ФАРМАСЕПТИК РАСТВОР 1,4% 120МЛ купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ФАРМАСЕПТИК РАСТВОР 1,4% 120МЛ купить в Славутиче

Артикул: 9151
Производитель: ФАРМАСАЙНС ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ФАРМАСАЙНС ИНК.
ATC: R02AA19
Международное название: Phenol
Действующие вещество: 14 мг рідкого фенолу
Применение: Запальні захворювання слизових оболонок глотки, порожнини рота (фарингіти, тонзиліти, стоматити тощо)

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 ФАРМАСЕПТИК

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:рідкий фенол.

1 млрозчинумістить 14 мгрідкогофенолу;

допоміжніречовини: гліцерин,сахариннатрію,натріюгідроксид,ароматизаторвишневий,барвникчервоний FD&C Red № 40 (Е 129),вода очищена.

 

Лікарськаформа. Розчин.

 

Прозорачервонарідина іззапахомвишні тафенолу.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ФармасайнсІнк.

6111РоялмаунтАвеню, № 100,Монреаль,Квебек Н4Р 2Т4, Канада.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби,щозастосовуютьсяпризахворюванняхгорла.Антисептики.Фенол. КодАТС R02A A19.

 

Фенолиналежать доароматичнихспиртів, а їхрозчини уконцентрації0,5-1,5 % чинятьантисептичну,а такожкороткочаснуслабку знеболювальнудію (за рахунокблокуваннявиникненнята проведеннянервовихімпульсіввнаслідокзменшенняпроникностімембран дляіонівнатрію). Вонидіютьбактеріостатичновідносно вегетативнихформгрампозитивнихі грамнегативнихмікроорганізмівта деякихвірусів, атакож дуже повільнодіють наспори такислотостійкібактерії.

Препаратмінімальноабсорбуєтьсячерез слизовіоболонки.Періоднапіврозпаду– 1-4 години.Період дії – 30-60хвилин.Швидковиводиться зорганізмубезнакопиченняу ньому ниркамиу виглядіметаболітів.

 

Показаннядлязастосування.

Вотоларингологічнійістоматологічнійпрактиці якдопоміжнийлікувальнийзасіб укомплекснійтерапіїзапальнихзахворюваньслизовоїоболонкиглотки іротової порожнини(тонзиліти,післятонзилектомії,екстракціїзубів,афтозні тавиразковіураженняслизовоїоболонки ротовоїпорожнини, невеликіхірургічніоперації, протезування).

 

Протипоказання.

Індивідуальнапідвищеначутливістьдо компонентівпрепарату.

Запальнізахворюванняз поширенимураженнямслизовихоболонок узв’язку зпосиленнямвсмоктуванняпрепарату тапідвищеннямризикусистемноїтоксичної дії.

Значніпорушенняфункціїпечінки абонирок.

Не слідзастосовуватифенол увигляді спреюдля горлахворим іззапаленнямнадгортанника.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Препаратпризначенийдлянетривалогомісцевогозастосування.

Не слідперевищуватирекомендованідози препарату.

Розчинз фенолом несліднаносити навеликіділянкишкіри абовеликі рани,оскільки внаслідокабсорбціїможливийрозвиток токсичногоефекту.

Якщосильний більу горлітриває довше2 днів ісупроводжуєтьсяпідвищеннямтемпературитіла,головнимболем,висипаннями,нудотою абоблюванням,необхіднозвернутися долікаря.

Якщосимптомизахворюванняпри застосуванніпрепарату неминаютьпротягом 7днів абосупроводжуютьсяпідвищеннямтемпературитіла довше 3днів, абосупроводжуютьсявисипаннямиабопостійнимголовнимболем, такожнеобхіднаконсультаціялікаря.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Немаєданих щодозастосуванняпрепарату уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Спеціальнихзастереженьнемає.

Діти.

Зобережністюслідзастосовуватипрепарат упедіатричнійпрактиці.

Дітямвіком до 2роківпрепарат незастосовують.

Дітямвіком до 12роківпрепаратзастосовуютьпід наглядомдорослих.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Передзастосуваннямнеобхіднозняти з флаконазапобіжнийковпачок іоросити горлоабо ротовупорожнину,після чоговміст можнапроковтнути.

Дорослимта дітямвіком старше12 років разовадозастановить 5аерозольнівипуски.

Дітямвіком від 2 до 12років разовадоза – 3 аерозольнівипуски піднаглядомдорослих.

Повторюватирозпилення необхіднокожні 2-4години абовідповіднодо рекомендаційлікаря. Тривалістьлікуваннявизначаєлікар індивідуально,враховуючиклінічнийефект тапереносимістьпрепарату.

Одинаерозольнийвипускмістить 0,17 млпрепаратуФармасептик.

1 випускмістить – 2,38 мгфенолу, 3випуски – 7,14 мгфенолу, 5випусків – 11,9мг фенолу.

 

Передозування.

Припередозуванні(пероральнийприйом більше1 гфенолу)можутьвиникатинудота,блювання, запаморочення,слабкість,збудження,порушеннядихання.

Призастосуваннівнутрішньофенолвикликаєураженняслизовихоболонок,нудоту,блювання,підвищенняпотовиділення,діарею.Спочаткуможе виникатизбудження,після якогонаступаєвтрата свідомості.Відзначаєтьсядепресіяцентральноїнервовоїсистеми зпригніченнямкровообігу ідихання.Можливийрозвитокнабрякулегень,ураженняпечінки абонирок, щопризводитьдо порушенняфункціонуванняцих органів.Смертьнастає із-запорушеннядихання, летальнадоза – 1-15 гфенолу,застосованоговнутрішньо.

Лікування:промитишлунок іпровестисимптоматичнелікування.При необхідності–госпіталізаціяутоксикологічневідділення.

 

Побічніефекти.

Вокремихвипадкахможливіалергічніреакції увиглядішкірнихвисипань,почервоніннята набрякушкіри,місцевийнабряк горла.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратпризначаютьукомп

Нет аналогов