АБРОЛ СИРОП 30МГ/5МЛ 100МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

АБРОЛ СИРОП 30МГ/5МЛ 100МЛ

Артикул: 22506
Бренд: КУСУМ ФАРМ
Нет в продаже
Производитель: КУСУМ ФАРМ

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

 

ІНСТРУКЦІЯ

 длямедичногозастосуваннялікарськогозасобу

 АБРОЛ®

(ABROL®)

 

Склад:

діючаречовина: ambroxol;

5 млсиропумістятьамброксолугідрохлориду30 мг;

допоміжніречовини: гідроксіетилцелюлоза,сорбітурозчин (сорбітЕ 420), гліцерин,сахарин натрію,кислотабензойна (Е 210),пропіленгліколь,смаковадобавка«Абрикос»,смакова добавка«М’ятасадова», водаочищена.

 

Лікарськаформа. Сироп.

Основніфізико-хімічнівластивості: відбезбарвногодо злегкажовтоговідтінкупрозорийсироп.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, щозастосовуютьсяпри кашлі тазастуднихзахворюваннях.Муколітичнізасоби.

Код ATX R05C B06.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Діючаречовинасиропу Аброл® – амброксолугідрохлорид – збільшуєсекреціюзалоздихальних шляхів.Амброксолпосилюєвиділеннялегеневогосурфактанташляхомпрямоговпливу напневмоциттипу ІІ уальвеолах таклітинахКлара убронхіолах, атакожстимулюєциліарнуактивність.Це сприяєзбільшеннюсекреціїслизу іпокращеннюмукоциліарногокліренсу. Активаціясекреціїрідини ізбільшення мукоциліарногокліренсуполегшуютьвиведенняслизу тазменшуютькашель.

Відомо,щоамброксолугідрохлоридмає місцевийанестезувальнийефект, щоможе пояснюватисяйогоздатністюблокуватинатрієвіканали.Блокування нейроннихнатрієвихканалівхарактеризувалосятим, щозв’язуваннябулооборотним ізалежало відконцентрації.

Амброксолугідрохлоридмаєпротизапальнийвплив,оскількизначнозменшуєвивільненняцитокіну зкрові татканиннезв’язуваннямононуклеарнихі поліморфнонуклеарнихклітин.

Є дані,що упацієнтів зфарингітомзастосуванняамброксолугідрохлоридусприяло значномузменшеннюболю іпочервонінняв горлі.Також відомо,щоамброксолугідрохлоридефективнийприлікуванніверхніх відділівдихальнихшляхів, оскількисприяєшвидкомупослабленнюболю тапов’язаногоз нимдискомфортув носовійпорожнині, вділянці вухаі трахеї привдиху.

Післязастосуванняамброксолугідрохлоридупідвищуютьсяконцентраціїантибіотиків(амоксициліну,цефуроксиму,еритроміцину)у бронхолегеневомусекреті та умокроті.

Фармакокінетика.Абсорбція.Абсорбціяамброксолугідрохлоридуз пероральнихформнепролонгованоїдії швидка ідосить повна,з лінійноюзалежністю утерапевтичномудіапазоні.Максимальнірівні уплазмі кровідосягаютьсячерез 1-2,5години припероральномуприйомі лікарськихформшвидкоговивільненняі в середньомупісля 6,5години призастосуванніформповільноговивільнення.

Розподіл. Припероральномуприйомірозподіламброксолугідрохлоридуз крові дотканин швидкийі різковиражений, знайвищоюконцентрацієюактивноїречовини улегенях. Об’ємрозподілуприпероральномуприйомі становить552 л.У плазмікрові утерапевтичномудіапазоніприблизно 90 %препаратузв’язуєтьсяз білками.

Метаболізмта виведення.Приблизно 30 %дози післяпероральногозастосуваннявиводитьсячерезпресистемнийметаболізм. Амброксолугідрохлоридметаболізуєтьсяголовнимчином упечінцішляхомглюкуронізаціїірозщепленнядодибромантраніловоїкислоти(приблизно 10 %дози). Відомо,що в мікросомахпечінкилюдини CYP3A4відповідаєза метаболізмамброксолугідрохлоридудо дибромантраніловоїкислоти.

За 3 дніпероральногоприйомублизько 6 % дозививодяться унезміненійформі, тоді якприблизно 26 %дози – укон’югованійформі зсечею.

Періоднапіввиведенняз плазмикровістановитьблизько 10годин.Загальнийкліренсзнаходитьсяу межах 660 мл/хвразом ізнирковимкліренсом, щостановитьприблизно 8 %відзагальногокліренсу.

Фармакокінетикау особливихгруп хворих. Упацієнтів ізпорушеннямфункціїпечінкививеденняамброксолугідрохлоридузменшене, щозумовлює в 1,3-2рази вищийрівень уплазмі крові.Оскількитерапевтичнийдіапазонамброксолугідрохлоридудостатньоширокий,змінюватидозування непотрібно.

Вік та статьне маютьклінічнозначущого впливунафармакокінетикуамброксолугідрохлориду,томукорекціядози непотрібна.

Прийом їжіне впливає набіодоступністьамброксолугідрохлориду.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Секретолітичнатерапія пригострих і хронічнихбронхопульмональнихзахворюваннях,пов’язанихізпорушеннямибронхіальноїсекреції таослабленнямпросуванняслизу.

 

Протипоказання.

Аброл®,сироп, 30 мг/5 мл,не можназастосовуватипацієнтам згіперчутливістюдоамброксолугідрохлоридуабо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Особливізаходибезпеки.

Надійшлоусьогокількаповідомленьпро тяжкіураженняшкіри:синдромСтівенса – Джонсоната токсичнийепідермальнийнекроліз(синдромЛайєлла) –пов’язані іззастосуваннямвідхаркувальнихзасобів,таких якамброксолугідрохлорид.Здебільшогоїх можна булопояснититяжкістюперебігуосновногозахворюванняу пацієнтів і/абоодночаснимзастосуванняміншого препарату.Також напочатковійстадії синдромуСтівенса –Джонсона абосиндромуЛайєлла упацієнтівможуть бутинеспецифічні,подібні до ознакпочаткугрипусимптоми,такі як пропасниця,ломота,риніт, кашельі біль угорлі. Помилковопри такихнеспецифічних,подібних доознакпочаткугрипусимптомахможназастосуватисимптоматичнелікування препаратамипроти кашлю ізастуди. Томупри появіновихураженьшкіри абослизовихоболонокслід негайнозвернутисяза медичноюдопомогою таприпинитилікуванняамброксолугідрохлоридом.

Нет аналогов