РЕЦЕПТУРНЫЙ
ЗАФИРОН КАПС. 12 МКГ №60 С ИНГАЛЯТОРОМ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЗАФИРОН КАПС. 12 МКГ №60 С ИНГАЛЯТОРОМ

Артикул: 8351
Бренд: АРАМЕД
Нет в продаже
Производитель: АРАМЕД
ATC: R03AC13
Международное название: Formoterol
Содержание: формотеролу фумарату дигідрату 12,5 мкг еквівалентно формотеролу фумарату 12 мкг
Применение: Профілактика та лікування спазму у хворих на оборотну обструкцію дихальних шляхів при бронхіальній асмі4 профілактика бронхоспазму, що спричинений алергенами, холодним повітрям

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ІНСТРУКЦІЯдлямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ЗАФІРОН

(ZAFIRON)

 

Склад:

діючаречовина: formoterole;

1капсуламіститьформотеролуфумарату дигідрату12,5 мкгеквівалентноформотеролуфумарату 12мкг;

допоміжніречовини: лактозимоногідратнапівмікронізований,лактозимоногідратмікронізований,желатин.

 

Лікарськаформа.Капсули, щомістятьпорошок дляінгаляцій.

Основніфізико-хімічнівластивості: твердіпрозорікапсули з 2циліндричнихсекцій розміру «3»,які містятьбілий порошок.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Адренергічніпрепаратидляінгаляційногозастосування.Селективніагоністи бета2-адренорецепторів.КодАТХ  R03 A C13. 

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Формотеролуфумарат —селективнийагоніст бета2-адренорецепторів.Чинитьбронхорозширювальнудію упацієнтів з оборотноюобструкцієюдихальнихшляхів. Препаратдіє швидко(початок діїу межах 1-3 хв), йогоефектзберігаєтьсяпротягом 12годин післяінгаляції.Призастосуванніпрепарату утерапевтичнихдозах впливна серцево-судиннусистему ємінімальнимі спостерігаєтьсялише вокремихвипадках.

Формотеролгальмуєвивільненнягістаміну ілейкотрієнівз пасивносенсибілізованихлегенівлюдини.Формотеролефективнопопереджаєбронхоспазм,спричиненийалергенами,фізичнимнавантаженням,холоднимповітрям,гістаміномчи метахоліном.Оскількибронхорозширювальнийефектпрепарату євираженимпротягом 12 годинпісляінгаляції,підтримуючатерапія, приякійформотеролпризначають 2рази на добу,дозволяє убільшостівипадківзабезпечитинеобхіднийконтрольбронхоспазмупри хронічнихзахворюванняхлегенів якпротягом дня,так і вночі.

Фармакокінетика.

ТерапевтичнадозапрепаратуЗафірон становитьвід 12 до 24 мкг  2 разина добу.Дані, щостосуютьсяфармакокінетичнихвластивостейформотеролу,отримані здослідженьза участю здоровихволонтерівпісляінгаляціїдоз більшихзатерапевтичніта у хворихна ХОЗЛ післяінгаляціїтерапевтичнихдоз. Кількістьформотеролу,щовиводиласьіз сечею у незміненомувигляді,використовуєтьсяяк опосередкованийпоказникзагальноговпливу препаратуна організмтакорелюєтьсяз даними провидаленняпрепарату зплазми крові.Періодинапіввиведенняу фазіелімінації,розрахованідля сечі таплазми,схожі.

Всмоктування.

Призастосуванніформотеролув дозі, що перевищуєтерапевтичну(разова доза 120мкг), максимальнаконцентрація(Cmax) у плазмікрові (266пмоль/л)спостерігаласячерез 5хвилин післяінгаляції. Ухворих на ХОЗЛ,якіотримувалиформотерол удозах 12 або 24 мкг2 рази на добу   протягом  12   тижнів,  концентрації  формотеролу  у   плазмі,  що вимірювалися  через

10 хвилин,   2 години  і  6 годин після інгаляції, знаходились  удіапазонах11,5-25,7 пмоль/л і 23,3-50,3пмоль/л відповідно.

Визначеннясумарноїекскреціїформотеролута (або) його (R,R)- i (S,S)-енантіомерівпоказало, щокількістьформотеролуу кровотоцізбільшуєтьсяпропорційнодо об’ємузастосованоїдози (12-96 мкг).

Післяінгаляції 12або 24 мкгформотеролуфумарату дварази на добупротягом 12тижнів видаленняформотеролуу незміннійформі з сечеюзбільшувалосьвід 63 % до 73 %(останнядоза порівняно зпершою дозою)у хворих застмою та від19 % до 38 % у хворихна ХОЗЛ. Ціданівказують наобмежену кумуляціюформотеролуу плазмікрові післябагаторазовогоприйому.Післябагаторазовогоприйому неспостерігаласявідноснобільшакумуляціяодного з енантіомерів порівняно зіншим.  

Які у випадку з іншимипрепаратами,які застосовуютьза допомогоюінгалятора,слідочікувати, щобільшучастину дозиформотеролуз інгаляторапацієнт проковтне  і вонабуде потім    адсорбуватися     зі   шлунково-кишкового   тракту.   Після    внутрішнього   прийому

80мікрограмівформотеролуфумарату зпозначкою 3Ндвомздоровимволонтерам,всмоктувалосящонайменше 65% прийнятоїдози.

Розповсюдження.

Зв’язуванняформотеролуз білкамиплазми кровістановить 61-64 %(у першучергузв’язуваннявідбуваєтьсяз альбуміном— 34 %). Щl

Нет аналогов