КОЛД-ИКС ТАБ.#4 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

КОЛД-ИКС ТАБ.#4

Артикул: 8505
Бренд: ЮМЕДИКА ЛАБОРАТОРИС ПВТ. ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ЮМЕДИКА ЛАБОРАТОРИС ПВТ. ЛТД
ATC: R01BA51
Международное название: Comb drug
Содержание: парацетамолу 500 мг, кофеїну 30 мг, фенілефрину гідрохлориду 25 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг
Применение: Симптоматичне лікування застуди та грипу, які супроводжуються закладеністю носа, головним болем, пропасницею.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КОЛД-ІКС

(COLD-X)

 

Складлікарськогозасобу.

Діючіречовини: 1таблеткаміститьпарацетамолу-500мг, кофеїну–30мг,фенілефринугідрохлориду-25мг, хлорфенірамінумалеату-2 мг;

допоміжніречовини: кальціюгідрофосфат,желатин,тальк,метилпарабен,пропілпарабен,натріюкрохмальгліколят,магніюстеарат,барвникеритрозин.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Пласка,кругларожеватаблетка зфаскою та двумяперпендикулярнимирисками наодному боці.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. «ЮмедикаЛабораторізПВТ. ЛТД»,Індія.

 403,Даламал Хауз,Бомбей 400021,Індія.

 

Фармакотерапевтична група.Аналгетики-антипіретики.Код АТС R01BA51.

Фармакологічнівластивості. Комбінованийпрепарат.Колд-іксвиявляє болезаспокійливу,протикашлевутапротизапальнуактивність, маєсудинозвужувальнудію, зменшуєнабряк тагіпереміюслизовихоболонокверхніх дихальнихшляхів тапридатковихпазух, має протиалергічнудію, зменшуєпроникність судинслизовоїоболонкиверхніхвідділівдихальних шляхів,запобігаєнадмірномусльозовиділенню,свербежу вочах та носі.

 Парацетамолдіє якзнеболювальнийтажарознижувальнийзасіб.Аналгетичнатажарознижувальнадіяпарацетамолупов’язана звпливом препаратуна центртерморегуляціїу гіпоталамусіта здатністюінгібуватисинтезпростагландинів.

Кофеїн –центральнийстимуляторнервовоїсистеми.Стимулюєдихальнийцентр, якийзбільшуєшвидкість іглибинунасиченнялегенів киснем,збільшуєтонусскелетнихм’язів, зменшуєпоріггіперкапнії.Дляотримання такоїж реакції віданалгезуючогозасобу без кофеїнунеобхіднайого доза,якаприблизно на40 % вища, ніжодна доза упоєднанні ізкофеїном.Таким чином,кофеїнзастосовуєтьсяяк ад’ювантпарацетамолу.

Фенілефринугідрохлоридстимулюєпостсинаптичніальфа-адренорецепториВін звужуєлегеневісудини і підвищуєтиск улегеневійартерії. Яквазоконстрикторздійснюєантиконгестивнудію: зменшуєнабряк ігіпереміюслизової оболонкиноса,виразністьексудативнихпроявів,відновлюєвільнедихання.

Хлорфенірамінумалеат є Н1-блокатором,що затримуєреакціюгладенькоїмускулатурина гістамін.Він виявляєпротиалергічнудію, зменшуєсльозотечу,свербіння уносі.

Парацетамолшвидко імайжеповністюадсорбуєтьсяіз шлунково-кишечноготракту (ШКТ).Максимальнаконцентраціяв плазмідосягаєтьсячерез 30–60 хв.Метаболізуєтьсяв печінці івиводиться зсечею у виглядіглюкуронідних,сульфатних іцистеїновихсполук.Періоднапіввиведення– близько 2год.

Кофеїндобревсмоктуєтьсяіз травноїсистеми. Розподіляєтьсяв організмірівномірно.Легкопроникаєкрізьгематоенцефалічнийбар’єр.Біотрансформація:деметилюваннята окислення.Виводитьсяіз сечею увиглядіметаболітів,близько 8% - унезміненомустані. Періоднапіввиведеннястановить 3,9-5,3год, повністювиділяєтьсячерез 24 год.

Фенілпропаноламінугідрохлорид швидко іповністюадсорбуєтьсяіз ШКТ. Максимальнаконцентраціяв плазмідосягаєтьсячерез 1–2години. Непіддаєтьсяпресистемномуметаболізму,томубіодоступністьстановитьблизько 100%.Періоднапіврозпаду3–5 год. Близько90–100%виводиться унезміненомустані із сечеюпротягом 24год післяприйому.

Хлорфенірамінумалеатдобреадсорбуєтьсяіз ШКТ, діяйого розпочинаєтьсячерез 30 хвпісляприйому ітриває протягом3–6 год.Піддаєтьсяметаболізмупри “першомупроходженні”черезпечінку і,можливо,внутрішньопечінковійрециркуляції.Прийомхлорфенірамінуз їжею значнозменшує йогобіодоступність.Незначнакількістьпрепаратувиділяєтьсяунезміненомустані зсечею. Більшачастинавиводиться зорганізму увиглядіпродуктівметаболізму.

 

Показаннядлязастосування. Гострийта хронічнийриніти;алергічний риніт;гострийсинусит;ринорея (надмірне виділенняіз носа); грипта ОРВІ,незначний більу горлі,головнийбіль,гарячка.

 

Протипоказання.

 -Підвищеначутливістьдо будь-якогозкомпонентівпрепарату;

-Гіпертиреоз;

-Артеріальнагіпертензія,атеросклерозкоронарнихартерій, ішемічнахворобасерця;

-Цукровийдіабет(важкийперебіг);

-Генетичнообумовленийдефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази;

 -Порушенняфункції печінкита нирок;

-Закритокутоваглаукома;

-Вагітність,годуваннягруддю;

- Дитячий вікдо 12 років,

-Алкоголізм,

Препаратпротипоказанийхворим, якіпроходятьтерапію задопомогоюінгібіторівМАО,наприкладізокарбоксазидута ніаламіду,або якщо неминуло 2тижні післяприпиненнятакоїтерапії.

 

Особливостізастереження.Призначаютьзобережністюпацієнтам зпорушеннямифункціїпечінки,гіпертрофієюпередміхуровоїзалози іззатримкоюсечі, обструктивнимистанамишлунково-кишковоготракту,епілепсією,тяжкимисерцево-судиннимизахворюваннямита особампохилоговіку.

Зобережністюзастосовуватипри тиреотоксикозі,феохромоцитомі,цукровомудіабеті,бронхіальнійастмі,хронічномуобструктивномузахворюваннілегенів,дефіциті глюкозо-6-фосфатдегідрогенази,захворюванняхкрові,уродженійгіпербілірубінемії(синдромиЖильбера,Дубіна-Джонсоната Ротора),печінковійі/абонирковій недостатності.Вперіодлікуванняслідутримуватисявід прийомуалкоголю,снодійних таанксіолітичнихлікарськихзасобів(транквілізатори).Неприйматиразом зіншимилікарськимизасобами, якімістятьпарацетамол. Сліддотримуватисяобережностіпри виконанніроботи, якавимагаєуваги,підвищеноїшвидкостірухових тапсихічнихреакцій.

Якщо

Нет аналогов