовогоміхура,тяжкихформахцукровогодіабету,дітям до 12років, привагітностіта в періодгодуваннягруддю.  Незастосовуватиодночасно зінгібіторамимоноаміноксидази(МАО) тапротягом 2тижнів післяприпиненнязастосуванняінгібіторівМАО.Протипоказанопацієнтам,якіприймаютьтрициклічніантидепресантиабобета-блокатори.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Обережнозастосовуютьхворим ізпорушеннямфункціїпечінки,травноготракту і нирок,здоброякісноюгіпербілірубінемією,затримкоюсечі, тяжкимисерцево-судиннимизахворюваннями,цукровимдіабетом,бронхіальноюастмою, продуктивнимкашлем. Притриваломузастосуванніпрепарату необхіднийконтрольпериферичноїкрові та функціональногостанупечінки (1 разна 10 діб).

Учутливихпацієнтівнавітьмаленькі дозиможуть спричинитивиникненнябезсоння,запаморочення,прискореногосерцебиття,тремору чисерцевоїаритмії. Уразівиникненнявищезазначенихсимптомівслідприпинити застосуванняпрепарату.

Під часзастосуванняпрепарату неможнавживатиалкоголь!

Під часлікування неслід вживатиседативніпрепарати(особливобарбітурати),що підвищуютьседативнудіюантигістамінногокомпонентапрепарату(фенірамінмалеату).

У разі,якщозахворюванняспричиненобактеріальноюінфекцією,рекомендованоодночаснелікуванняантибіотиками. 

Уразі, якщо натлізастосуванняпрепарату Мілістангарячий чайзі смакомлимона ставсягемолізеритроцитівчи лікарська гемолітичнаанемія,препаратнегайнопотрібновідмінити.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Не застосовувати привагітності.ОскількиМілістангарячий чайзі смаком лимоназдатенпроникати угруднемолоко, бажаноутриматисявідзастосуванняпрепаратупід часлактації абослід припинитигодуваннягруддю наперіод лікування. 

Застосуванняфенілефрину,що входить доскладупрепарату,можеспричинитинапади стенокардії.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Підчас застосуванняпрепаратуслід уникатикеруваннятранспортнимизасобами,роботи з механізмамита іншихпотенційнонебезпечнихвидівдіяльності.

Діти. Незастосовуватидітям вікомдо 12 років.

 

 

 

 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Препаратслідприймати,розчинившивміст одно

Нет аналогов