КОЛД-ИКС ТАБ.#4 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

КОЛД-ИКС ТАБ.#4

Артикул: 8505
Бренд: ЮМЕДИКА ЛАБОРАТОРИС ПВТ. ЛТД
Нет в продаже
Производитель: ЮМЕДИКА ЛАБОРАТОРИС ПВТ. ЛТД
ATC: R01BA51
Международное название: Comb drug
Содержание: парацетамолу 500 мг, кофеїну 30 мг, фенілефрину гідрохлориду 25 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг
Применение: Симптоматичне лікування застуди та грипу, які супроводжуються закладеністю носа, головним болем, пропасницею.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

КОЛД-ІКС

(COLD-X)

 

Складлікарськогозасобу.

Діючіречовини: 1таблеткаміститьпарацетамолу-500мг, кофеїну–30мг,фенілефринугідрохлориду-25мг, хлорфенірамінумалеату-2 мг;

допоміжніречовини: кальціюгідрофосфат,желатин,тальк,метилпарабен,пропілпарабен,натріюкрохмальгліколят,магніюстеарат,барвникеритрозин.

 

Лікарськаформа.Таблетки.

Пласка,кругларожеватаблетка зфаскою та двумяперпендикулярнимирисками наодному боці.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника. «ЮмедикаЛабораторізПВТ. ЛТД»,Індія.

 403,Даламал Хауз,Бомбей 400021,Індія.

 

Фармакотерапевтична група.Аналгетики-антипіретики.Код АТС R01BA51.

Фармакологічнівластивості. Комбінованийпрепарат.Колд-іксвиявляє болезаспокійливу,протикашлевутапротизапальнуактивність, маєсудинозвужувальнудію, зменшуєнабряк тагіпереміюслизовихоболонокверхніх дихальнихшляхів тапридатковихпазух, має протиалергічнудію, зменшуєпроникність судинслизовоїоболонкиверхніхвідділівдихальних шляхів,запобігаєнадмірномусльозовиділенню,свербежу вочах та носі.

 Парацетамолдіє якзнеболювальнийтажарознижувальнийзасіб.Аналгетичнатажарознижувальнадіяпарацетамолупов’язана звпливом препаратуна центртерморегуляціїу гіпоталамусіта здатністюінгібуватисинтезпростагландинів.

Кофеїн –центральнийстимуляторнервовоїсистеми.Стимулюєдихальнийцентр, якийзбільшуєшвидкість іглибинунасиченнялегенів киснем,збільшуєтонусскелетнихм’язів, зменшуєпоріггіперкапнії.Дляотримання такоїж реакції віданалгезуючогозасобу без кофеїнунеобхіднайого доза,якаприблизно на40 % вища, ніжодна доза упоєднанні ізкофеїном.Таким чином,кофеїнзастосовуєтьсяяк ад’ювантпарацетамолу.

Фенілефринугідрохлоридстимулюєпостсинаптичніальфа-адренорецепториВін звужуєлегеневісудини і підвищуєтиск улегеневійартерії. Яквазоконстрикторздійснюєантиконгестивнудію: зменшуєнабряк ігіпереміюслизової оболонкиноса,виразністьексудативнихпроявів,відновлюєвільнедихання.

Хлорфенірамінумалеат є Н1-блокатором,що затримуєреакціюгладенькоїмускулатурина гістамін.Він виявляєпротиалергічнудію, зменшуєсльозотечу,свербіння уносі.

Парацетамолшвидко імайжеповністюадсорбуєтьсяіз шлунково-кишечноготракту (ШКТ).Максимальнаконцентраціяв плазмідосягаєтьсячерез 30–60 хв.Метаболізуєтьсяв печінці івиводиться зсечею у виглядіглюкуронідних,сульфатних іцистеїновихсполук.Періоднапіввиведення– близько 2год.

Кофеїндобревсмоктуєтьсяіз травноїсистеми. Розподіляєтьсяв організмірівномірно.Легкопроникаєкрізьгематоенцефалічнийбар’єр.Біотрансформація:деметилюваннята окислення.Виводитьсяіз сечею увиглядіметаболітів,близько 8% - унезміненомустані. Періоднапіввиведеннястановить 3,9-5,3год, повністювиділяєтьсячерез 24 год.

Фенілпропаноламінугідрохлорид швидко іповністюадсорбуєтьсяіз ШКТ. Максимальнаконцентраціяв плазмідосягаєтьсячерез 1–2години. Непіддаєтьсяпресистемномуметаболізму,томубіодоступністьстановитьблизько 100%.Періоднапіврозпаду3–5 год. Близько90–100%виводиться унезміненомустані із сечеюпротягом 24год післяприйому.

Хлорфенірамінумалеатдобреадсорбуєтьсяіз ШКТ, діяйого розпочинаєтьсячерез 30 хвпісляприйому ітриває протягом3–6 год.Піддаєтьсяметаболізмупри “першомупроходженні”черезпечінку і,можливо,внутрішньопечінковійрециркуляції.Прийомхлорфенірамінуз їжею значнозменшує йогобіодоступність.Незначнакількістьпрепаратувиділяєтьсяунезміненомустані зсечею. Більшачастинавиводиться зорганізму увиглядіпродуктівметаболізму.

 

Показаннядлязастосування. Гострийта хронічнийриніти;алергічний риніт;гострийсинусит;ринорея (надмірне виділенняіз носа); грипта ОРВІ,незначний більу горлі,головнийбіль,гарячка.

 

Протипоказання.

 -Підвищеначутливістьдо будь-якогозкомпонентівпрепарату;

-Гіпертиреоз;

-Артеріальнагіпертензія,атеросклерозкоронарнихартерій, ішемічнахворобасерця;

-Цукровийдіабет(важкийперебіг);

-Генетичнообумовленийдефіцитглюкозо-6-фосфатдегідрогенази;

 -Порушенняфункції печінкита нирок;

-Закритокутоваглаукома;

-Вагітність,годуваннягруддю;

- Дитячий вікдо 12 років,

-Алкоголізм,

Препаратпротипоказанийхворим, якіпроходятьтерапію задопомогоюінгібіторівМАО,наприкладізокарбоксазидута ніаламіду,або якщо неминуло 2тижні післяприпиненнятакоїтерапії.

 

Особливостізастереження.Призначаютьзобережністюпацієнтам зпорушеннямифункціїпечінки,гіпертрофієюпередміхуровоїзалози іззатримкоюсечі, обструктивнимистанамишлунково-кишковоготракту,епілепсією,тяжкимисерцево-судиннимизахворюваннямита особампохилоговіку.

Зобережністюзастосовуватипри тиреотоксикозі,феохромоцитомі,цукровомудіабеті,бронхіальнійастмі,хронічномуобструктивномузахворюваннілегенів,дефіциті глюкозо-6-фосфатдегідрогенази,захворюванняхкрові,уродженійгіпербілірубінемії(синдромиЖильбера,Дубіна-Джонсоната Ротора),печінковійі/абонирковій недостатності.Вперіодлікуванняслідутримуватисявід прийомуалкоголю,снодійних таанксіолітичнихлікарськихзасобів(транквілізатори).Неприйматиразом зіншимилікарськимизасобами, якімістятьпарацетамол. Сліддотримуватисяобережностіпри виконанніроботи, якавимагаєуваги,підвищеноїшвидкостірухових тапсихічнихреакцій.

Якщо

Нет аналогов

Лекарства для носа

С насморка начинаются многие инфекционные ЛОР-заболевания. Ринит развивается в результате раздражения слизистой оболочки полости носа различными патогенами и аллергенами. Многие люди в Украине не воспринимают болезнь серьезно, поэтому не используют лекарства от носа. Хотя во многих случаях насморк проходит бесследно без лечения, иногда он становится причиной развития патологий полости носа и околоносовых пазух. Своевременное лечение помогает предотвратить нежелательные последствия.

Виды лекарств от насморка

Самым эффективным средством от насморка считаются препараты с сосудосуживающим действием. Они воздействуют на адреналиновые рецепторы, вызывая резкое сужение сосудов в носовой полости. В результате действия медикаментов уменьшается отек и улучшается носовое дыхание. Недостатком лекарства от насморка с сосудосуживающим эффектом является его негативное влияние на слизистую носа. Поэтому использовать препарат можно только кратковременно. Если к воспалительному процессу в носовой полости присоединилась гноеродная бактериальная инфекция, используют медикаменты с антибиотиками. Антибиотические препараты быстро снижают численность гноеродных бактерий, ликвидируют отек и воспаление. При рините аллергического происхождения применяют антиаллергические лекарства. Если болезнь протекает тяжело, могут быть рекомендованы препараты от насморка с кортикоидами. При рините часто используют комбинированные медикаменты. В них могут содержаться антибиотики, сосудосуживающие, антигистаминные и гормональные компоненты. Облегчить дыхание и ускорить выздоровление помогают средства с эфирными маслами. Они уменьшают воспаление и ликвидируют отек. Лекарства для лечения насморка на масляной основе увлажняют поверхность слизистой оболочки носа и защищают ее от патогенов. В отличие от средств с сосудосуживающим действием, они не вызывают привыкания. Чтобы избавиться от насморка, применяют эффективные капли с препаратами серебра, экстрактами лекарственных трав, продуктами пчеловодства и морской водой. Гомеопатические лекарства для лечения ринита также дают хороший результат. Медикаменты с интерфероном помогают вылечить ринит вирусной природы.

Лекарственные формы средств для носа

При лечении болезней полости носа и околоносовых пазух используют препараты в виде капель, мази, спрея, геля, бальзама и карандаша для ингаляции носа. Спреи могут иметь насадку разной конструкции. Средства с распылителями, создающими сильную струю, назначают взрослым, подросткам и детям старше 3-4 лет. Малышам до 3 лет можно промывать нос препаратом с насадкой типа «мягкий душ». У маленьких детей голосовые складки находятся очень близко к носовой полости. В случае использования спрея с сильной струей жидкость может попасть на складки и вызвать их рефлекторное смыкание. В результате у ребенка может остановиться дыхание. Чтобы избежать осложнений грудничкам рекомендуют лекарства для носа в виде капель.

Как приобрести лекарства от насморка

Купить препараты против насморка можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В аптечных торговых точках имеется больший выбор лекарственных препаратов для лечения насморка. В ассортименте представлены недорогие медикаментозные средства в разных лекарственных формах. Заказать средство от заложенности носа можно на сайте сети аптек Viridis в любое время суток, находясь дома, в офисе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны в режиме 24/7. Благодаря удобной системе поиска можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше все необходимые клиенту лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную ближе к его дому или офису. Забрать товар из аптеки можно уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Многочисленные отзывы свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Собранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток. Цена на средства для носа будет той же, которой она была на момент оформления заказа.