АБРОЛ СИРОП 15МГ/5МЛ 100МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

АБРОЛ СИРОП 15МГ/5МЛ 100МЛ

Артикул: 22505
Бренд: КУСУМ ХЕЛТХКЕР
Нет в продаже
Производитель: КУСУМ ХЕЛТХКЕР

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

 длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 АБРОЛ®

(ABROL®)

 

Склад:

діючаречовина: ambroxol;

5 млсиропумістятьамброксолугідрохлориду15 мг;

допоміжніречовини: гідроксіетилцелюлоза,сорбітурозчин (сорбітЕ 420), гліцерин,сахарин натрію,кислотабензойна (Е 210),пропіленгліколь,смаковадобавка«Абрикос»,смаковадобавка«М’ятасадова», водаочищена.

 

Лікарськаформа. Сироп.

Основніфізико-хімічнівластивості: відбезбарвногодо злегкажовтоговідтінкупрозорийсироп.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Засоби, щозастосовуютьсяпри кашлі тазастуднихзахворюваннях.Муколітичнізасоби. Код ATX R05C B06.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Діючаречовинасиропу Аброл® – амброксолугідрохлорид – збільшуєсекреціюзалоздихальнихшляхів.Амброксолпосилюєвиділеннялегеневогосурфактанташляхомпрямоговпливу на пневмоциттипу ІІ уальвеолах таклітинах Кларау бронхіолах,а такожстимулюєциліарнуактивність.Це сприяєзбільшеннюсекреціїслизу іпокращеннюмукоциліарногокліренсу. Активаціясекреціїрідини ізбільшеннямукоциліарногокліренсуполегшуютьвиведенняслизу тазменшуютькашель.

Відомо,щоамброксолугідрохлоридмає місцевийанестезувальнийефект, щоможе пояснюватисяйогоздатністюблокуватинатрієвіканали.Блокуваннянейроннихнатрієвихканалівхарактеризувалосятим, щозв’язуваннябулооборотним і залежаловідконцентрації.

Амброксолугідрохлоридмаєпротизапальнийвплив,оскількизначнозменшуєвивільненняцитокіну зкрові татканиннезв’язуваннямононуклеарнихі поліморфнонуклеарнихклітин.

Є дані,що упацієнтів зфарингітомзастосуванняамброксолугідрохлоридусприяло значномузменшеннюболю іпочервонінняв горлі.Також відомо,щоамброксолугідрохлоридефективнийприлікуванніверхніх відділівдихальнихшляхів, оскількисприяєшвидкомупослабленнюболю та пов’язаногоз нимдискомфортув носовій порожнині,в ділянцівуха і трахеїпри вдиху.

Післязастосуванняамброксолугідрохлоридупідвищуютьсяконцентраціїантибіотиків(амоксициліну,цефуроксиму,еритроміцину)у бронхолегеневомусекреті та умокроті.

Фармакокінетика.Абсорбція.Абсорбціяамброксолугідрохлоридуз пероральнихформнепролонгованоїдії швидка ідосить повна,з лінійноюзалежністю утерапевтичномудіапазоні.Максимальнірівні уплазмі кровідосягаютьсячерез 1-2,5години припероральномуприйомі лікарськихформшвидкоговивільненняі в середньомупісля 6,5години призастосуванніформповільноговивільнення.

Розподіл. Припероральномуприйомірозподіламброксолугідрохлоридуз крові дотканин швидкийі різковиражений, знайвищоюконцентрацієюактивноїречовини улегенях. Об’ємрозподілуприпероральномуприйомі становить552 л.У плазмікрові утерапевтичномудіапазоніприблизно 90 %препаратузв’язуєтьсяз білками.

Метаболізмта виведення.Приблизно 30 %дози післяпероральногозастосуваннявиводитьсячерезпресистемнийметаболізм. Амброксолугідрохлоридметаболізуєтьсяголовнимчином упечінцішляхомглюкуронізаціїірозщепленнядодибромантраніловоїкислоти(приблизно 10 %дози). Відомо,що в мікросомахпечінкилюдини CYP3A4відповідаєза метаболізмамброксолугідрохлоридудодибромантраніловоїкислоти.

За 3 дніпероральногоприйомублизько 6 % дозививодяться унезміненійформі, тоді якприблизно 26 %дози – укон’югованійформі зсечею.

Періоднапіввиведенняз плазмикровістановитьблизько 10 годин.Загальнийкліренсзнаходитьсяу межах 660 мл/хвразом ізнирковимкліренсом, щостановитьприблизно 8 %відзагальногокліренсу.

Фармакокінетикау особливихгруп хворих. Упацієнтів ізпорушеннямфункції печінкививеденняамброксолугідрохлоридузменшене, щозумовлює в 1,3-2рази вищийрівень уплазмі крові.Оскількитерапевтичнийдіапазонамброксолугідрохлоридудостатньоширокий,змінюватидозування непотрібно.

Вік та статьне маютьклінічнозначущого впливунафармакокінетикуамброксолугідрохлориду,томукорекціядози непотрібна.

Прийом їжіне впливає набіодоступністьамброксолугідрохлориду.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Секретолітичнатерапія пригострих і хронічнихбронхопульмональнихзахворюваннях,пов’язанихізпорушеннямибронхіальноїсекреції таослабленнямпросуванняслизу.

 

Протипоказання.

Аброл®,сироп, 15 мг/5 мл,не можназастосовуватипацієнтам згіперчутливістюдоамброксолугідрохлоридуабо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Особливізаходибезпеки.

Надійшлоусьогокількаповідомленьпро тяжкіураженняшкіри:синдромСтівенса – Джонсоната токсичнийепідермальнийнекроліз(синдромЛайєлла) –пов’язані іззастосуваннямвідхаркувальнихзасобів,таких якамброксолугідрохлорид.Здебільшогоїх можна булопояснититяжкістюперебігуосновногозахворюванняу пацієнтіві/абоодночаснимзастосуванняміншого препарату.Також напочатковійстадіїсиндрому Стівенса– Джонсонаабо синдромуЛайєлла упацієнтівможуть бутинеспецифічні,подібні доознакпочаткугрипусимптоми,такі якпропасниця,ломота,риніт, кашельі біль угорлі. Помилковопри такихнеспецифічних,подібних доознакпочаткугрипусимптомахмож

Нет аналогов