ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ 30МЛ купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ТАНТУМ ВЕРДЕ СПРЕЙ 30МЛ купить в Киеве

Артикул: 9186
Производитель: АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО А.К.Р.А.Ф.
Выберите нужную аптеку:
Производитель: АНЖЕЛИНИ ФРАНЧЕСКО А.К.Р.А.Ф.
ATC: A01AD02
Международное название: Benzydamine
Действующие вещество: спрею для ротової порожнини містять 0,15 г бензидаміну гідрохлориду
Применение: Одонтостоматологія: гінгівіти, стоматити; отоларингологія: ангіна, фарингіт

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Затверджено

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ТантумВерде®

(Tantum Verde®)

 

Склад:

діючаречовина: бензидамінугідрохлорид;

100 мл спреюдля ротовоїпорожнинимістять 0,15 гбензидамінугідрохлориду;

допоміжніречовини:етанол 96 %,гліцерин,метилпарагідроксибензоат(Е 218), ароматизатор(ментоловий),сахарин,натріюгідрокарбонат,полісорбат 20,вода очищена.

 

Лікарськаформа. Cпрей для ротовоїпорожнини.

Основніфізико-хімічнівластивості: прозора безбарвнарідина зтиповимм’ятнимсмаком.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби длязастосуванняустоматології.Інші засобидлямісцевогозастосуванняу порожнинірота. Код АТХА01А D02.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Бензидамінєнестероїднимпротизапальнимпрепаратом (НПЗП) зі знеболювальнимитапротиексудативнимивластивостями.

У ходіклінічнихдослідженьбуло показано,щобензидамін єефективнимдля полегшеннясимптомів,якимисупроводжуєтьсялокалізованіподразнювальніпатологічніпроцеси вротовійпорожнині таглотці. Крімтого,бензидамінчинитьпротизапальнута місцевузнеболюючудію, виявляємісцевийанестезуючийефект наслизову оболонкуротовоїпорожнини.

Фармакокінетика.

Фактабсорбціїчерезслизовуоболонку ротовоїпорожнини таглотки бувдоведений наявністювимірюванихкількостейбензидамінув плазмі кровілюдини. Однакцього

недостатньодля того, щобчинитибудь-який системнийфармакологічнийефект. Екскреціявідбуваєтьсяголовнимчином ізсечею, переважноу формінеактивнихметаболітівабокон’югованихсполук.

Булопоказано, щопримісцевомузастосуваннідосягаєтьсянакопиченняефективноїконцентраціїбензидамінув запаленихтканинахзавдяки йогоздатностіпроникатикрізьслизовуоболонку.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Симптоматичнелікуванняподразнень і запаленьротоглотки;болю,зумовленогогінгівітом,стоматитом,фарингітом; устоматологіїпісляекстракціїзуба або зпрофілактичноюметою.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо діючоїречовини абодо іншихкомпонентівпрепарату.

 

Взаємодія зіншими лікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Дослідженняз вивченнявзаємодії непроводили.

 

Особливостізастосування.

Увипадкахвиникненнячутливостіпри довготриваломузастосуванніслідприпинитилікування тазвернутисязаконсультацієюдо лікаря,щоб призначитивідповіднелікування.

У деякихпацієнтіввиразкислизовоїоболонкищік/глоткиможуть бутизумовленісерйознимипатологічнимипроцесами. Узв'язку з цимпацієнти, уякихсимптомипосилилисяабо незменшилисяпротягом 3днів або у якихпідвищиласятемпературатіла чивиникли іншісимптоми, маютьзвернутисязаконсультацієюдо терапевтаабостоматологаувідповіднихвипадках.

Нерекомендуєтьсязастосовуватибензидамінпацієнтам згіперчутливістюдо ацетилсаліциловоїкислоти абодо іншихнестероїднихпротизапальнихпрепаратів.

Застосуванняпрепаратуможеспричинити бронхоспазму пацієнтів,хворих набронхіальнуастму або збронхіальноюастмою в анамнезі.Такіпацієнтимають бутиобов’язковопро цепопереджені.

Дляспортсменів:застосуваннялікарських засобів,що містятьетиловийспирт, можедаватипозитивнийрезультатаналізуантидопінговоготесту,враховуючимежі, встановленідеякимиспортивнимифедераціями.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.   

Наразінемаєналежнихдоступних данихщодозастосуваннябензидамінувагітнимжінкам тажінкам, якігодуютьгруддю. Здатністьцього засобупроникати вгрудне молоконе вивчалися.Данихдослідженьна тваринахнедостатньодля того, щобзробити будь-яківисновкищодо впливуцього засобуу періодвагітностіабогодуваннягруддю. Потенційнийризик длялюдининевідомий.

Не слідзастосовуватипрепаратТантум Верде® уперіодвагітностіабогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами.

Призастосуванніврекомендованихдозах лікарськийзасіб нечинитьніякоговпливу наздатністькеруватитранспортнимизасобами тапрацювати змеханізмами.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Передзастосуваннямнеобхідновстановитинебулайзер.

Принатисканніна помпуутворюєтьсяаерозоль,котрий містить1 дозу спрею – 0,17мл, щовідповідає 0,255мкг бензидамінугідрохлориду.

Дозування

Дорослим: 4-8розпилень 2-6разів надобу.

Дітям (6-12років): 4розпилення 2-6разів надобу.

Дітям (4-6років): 1розпиленняна кожні 4 кгмаси тіла, домаксимальноїдози,еквівалентної  4розпилюванням2-6 разів надобу.

Неперевищуватирекомендованідозування.

 

Діти.

Препарат  можназастосовувати  дітямвіком від 4років.

 

Передозування.

Не булоповідомленьщодопередозуваннябензидаміномпримісцевомузастосуванні.

Однаквідомо, щобензидамінприпотрапляннівнутрішньо увеликій дозі(у сотніразів перевищуючиможливі д&

Нет аналогов