ГЕКСАЛИЗ ТАБ. №30 купить в Житомире Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ГЕКСАЛИЗ ТАБ. №30 купить в Житомире

Артикул: 9176
Производитель: БУШАРА ЛАБОРАТОРИИ
Нет в продаже
Производитель: БУШАРА ЛАБОРАТОРИИ
ATC: R02AX
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: біклотимолу 5 мг, лізоциму гідрохлориду 5 мг, еноксолону 5 мг
Применение: Місцеве лікування інфекційно-запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота, глотки і гортані: стоматити, гінгівіти, пародонтоз, тонзиліти, фарингіти, ларингіти; запалення ясенного краю.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГЕКСАЛІЗ

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини:  1 таблетка містить  біклотимолу  5 мг, лізоциму гідрохлориду5 мг,еноксолону 5мг;

допоміжніречовини: оліялимонна,кислоталимоннамоногідрат, барвник«оранжево-жовтийS» (Е 110),магніюстеарат,гуміарабік,сахароза.

 

Лікарськаформа. Таблеткидлярозсмоктування.

 

Таблеткисвітло-оранжевогокольору з невеликимвкрапленням,з лимоннимсмаком, круглоїформи зплоскоюповерхнею зіскошенимикраями.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

ЛабораторіїБушара Рекордаті.

Адресавиробництва:ПаркМекатронік, 03410,Сент Віктор,Франція.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,щозастосовуютьсяпри захворюванняхгорла. КодАТС R02A Х.

 

Комбінованийпрепарат, щопроявляєтривалиймісцевийефект. Антисептична,аналгезуюча,протизапальна,очищувальнадіяпрепаратузумовленатрьомаактивнимиінгредієнтами.

Біклотимолчинитьбактерициднудію відносностафілококів,стрептококівта коринебактерій.Коагулюєбілки мікробноїклітини.

Біклотимолі еноксолончинятьпротизапальнуіаналгезуючудіїпрепарату.

Лізоцим –природнийполімукосахарид– чинитьантибактеріальнудію відносногрампозитивнихбактерій тапроявляєантивіруснуактивність. Зіншого боку,він посилює гуморальнийімунний талокальнийклітиннийзахист.Інгібуючигістамін,лізоцим бере участьупротизапальнійреакції, атакож сприяєшвидкомувидаленнюпродуктівметаболізмуушкодженихтканин.

Препаратвсмоктуєтьсячерезслизові оболонкидужеповільно, щозабезпечуєйого тривалуприсутністьу ротовійпорожнині.   

 

Показаннядлязастосування.

Місцевелікуванняінфекційно-запальнихзахворюваньслизовоїоболонкипорожнинирота, глоткиі гортані:тонзиліти,фарингіти,ларингіти,стоматити,гінгівіти,пародонтоз.Запаленняясенногокраю.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогоіз компонентівпрепарату.

 

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Слідзапобігатитриваломузастосуваннюпрепарату(більше 10 днів),оскільки цеможе призвестидо порушеннянормальноїмікрофлориротовоїпорожнини зризикомрозвиткустійкоїбактеріальноїабогрибковоїмікрофлори(кандидози). Якщопротягом 10днівлікуванняпрепаратом Гексалізстан непокращився,слідзвернутисядо лікаря.

Припризначенніпрепарату хворим нацукровийдіабетнеобхідновраховувати, щов 1 таблетціміститься 1,1 гцукру.

При появітакихсимптомів, яксильній біль абовиразки угорлі,головнийбіль, нудота, блювання,а також присильномупідвищенні температуритіланеобхіднозвернутися долікаря дляпроведенняповторногообстеженняхворого іпереглядусхемилікування.

Пригенералізаціїсимптомівбактеріальноїінфекціїнеобхіднезастосуваннясистемноїантибактеріальноїтерапії.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

У періодвагітностіабогодуваннягруддю Гексаліззастосовуютьтільки тоді,коли очікуванакористь дляматеріперевищує потенційнийризик дляплода абодитини. 

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Невпливає.                                                                                                    

 

Діти.

Препаратнезастосовуютьдітям вікомдо 6 років.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Розсмоктуватитаблеткуповільно, нерозжовуючи.Триматитаблетку уроті до повногорозсмоктування.

Дорослим тадітям вікомвід 6 роківзастосовуютьвід 6 до 8таблеток надобу.

 

Передозування.

У зв’язку зповільноюабсорбцією усистемнийкровотікпередозуваннямалоймовірне.У поодинокихвипадкахможливепосиленняпроявів побічнихреакцій.

 

Побічніефекти.

В окремихвипадкахможливіпроявиалергічнихреакцій,включаючинабряк губ,кропив’янку,висипання нашкірі,еритему,ангіоневротичнийнабряк.Зважаючи навміст у препаратіметилпарагідроксибензоатута соєвоголецитину, можливийрозвитокалергічнихреакцій у певнихгруппацієнтів.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

ВзаємодіяпрепаратуГексаліз зіншими препаратамине описана.

 

Термінпридатності. 2 роки.

 

Умовизберігання. Зберігатив захищеномувід світла танедоступномудля дітеймісці, притемпературі невище 25 °С. 

 

Упаковка.

По 10таблеток ублістері. По 3блістери вкартоннійкоробці.

Категоріявідпуску. Безрецепта.
Нет аналогов