Рецептурный
ТАФЕН НАЗАЛЬ СПРЕЙ 50МКГ/ДОЗА 200ДОЗ купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ТАФЕН НАЗАЛЬ СПРЕЙ 50МКГ/ДОЗА 200ДОЗ купить в Житомире

Артикул: 21798
Производитель: САНДОЗ д.д.
Выберите нужную аптеку:
Производитель: САНДОЗ д.д.
ATC: R01AD05
Международное название: Budesonide
Действующие вещество: будесоніду 1 мг (1 доза містить будесоніду 50 мкг)
Применение: Профілактика та лікування сезонних алергічних ринітів, цілорічних алергічних ринітів, поліпів у носі

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

ТАФЕН НАЗАЛЬ

(TAFEN  NASAL)

 

Склад:

діючаречовина: budesonide;

1 млсуспензії міститьбудесоніду 1 мг(1 дозаміститьбудесоніду 50мкг);

допоміжніречовини: метилпарагідроксибензоат(Е 218),пропілпарагідроксибензоат(Е 216), целюлозамікрокристалічна,натріюкарбоксиметилцелюлоза,полісорбат 80, емульсіясиметикону,пропіленгліколь,сахароза, динатріюедетат, кислотахлористоводнева,вода очищена.

 

Лікарськаформа. Спрейназальнийдозований,суспензія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, щозастосовуютьсяпризахворюванняхпорожнининоса.Кортикостероїди.

Код АТС R01A D05.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактиката лікуваннясезонного тацілорічногоалергічногориніту,неалергічнихринітів. Назальніполіпи.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдобудесонідуабобудь-якого іншогоінгредієнтапрепарату.Нелікована грибкова,бактеріальнаабо віруснаінфекціядихальноїсистеми,активнаформа туберкульозулегенів,субатрофічнийриніт. Дитячийвік до 6 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта дітистарше 6років.

Початковадоза становить 400 мкгбудесонідуна добу: 2 дозипо 50 мкгбудесоніду                         (2 натискування)у кожнуніздрю 2 разина добу.

Звичайнапідтримуючадоза становить200 мкгбудесонідуна добу: 1 дозупо 50 мкгбудесоніду укожну ніздрю 2 рази надобу або 2дози в кожнуніздрю 1 разна добу,вранці.Підтримуючадоза має бутинайнижчоюефективноюдозою, щоусуваєсимптомириніту.

Максимальна разова доза– 200  мкг  (по 100мкг у кожнуніздрю), максимальнадобова доза –    400 мкг.

Курслікування –не більше 3місяців.

Длядосягненняоптимальноготерапевтичногоефектунеобхіднорегулярне таправильнезастосуванняпрепарату.

Якщоприйом дозибувпропущений, препаратслідприйнятиякомогаскоріше, алене менш як загодину доприйомунаступної дози.

Приприпиненніприйомупрепаратудозу знижуютьпоступово.

Інструкціящодозастосуванняспрею.

ПравильнезастосуванняпрепаратуТафен Назальзабезпечуєзниження частотипобічнихреакцій іполіпшуєлікувальнийефект.

1. Передзастосуваннямнеобхідноретельно очиститиніздрі розчиномнатрію хлориду. 

2. Знятиковпачок зфлакона.

3. Струситифлакон.

4. Привикористанніфлаконавпершевипуститидеякукількістьспрею вповітря.Надавитиназальнийадаптер кількаразів допоявилегкоготуману.Повторитипроцедуру,якщопрепаратТафен Назаль незастосовувалипротягомкількох днів.Якщо адаптерзаблокований,слід акуратнонатиснути нанього іпрочистити(див. Процедураочищенняадаптера).

5. Нахилитиголовувперед, щоббачитипальці наніг. Вставитинасадку вліву ніздрю іспрямувати їїдозовнішньоїстінки.

6. Надавитиадаптер длявидавлюванняоднієїпорції спрею таінгалювати(вдихнути)його.

7. Вставитинасадку у правуніздрю іспрямуватиїї дозовнішньої стінки,видавитиодну порцію  спрею таінгалювати(вдихнути)його.

8. Післявикористаннявитертиадаптер чистоютканиною інадітиковпачок.Зберігати флаконувертикальномуположенніковпачкомдогори.

Процедураочищенняадаптера.

Требарегулярноочищатиадаптер іковпачок:обережнонахилитиадаптердонизу, промитийого теплою ісполоснутихолодною водою,потімвисушити наповітрі.Обережно повернутиадаптер упочатковеположення інадітиковпачок.

Якщоназальнийадаптерзаблокований,його требазмочити утеплій воді іочистити, якописано вище.Не можназастосовуватидля цьогоголки або іншігостріпредмети.

 

Побічніреакції.

Частотавиникненняпобічнихреакцій оцінюєтьсяза наступноючастотою:дуже часто (≥ 1/10),часто (≥ 1/100,  <1/10), нечасто  (≥ 1/1000,  < 1/100),  рідко   (≥ 1/10 000, < 1/1000),дуже рідко      (< 1/10 000),невідомо (не можебути оціненочерезнедостатністьданих).

Збоку імунноїсистеми: нечасто– кропив’янка,висипання,свербіж, дерматит,набрякКвінке.

Збоку органазору: рідко– глаукома,катаракта(притривалому лікуванні).

Збокудихальноїсистеми: часто– виділення зноса таутвореннякірок напочаткулікування;біль у носі,подразненняслизовоїоболонкиноса (чхання,печіння і сухість),незначнагеморагічнасекреція, носовакровотеча(одразу післязастосування),кашель;  дужерідко –  утвореннявиразкислизовоїоболонкиноса, перфораціяносовоїперегородки,задишка, свистячедихання,охриплістьголосу, кандидозта атрофіяслизовоїоболонки.

Збокутравноготракту: часто– сухість уроті, сухістьу горлі.

Притриваломузастосуваннівисоких доз інгаляційнихглюкокортикоїдівможуть спостерігатисясистемніпобічніефекти: пригніченняфункціїнаднирковихзалоз, пригніченняросту у дітейі підлітків,зменшеннямінеральноїщільностікісток,симптомигіперкортицизму(гіперфункціїкоринаднирковихзалоз), втомлюваність,запаморочення,нудота івтрата нюху. Можливийрозвитоканафілактичнихреакцій,синдромКушинга,втрата нюху,серцебиття.

 

Передозування.

Випадковепередозуванняпрепарату  Тафен Назаль непризводитьдовиникненняявних клінічнихсимптомів.Виникнення  гострогопередозуванняпрепаратумалоймовірне.Притриваломузастосуванні,введеннівисоких дозабоодночасномузастосуванніз іншимиглюкокортикостероїдамибудесонідможеспричинитипоявусистемнихпобічнихефектівглюкокортикостероїдів,таких якнедостатністьфункціїнаднирковихзалоз ігіперкортицизм. 

Лікування.Терапіясимптоматична.

 

Застосуванняу періодвагітностіабогодуваннягруддю.

Даніщодозастосуваннябудесонідувагітнимобмежені,тому слідуникатизастосуванняпрепаратупід часвагітності,крімвипадків,коли користь відзастосуванняпрепаратупереважає потенційнийризик. Якщовикористаннякортикостероїдівн

Нет аналогов