ОТИЗОЛ КАПЛИ УШНЫЕ 15МЛ купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ОТИЗОЛ КАПЛИ УШНЫЕ 15МЛ купить в Харькове

Артикул: 8077
Производитель: БАЙЕР АГ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: БАЙЕР АГ
ATC: S02DA
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: 50 мг антипірину, 50 мг бензокаїну, 1,25 мг фенілефрину гідрохлориду
Применение: Місцеве симптоматичне лікування та знеболювання при: середньому отиті в гострому періоді; отиті, як ускладненні після грипу; баротравмвтичному отиті

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

для  медичногозастосуваннялікарськогозасобу

ОТИЗОЛ®

 

Склад:

діючіречовини: 1 млмістить 50 мгантипірину, 50мгбензокаїну, 1,25 мгфенілефринугідрохлориду;

допоміжніречовини: пропіленгліколь,натріюметабісульфіт(E223).

 

Лікарськаформа.  Краплівушні, розчин.

Основніфізико-хімічнівластивості:прозора в’язкарідина відбезбарвногодо жовтуватогокольору.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби, щозастосовуютьсяв отології.Аналгетикитаанестетики.Код АТХ S02DA.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Комбінованийлікарськийзасіб длямісцевогозастосуванняв отології звираженою знеболювальною,протизапальноюта судинозвужувальноюдією.

Антипіринмаєвираженийпротизапальний,бензокаїн –місцевоанестезуючий,фенілефринугідрохлорид–протинабряковийефекти.

Антипіринпроявляєтакожпомірнуаналгетичнудію.Бензокаїноборотностабілізує мембранунейрону, щознижує їїпроникністьдля іонівнатрію. Деполяризаціямембранинейронупригнічується,і у такийспосібблокуєтьсявиникнення тапроведеннянервовихімпульсів.

Спільнезастосуванняантипіринута бензокаїнускорочує часдо початкупрояву анестезуючогоефекту, прицьомузбільшує йоговираженістьтатривалість,що дає змогушвидкоусуватибольовийсиндром приотиті.

Фенілефринугідрохлоридєсинтетичнимадреноміметиком,що стимулює                           a-адренорецепторисудин, сприяєвираженійсудинозвужувальнійдії, внаслідокчогозменшуєтьсянабряк.Сумісне застосуваннявазоконстрикторафенілефринузменшуєступіньабсорбції таподовжуєтривалістьанестезуючоїдії бензокаїну.

Фармакокінетика.

АбсорбціяскладовихпрепаратуОтизол® знеушкодженоїшкіризовнішньогоканалу вухамінімальна,тому активнікомпоненти таїхметаболітиневизначаютьсясучаснимиметодамидосліджень вкрові абоіншихбіологічнихсередовищахорганізму.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гострийсереднійотит, отитприбаротравмі,посттравматичнийотит.

 

Протипоказання.

Перфораціябарабанноїперетинки,зумовленаінфекцієюабо травмою;

підвищеначутливістьдо будь-якогозкомпонентівлікарськогозасобу;

дитячийвік до 6місяців.

 

Особливізаходибезпеки.

Неперевищуватирекомендованоїдози.

Абсорбціялікарськогозасобу можестатися увипадкуушкодженнябарабанноїперетинкиабо шкіризовнішньогослуховогоканалу (див.розділ Передозування),в результатічого можливевиявленнясистемнихефектівдіючихречовинлікарськогозасобу.

Лікарськізасоби, щомістятьсимпатоміметики,застосовуватизобережністюособам літньоговіку тапацієнтам зартеріальноюгіпертензією,підвищенимвнутрішньоочнимтиском,цукровимдіабетом,ішемічноюхворобою серця,гіпертиреозомабогіпертрофієюпростати.

Необхіднозастосовуватинайменшунеобхіднукількістьлікарськогозасобу. Існуютьповідомлення,щопризначенняпродуктів,які містятьбензокаїн,можеспричинятиметгемоглобінемію.Такісимптоми якціаноз (блідий,землистийабо синійколір шкіри,губ та нігтьовихложе),головнийбіль,запаморочення,задишка(утрудненедихання),слабкість, тахікардія,що можутьспостерігатисяпід часлікування,можутьвказувати наметгемоглобінемію,щопотенційнозагрожуєжиттю та потребуєневідкладногомедичноговтручання.Якщо у васабо у вашоїдитиниспостерігаютьсявищенаведенісимптоми,слід терміновозвернутисядо лікаря.

 

Взаємодіяз іншими лікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Примісцевомузастосуванніпрепарату не виявленовзаємодії зодночаснопризначенимианалгетикамитапротизапальнимизасобами,антисептикамитаантибіотикамидлямісцевого тасистемногозастосування.

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобамималоймовірнавнаслідокмінімальноїабсорбції іззовнішньогослуховогоканалу. ПротеМАО-інгібіторитаß-адреноблокаторипосилюютьефектисимпатоміметиків.Бензокаїнгідролізуєтьсяв тканинах дор-амінобензойноїкислоти, якаконкурує зантибактеріальноюдієюсульфаніламідів.

 

Особливостізастосування.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагітнимі жінкам, якігодуютьгруддю, застосуванняпрепаратуможливе,якщо, надумку лікаря,користь дляматеріперевищуєпотенційнийризик дляплода/дитини.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Невпливає.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Разовідозистановлять:

немовлятамвіком від 6місяців – по 1краплі,

дітямвіком 1-6 років –по 2 краплі,

дітямвіком 6-12 років –по 3 краплі,

дітямвікомвід 12 років тадорослим – по4 краплі.

Разовудозузастосовувати до 3разів надобу.

Препаратвводять узовнішнійслуховий прохідпо крапліза допомогоюпіпетки.

Тривалістьлікування – 3-10днів.

 

Нет аналогов