ТАНТУМ ВЕРДЕ РАСТВОР 120МЛ купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ТАНТУМ ВЕРДЕ РАСТВОР 120МЛ купить в Славутиче

Артикул: 9185
Производитель: АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО А.К.Р.А.Ф.
Выберите нужную аптеку:
Производитель: АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО А.К.Р.А.Ф.
ATC: A01AD02
Международное название: Benzydamine
Действующие вещество: розчину містять 0,15 г бензидаміну гідрохлориду
Применение: Одонтостоматологія: гінгівіти, стоматити; отоларингологія: ангіна, фарингіт

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Затверджено

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ТантумВерде®

(Tantum Verde®)

 

Склад:

діючаречовина: бензидамінугідрохлорид;

100 мл розчинумістять 0,15 гбензидамінугідрохлориду;

допоміжніречовини:етанол 96 %,гліцерин,метилпарагідроксибензоат(Е 218),ароматизатор(ментоловий),сахарин,натріюгідрокарбонат,полісорбат 20,хіноліновийжовтий (Е 104),патентованийсиній V (E 131), водаочищена.

 

Лікарськаформа. Розчин дляротовоїпорожнини.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозора зеленарідина зтиповимм’ятнимсмаком.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби длязастосуваннявстоматології.Інші засобидлямісцевогозастосуванняв порожнинірота.

Код АТХ А01А D02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Бензидамінєнестероїднимпротизапальнимпрепаратом (НПЗП) зізнеболювальнимитапротиексудативнимивластивостями.

У ходіклінічнихдослідженьбуло показано,щобензидамін єефективнимдля полегшеннясимптомів,якимисупроводжуєтьсялокалізованіподразнювальніпатологічніпроцеси в ротовійпорожнині таглотці. Крімтого, бензидамінчинитьпротизапальнута  місцевузнеболюючудію, виявляємісцевий анестезуючийефект наслизовуоболонку ротовоїпорожнини.

Фармакокінетика.

Фактабсорбціїчерезслизовуоболонку ротовоїпорожнини таглотки бувдоведенийнаявністювимірюванихкількостейбензидамінув плазмікрові людини.Однак цьогонедостатньодля того, щобчинитибудь-якийсистемнийфармакологічнийефект.Екскреціявідбуваєтьсяголовнимчином ізсечею,переважно уформінеактивнихметаболітівабокон’югованихсполук.

Булопоказано, щопримісцевомузастосуваннідосягаєтьсянакопиченняефективної концентраціїбензидамінув запаленихтканинахзавдяки йогоздатностіпроникати крізьслизовуоболонку.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Симптоматичнелікуванняподразненьта запаленьротоглотки;болю,зумовленогогінгівітом,стоматитом,фарингітом; устоматологіїпісляекстракціїзуба або зпрофілактичноюметою.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Взаємодія зіншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Дослідженьз вивченнявзаємодії непроводили.

 

Особливостізастосування.

Увипадкахвиникненнячутливостіпри довготриваломузастосуванніслідприпинитилікування тазвернутися законсультацієюдо лікаря,щобпризначитивідповіднелікування.

У деякихпацієнтіввиразкислизовоїоболонкищік/глоткиможуть бутизумовленісерйознимипатологічнимипроцесами. Узв'язку з цимпацієнти, уякихсимптомипосилилисяабо незменшилисяпротягом 3днів або уякихпідвищиласятемпературатіла чивиникли іншісимптоми,мають звернутисязаконсультацієюдо терапевтаабо стоматологаувідповіднихвипадках.

Нерекомендуєтьсязастосовуватибензидамінпацієнтам згіперчутливістюдо ацетилсаліциловоїкислоти абодо іншихнестероїднихпротизапальнихпрепаратів.

Застосуванняпрепаратуможеспричинити бронхоспазму пацієнтів,хворих набронхіальнуастму або збронхіальноюастмою в анамнезі.Такіпацієнтимають бутиобов’язковопро цепопереджені.

Дляспортсменів:застосуваннялікарськихзасобів, щомістятьетиловийспирт, можедавати позитивнийрезультатаналізуантидопінговоготесту,враховуючимежі,встановлені деякимиспортивнимифедераціями.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.   

Наразінемаєналежнихдоступнихданих щодозастосуваннябензидамінувагітним жінкамта жінкам,які годуютьгруддю.Здатністьцього засобупроникати вгруднемолоко невивчали.Данихдослідженьна тваринах недостатньодля того, щобзробитибудь-які висновкищодо впливуцього засобуу періодвагітностіабогодуваннягруддю.Потенційнийризик длялюдининевідомий.

Не слідзастосовуватипрепаратТантум Верде® уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Призастосуванніврекомендованихдозах лікарськийзасіб нечинитьніякоговпливу наздатністькеруватитранспортнимизасобами тапрацювати змеханізмами.

 

Спосібзастосуваннята дози.

З флакона,застосовуючимірний стаканчик,відміряти 15мл розчину ТантумВерде® та нерозведенимаборозведеним (15мл розчину, щобуливідміряні,можуть бутирозведені 15 млводи)препаратомпрополоскатиротову порожнину.Полосканняслідпроводити

2-3 рази надобу. Не слідперевищуватирекомендованудозу.

 

Діти.

Препаратнезастосовуватидітям вікомдо 12 років у зв’язку зможливістюпроковтуваннярозчину підчасполосканняротовоїпорожнини.

 

Передозування.

Не булоповідомленьщодопередозуваннябензидаміномпримісцевомузастосуванні.

Однаквідомо, щобензидамінприпотрапляннівнутрішньо увеликій дозі(у сотніразів перевищуючиможливі дозицієїлікарськоїформи),особливо удітей, можеспричинити збудження,судоми,тремор,нудоту,підвищенупітливість,атаксію,блювання.Таке гострепередозуванняпотребуєнегайногопромиванняшлунка,лік

Нет аналогов