РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЗАФИРОН КАПС. 12 МКГ №60 С ИНГАЛЯТОРОМ купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЗАФИРОН КАПС. 12 МКГ №60 С ИНГАЛЯТОРОМ купить в Броварах

Артикул: 8351
Бренд: АРАМЕД
Выбрать аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: АРАМЕД
ATC: R03AC13
Международное название: Formoterol
Содержание: формотеролу фумарату дигідрату 12,5 мкг еквівалентно формотеролу фумарату 12 мкг
Применение: Профілактика та лікування спазму у хворих на оборотну обструкцію дихальних шляхів при бронхіальній асмі4 профілактика бронхоспазму, що спричинений алергенами, холодним повітрям

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ЗАФІРОН

(ZAFIRON)

 

Склад:

діючаречовина: formoterole;

1капсуламіститьформотеролуфумарату дигідрату12,5 мкгеквівалентноформотеролуфумарату 12мкг;

допоміжніречовини: лактозимоногідратнапівмікронізований,лактозимоногідратмікронізований,желатин.

 

Лікарськаформа.Капсули, щомістятьпорошок дляінгаляцій.

Основніфізико-хімічнівластивості: твердіпрозорікапсули з 2циліндричнихсекцій розміру «3»,які містятьбілий порошок.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Адренергічніпрепаратидляінгаляційногозастосування.Селективніагоністи бета2-адренорецепторів.КодАТХ  R03 A C13. 

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Формотеролуфумарат —селективнийагоніст бета2-адренорецепторів.Чинитьбронхорозширювальнудію упацієнтів з оборотноюобструкцієюдихальнихшляхів. Препаратдіє швидко(початок діїу межах 1-3 хв), йогоефектзберігаєтьсяпротягом 12годин післяінгаляції.Призастосуванніпрепарату утерапевтичнихдозах впливна серцево-судиннусистему ємінімальнимі спостерігаєтьсялише вокремихвипадках.

Формотеролгальмуєвивільненнягістаміну ілейкотрієнівз пасивносенсибілізованихлегенівлюдини.Формотеролефективнопопереджаєбронхоспазм,спричиненийалергенами,фізичнимнавантаженням,холоднимповітрям,гістаміномчи метахоліном.Оскількибронхорозширювальнийефектпрепарату євираженимпротягом 12 годинпісляінгаляції,підтримуючатерапія, приякійформотеролпризначають 2рази на добу,дозволяє убільшостівипадківзабезпечитинеобхіднийконтрольбронхоспазмупри хронічнихзахворюванняхлегенів якпротягом дня,так і вночі.

Фармакокінетика.

ТерапевтичнадозапрепаратуЗафірон становитьвід 12 до 24 мкг  2 разина добу.Дані, щостосуютьсяфармакокінетичнихвластивостейформотеролу,отримані здослідженьза участю здоровихволонтерівпісляінгаляціїдоз більшихзатерапевтичніта у хворихна ХОЗЛ післяінгаляціїтерапевтичнихдоз. Кількістьформотеролу,щовиводиласьіз сечею у незміненомувигляді,використовуєтьсяяк опосередкованийпоказникзагальноговпливу препаратуна організмтакорелюєтьсяз даними провидаленняпрепарату зплазми крові.Періодинапіввиведенняу фазіелімінації,розрахованідля сечі таплазми,схожі.

Всмоктування.

Призастосуванніформотеролув дозі, що перевищуєтерапевтичну(разова доза 120мкг), максимальнаконцентрація(Cmax) у плазмікрові (266пмоль/л)спостерігаласячерез 5хвилин післяінгаляції. Ухворих на ХОЗЛ,якіотримувалиформотерол удозах 12 або 24 мкг2 рази на добу   протягом  12   тижнів,  концентрації  формотеролу  у   плазмі,  що вимірювалися  через

10 хвилин,   2 години  і  6 годин після інгаляції, знаходились  удіапазонах11,5-25,7 пмоль/л і 23,3-50,3пмоль/л відповідно.

Визначеннясумарноїекскреціїформотеролута (або) його (R,R)- i (S,S)-енантіомерівпоказало, щокількістьформотеролуу кровотоцізбільшуєтьсяпропорційнодо об’ємузастосованоїдози (12-96 мкг).

Післяінгаляції 12або 24 мкгформотеролуфумарату дварази на добупротягом 12тижнів видаленняформотеролуу незміннійформі з сечеюзбільшувалосьвід 63 % до 73 %(останнядоза порівняно зпершою дозою)у хворих застмою та від19 % до 38 % у хворихна ХОЗЛ. Ціданівказують наобмежену кумуляціюформотеролуу плазмікрові післябагаторазовогоприйому.Післябагаторазовогоприйому неспостерігаласявідноснобільшакумуляціяодного з енантіомерів порівняно зіншим.  

Які у випадку з іншимипрепаратами,які застосовуютьза допомогоюінгалятора,слідочікувати, щобільшучастину дозиформотеролуз інгаляторапацієнт проковтне  і вонабуде потім    адсорбуватися     зі   шлунково-кишкового   тракту.   Після    внутрішнього   прийому

80мікрограмівформотеролуфумарату зпозначкою 3Ндвомздоровимволонтерам,всмоктувалосящонайменше 65% прийнятоїдози.

Розповсюдження.

Зв’язуванняформотеролуз білкамиплазми кровістановить 61-64 %(у першучергузв’язуваннявідбуваєтьсяз альбуміном— 34 %). Щl

Нет аналогов