ЛИСОБАКТ ТАБ.#10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛИСОБАКТ ТАБ.#10

Артикул: 9174
Бренд: БОСНАЛЕК Д.Д.
Нет в продаже
Производитель: БОСНАЛЕК Д.Д.
ATC: R02AA20
Международное название: Comb drug
Содержание: лізоциму гідрохлориду 20 мг (не менше 720000 ОА FIP), піридоксину гідрохлориду 10 мг
Применение: Гінгівіти, стоматити, афтозні стоматити, ураження вірусом герпеса, ерозії слизової оболонки ротової порожнини різної етіології.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЛОПРИЛ®таблеткиІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ЛІСОБАКТ®

(LYSOBACT®)

 

Склад:

діючіречовини: 1льодяникміститьлізоцимугідрохлориду20 мг (не менше720000  ОА FIP),піридоксинугідрохлориду10 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,трагакант,магніюстеарат,сахариннатрію,ванілін.

 

Лікарськаформа.Льодяникипресовані.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглільодяникидіаметром 8 ммбілого абомайже білогокольору, згладенькоюповерхнею і зрозподільчоюрискою з одногобоку.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,щозастосовуютьсяу разі захворюваньгорла.Антисептики.

Код АТХ R02AA20.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Лізоцим– цемукополісахарид,ефективний відносногрампозитивнихбактерійвнаслідокперетвореннянерозчиннихполісахаридівклітинноїстінки в розчиннімукопептиди.Він такожефективний стосовнограмнегативнихбактерій,вірусів ігрибів.Лізоцимпроявляємісцеву протизапальнуактивність ізбільшуєнеспецифічнуопірністьорганізму.Піридоксинчинитьзахисну діюна слизовуоболонкурота та маєпротиафтознийефект.

Фармакокінетика.

Даннівідсутні.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Супутнємісцевелікуваннязахворювань:

-слизовоїоболонкирота, у томучислі афтозногостоматиту;

- горла: гострийтонзиліт(ангіна),хронічнийтонзиліт,фарингіт;

- упісляопераційнийперіод (післятонзилектомії,кріодеструкціїпіднебіннихмигдаликів).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

 

 

 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Лісобакт® неслідзастосовуватиодночасно зіншими лікарськимизасобами, щомістятьантисептики,а також  якщо призначеноіншілікарськізасоби, щомістятьпіридоксинугідрохлорид.Лізоцимпосилюєефективність  такихантибактеріальнихпрепаратівяк пеніцилін,хлорамфенікол.

Ізоніазид,пеніциламін,піразинамід,гідралазин,імуносупресори,естрогени (утому числіоральніконтрацептиви,які містять естрогени)можутьзбільшуватипотребу у піридоксині,тому що вонидіють якантагоністипіридоксинуабопосилюютьнирковуекскреціюостаннього.

Піридоксинугідрохлоридпосилюєдекарбоксилюваннята знижуєефективністьлеводопи прилікуванніхворобиПаркінсона.

 

Особливостізастосування.

Препаратнепризначенийдлятривалого застосування.

З метоюпопередження порушеннянормальноїмікрофлориротовоїпорожнини неслід застосовуватипрепаратбільше 5 діб.

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактазиЛаппа абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слідзастосовуватипрепарат.

Припояві такихсимптомів яксильний біль угорлі,головнийбіль, нудота,блювання, високатемпературатіла або якщопротягом 5діблікуванняпрепаратомсимптоми захворюванняне зникають,необхідно звернутисядо лікаря.

Увипадкубактеріальноїінфекціїнеобхідно проконсультуватисьу лікаря щододоцільностізастосуваннясистемної антибіотикотерапії.

Застосуваннявисоких дозпіридоксину(більше 200 мг надобу)протягомтривалогочасу (відкількох місяцівдо року)  можеспричинитипогіршенняфункціональногостану печінки танирок;сенсорнунейропатію,яка зазвичайзникає післяприпиненнялікування. Томупацієнтам,які маютьпорушенняфункцій печінкита нирок іяким призначеноіншілікарськізасоби, що містятьпіридоксинугідрохлорид,застосування  лікарськогозасобу ЛІСОБАКТ® нерекомендовано.

Враховуючиінформаціющодоможливого підвищеннякислотностішлунковогосоку призастосуванніпіридоксинуу дозі, щоперевищує 30мг/добу,препарат слідз обережністюзастосовуватипацієнтам зпептичноювиразкоюшлунка і дванадцятипалоїкишки.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Піридоксин:адекватні таконтрольованідослідженнязастосуваннявагітнимжінкамсвідчать провідсутністьтератогенноговпливу тавпливу нар&

Нет аналогов

Лекарства от горла

Болевые ощущения в горле являются симптомом многих инфекционных болезней, некоторые из которых способны вызвать серьезные отклонения в работе жизненно важных органов. Если боль выражена слабо, многие люди в Украине ее игнорируют. Они занимаются привычными делами, не уменьшая нагрузки. При отсутствии лечения патогенные микроорганизмы быстро распространяются на соседние ткани и органы, создавая новые очаги поражения. Чтобы избежать нежелательных последствий, нужно вовремя принимать препараты от горла. Они помогут ликвидировать боль и улучшить качество жизни больного.

Виды лекарств от горла

Для лечения ЛОР-болезней используются преимущественно лекарства местного действия. Они оказывают лечебный эффект непосредственно в зоне поражения. Чтобы остановить патологический процесс, применяют антисептические медикаменты. Антисептики вызывают гибель патогенных микроорганизмов (бактерицидное действие) или подавляют их способность к размножению (бактериостатическое действие). Некоторые антисептические препараты для горла действуют на бактерии и на грибковые микроорганизмы. Лечение боли в горле нередко осуществляют с помощью медикаментов с антибиотиками. Антибиотические препараты для лечения горла быстро купируют воспалительную реакцию и предотвращают распространение патогенов на здоровые ткани. При заболеваниях ЛОР-органов эффективны также химиотерапевтические антибактериальные препараты для горла. Они успешно подавляют рост многих видов бактерий. Отоларингологи часто применяют комбинированные средства от горла. Они могут включать в себя обезболивающие, антисептические, антимикотические (противогрибковые), антимикробные и противоотечные средства, а также витамин С. Некоторые антисептики способны усиливать восприимчивость патогенов к антибиотикам. При терапии ЛОР-заболеваний дают хороший результат медикаменты без антибиотиков и антисептиков искусственного происхождения. Они включают в себя различные эфирные масла, ментол, экстракты лекарственных растений, продукты пчеловодства, морскую воду и другие натуральные вещества. Избавить от боли в горле позволяют гомеопатические средства. Они стимулируют местный иммунитет и ускоряют выздоровление. Стоимость средств для лечения горла зависит от их лекарственной формы.

Фармацевтические формы средств для горла

Лекарства от горла изготавливают в виде пастилок, леденцов, драже, спреев, гранул, сиропа, таблеток для рассасывания, жидкостей для полосканий и аэрозолей. Рассасывающие лекарства и сиропы имеют приятный вкус. Поэтому они нравятся детям и взрослым. Лекарства для рассасывания дольше сохраняются на слизистой оболочке горла. При их использовании активное вещество препарата достигает максимальной концентрации в очаге поражения. С помощью жидкостей для полосканий и средств с распылителями можно обработать даже самые труднодоступные участки поверхности горла и гортани за считанные секунды. Лекарства-распылители удобно носить с собой. Ими можно незаметно пользоваться в офисе, в транспорте и в любом другом общественном месте.

Как приобрести медикаменты от горла

Купить лекарства от горла можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор лекарственных препаратов для лечения ЛОР-органов. В ассортименте представлены недорогие медикаменты в любых фармацевтических формах. В аптеках Viridis можно найти рассасывающие таблетки, сиропы, драже, леденцы и пастилки с разными вкусовыми добавками. Поэтому родители могут купить для себя и своего ребенка лекарство с любимым вкусом. Цена на препараты от горла в сети аптек Viridis доступная. Заказать средства для лечения горла можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше нужные покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать лекарства для горла покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.