ЛИСОБАКТ ТАБ.#10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЛИСОБАКТ ТАБ.#10

Артикул: 9174
Бренд: БОСНАЛЕК Д.Д.
Нет в продаже
Производитель: БОСНАЛЕК Д.Д.
ATC: R02AA20
Международное название: Comb drug
Содержание: лізоциму гідрохлориду 20 мг (не менше 720000 ОА FIP), піридоксину гідрохлориду 10 мг
Применение: Гінгівіти, стоматити, афтозні стоматити, ураження вірусом герпеса, ерозії слизової оболонки ротової порожнини різної етіології.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЛОПРИЛ®таблеткиІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ЛІСОБАКТ®

(LYSOBACT®)

 

Склад:

діючіречовини: 1льодяникміститьлізоцимугідрохлориду20 мг (не менше720000  ОА FIP),піридоксинугідрохлориду10 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,трагакант,магніюстеарат,сахариннатрію,ванілін.

 

Лікарськаформа.Льодяникипресовані.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглільодяникидіаметром 8 ммбілого абомайже білогокольору, згладенькоюповерхнею і зрозподільчоюрискою з одногобоку.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,щозастосовуютьсяу разі захворюваньгорла.Антисептики.

Код АТХ R02AA20.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Лізоцим– цемукополісахарид,ефективний відносногрампозитивнихбактерійвнаслідокперетвореннянерозчиннихполісахаридівклітинноїстінки в розчиннімукопептиди.Він такожефективний стосовнограмнегативнихбактерій,вірусів ігрибів.Лізоцимпроявляємісцеву протизапальнуактивність ізбільшуєнеспецифічнуопірністьорганізму.Піридоксинчинитьзахисну діюна слизовуоболонкурота та маєпротиафтознийефект.

Фармакокінетика.

Даннівідсутні.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Супутнємісцевелікуваннязахворювань:

-слизовоїоболонкирота, у томучислі афтозногостоматиту;

- горла: гострийтонзиліт(ангіна),хронічнийтонзиліт,фарингіт;

- упісляопераційнийперіод (післятонзилектомії,кріодеструкціїпіднебіннихмигдаликів).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

 

 

 

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Лісобакт® неслідзастосовуватиодночасно зіншими лікарськимизасобами, щомістятьантисептики,а також  якщо призначеноіншілікарськізасоби, щомістятьпіридоксинугідрохлорид.Лізоцимпосилюєефективність  такихантибактеріальнихпрепаратівяк пеніцилін,хлорамфенікол.

Ізоніазид,пеніциламін,піразинамід,гідралазин,імуносупресори,естрогени (утому числіоральніконтрацептиви,які містять естрогени)можутьзбільшуватипотребу у піридоксині,тому що вонидіють якантагоністипіридоксинуабопосилюютьнирковуекскреціюостаннього.

Піридоксинугідрохлоридпосилюєдекарбоксилюваннята знижуєефективністьлеводопи прилікуванніхворобиПаркінсона.

 

Особливостізастосування.

Препаратнепризначенийдлятривалого застосування.

З метоюпопередження порушеннянормальноїмікрофлориротовоїпорожнини неслід застосовуватипрепаратбільше 5 діб.

Препаратміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформаминепереносимостігалактози,недостатністюлактазиЛаппа абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбціїне слідзастосовуватипрепарат.

Припояві такихсимптомів яксильний біль угорлі,головнийбіль, нудота,блювання, високатемпературатіла або якщопротягом 5діблікуванняпрепаратомсимптоми захворюванняне зникають,необхідно звернутисядо лікаря.

Увипадкубактеріальноїінфекціїнеобхідно проконсультуватисьу лікаря щододоцільностізастосуваннясистемної антибіотикотерапії.

Застосуваннявисоких дозпіридоксину(більше 200 мг надобу)протягомтривалогочасу (відкількох місяцівдо року)  можеспричинитипогіршенняфункціональногостану печінки танирок;сенсорнунейропатію,яка зазвичайзникає післяприпиненнялікування. Томупацієнтам,які маютьпорушенняфункцій печінкита нирок іяким призначеноіншілікарськізасоби, що містятьпіридоксинугідрохлорид,застосування  лікарськогозасобу ЛІСОБАКТ® нерекомендовано.

Враховуючиінформаціющодоможливого підвищеннякислотностішлунковогосоку призастосуванніпіридоксинуу дозі, щоперевищує 30мг/добу,препарат слідз обережністюзастосовуватипацієнтам зпептичноювиразкоюшлунка і дванадцятипалоїкишки.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Піридоксин:адекватні таконтрольованідослідженнязастосуваннявагітнимжінкамсвідчать провідсутністьтератогенноговпливу тавпливу нар&

Нет аналогов