ТЕРАФЛЮ ЛАР ЛЕДЕНЦЫ №16 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ТЕРАФЛЮ ЛАР ЛЕДЕНЦЫ №16

Артикул: 8182
Бренд: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
Нет в продаже
Производитель: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
ATC: R02AA
Международное название: Comb drug
Содержание: бензоксонію хлориду 1 мг, лідокаїну гідрохлориду 1 мг
Применение: Лікування інфекцій ротової порожнини та горла: катаральної ангіни, фарингіту, ла рингіту; стоматиту, афтозної виразки, гінгі віту. Допоміжний засіб при лікуванні хроніч ного тонзиліту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ТераФлюЛАР

(TherAFlu® LAR)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1льодяникмістить бензоксоніюхлориду 1 мг,лідокаїнугідрохлориду1 мг;

допоміжніречовини: сорбіт(Е 420); целюлозамікрокристалічна;поліетиленгліколь6000; крохмалькукурудзяний;сахариннатрію;натріюхлорид; магніюстеарат;кислоталимоннамоногідрат;апельсиновасмаковадобавка.

 

Лікарськаформа.

Льодяники.

Круглідвоопуклільодяники злоготипом Zyma (дватрикутники) зодного бокута кодом OR зіншого,білого абозлегка жовтуватогокольору, ззапахомапельсину.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

1. НовартісФармасьютикаСА/

    Novartis Farmaceutica SA.

   Ронда деСанта Марія, 158,08210 Барбера дельВаллес(Барселона),Іспанія/

    Ronda de Santa Maria, 158, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain.

 

2. Кемвелл  БіофармаПвт Лімітед/

    Kemwell Biopharma Pvt. Limited

   34 -й км,Т-Бегур,Неламангала,Тумкур Роуд,БангалорРурал – 562 123,Індія/

   34th км, T-Begur, Nelamangala, Tumkur Road, Bangalore Rural – 562123, India.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,якізастосовуютьпри захворюванняхгорла.Антисептики.

Код АТС RO2AA.

 

Бензоксоніюхлорид –антисептичнийзасіб групичетвертиннихамонієвихсполук зпотужноюбактеріостатичноюта бактерицидноюдієювідносногрампозитивнихта, меншоюмірою,грамнегативнихмікроорганізмів.Він особливоефективнийпроти збудниківбукофарингеальнихінфекцій, атакожбактерій, щоспричиняютьутвореннязубногональоту.

Крімтого,бензоксоніюхлорид маєфунгіциднута невеликупротивіруснудію відносновірусів зоболонкою,таких яквіруси грипу,парагрипу тапростогогерпесу.

Цяантисептичнакатіоннасполукавирізняєтьсявисокимрівнемповерхневоїактивності,щозабезпечуєпотужнупроникаючуздатність.

Лідокаїнугідрохлорид– анестетикмісцевої дії,представниккласу амідів.Він змінюєпроникністьклітиннихмембран дляіонів натріюта справляєзнеболювальнийефектзавдякиблокуваннюпередачінервових імпульсів.

Лідокаїнугідрохлоридполегшуєбіль, щовиникає призахворюванняхгорла таінфекціяхротової порожнини.

Неподразнюєслизовуоболонку, неспричиняєкарієс.

 

Бензоксоніюхлоридпрактично неабсорбується.Ступіньвиведення  ізсечею у людининизький(приблизно 1 %від застосованої  дозипротягом 24години). Уплазмі кровіконцентраціяречовини майженевизначається.Не виявленонакопиченняречовини утканинахорганізму.

Лідокаїнугідрохлоридшвидкоабсорбуєтьсязшлунково-кишковоготракту, атакож черезслизовіоболонки тачерезураженіділянкишкіри. Післяпероральногоприйому вінабсорбуєтьсята зазнаєефектупершогопроходженнячерез печінку.Біодоступністьлідокаїнугідрохлоридупісляпероральногоприйомустановитьблизько 35 %.Метаболітиекскретуютьсяразом ізсечею, меншеніж 10 %екскретуєтьсяв незміненійформі.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікуванняінфекційротовоїпорожнини тагорла: біль угорлі,пов'язаний іззастудою,фарингітомаболарингітом,стоматитом,афтознимивиразками тагінгівітом.Полегшуєбіль уділянціротовоїпорожнини та горла.

Допоміжнатерапія прилікуваннітонзиліту.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату тачетвертиннихсполук амонію.Підвищеначутливістьдо інших аміднихмісцевиханестетиків.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Льодяникине слідрозжовувати.

Неслідзастосовуватипрепаратбезпосередньоперед та підчас прийомуїжі для запобіганняпопаданняїжі вдихальнішляхи внаслідоклокальногоанестезувальногоефектулідокаїну.

Препаратможевикликатилегкітранзиторніпорушеннясмаковихвідчуттів,тому необхідновиявлятиобережністьпри вживаннігарячої їжіта води.

Місцевийзнеболювальнийефектлідокаїнуможевикликатитимчасовеонімінняротовоїпорожнини таглотки, атакож може впливатина процесковтання.

 

Особливізастереження.

Увипадках,коли біль угорлісупроводжуєтьсявисокоютемпературоютіла, колидуже важкоковтати абоколисимптоми непослаблюютьсяабозберігаютьсябільше ніж 5днів, пацієнтмаєзвернутисядо лікаря абопроконсультуватисязфармацевтом.

Неслідзастосовуватипрепарат підчас прийомуїжі абовживаннянапоїв:місцевий знеболювальнийефектлідокаїнуможе викликатитимчасовеонімінняротовоїпорожнини таглотки, атакож можевпливати напроцесковтання.

З обережністюзастосовуютьхворимприерозивних тадесквамативнихзмінах слизовоїоболонкиротовоїпорожнини,свіжих ранахвеликихрозмірів вротовійпорожнині таглотці.

Неслідзастосовуватицей препаратпацієнтам зрідкіснимиспадковимизахворюваннями,пов'язаними знепереносимістюфруктози.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Узв’язку звідсутністюклінічнихданих застосовуватипрепарат у періодвагітності слід зобережністюі лише коли, надумку лікаря,користь відзастосуванняпереважаєризик дляплода/дитини.

Здатністьбензоксоніюхлоридуекскретуватисяу груднемолоко непідтверджена,проте черезнизькийрівеньабсорбції табіодоступностіцієї сполукиїї кількості,які можутьпотрапити донемовляти,будуть незначними.

Лідокаїн вневеликійкількостіекскретуєтьсяу грудне молоко,проте призастосуванніпрепарату ТерафлюЛар,льодяники втерапевтичнихдозахпотенційнийнегативнийвплив нанемо

Нет аналогов

Лекарства от горла

Болевые ощущения в горле являются симптомом многих инфекционных болезней, некоторые из которых способны вызвать серьезные отклонения в работе жизненно важных органов. Если боль выражена слабо, многие люди в Украине ее игнорируют. Они занимаются привычными делами, не уменьшая нагрузки. При отсутствии лечения патогенные микроорганизмы быстро распространяются на соседние ткани и органы, создавая новые очаги поражения. Чтобы избежать нежелательных последствий, нужно вовремя принимать препараты от горла. Они помогут ликвидировать боль и улучшить качество жизни больного.

Виды лекарств от горла

Для лечения ЛОР-болезней используются преимущественно лекарства местного действия. Они оказывают лечебный эффект непосредственно в зоне поражения. Чтобы остановить патологический процесс, применяют антисептические медикаменты. Антисептики вызывают гибель патогенных микроорганизмов (бактерицидное действие) или подавляют их способность к размножению (бактериостатическое действие). Некоторые антисептические препараты для горла действуют на бактерии и на грибковые микроорганизмы. Лечение боли в горле нередко осуществляют с помощью медикаментов с антибиотиками. Антибиотические препараты для лечения горла быстро купируют воспалительную реакцию и предотвращают распространение патогенов на здоровые ткани. При заболеваниях ЛОР-органов эффективны также химиотерапевтические антибактериальные препараты для горла. Они успешно подавляют рост многих видов бактерий. Отоларингологи часто применяют комбинированные средства от горла. Они могут включать в себя обезболивающие, антисептические, антимикотические (противогрибковые), антимикробные и противоотечные средства, а также витамин С. Некоторые антисептики способны усиливать восприимчивость патогенов к антибиотикам. При терапии ЛОР-заболеваний дают хороший результат медикаменты без антибиотиков и антисептиков искусственного происхождения. Они включают в себя различные эфирные масла, ментол, экстракты лекарственных растений, продукты пчеловодства, морскую воду и другие натуральные вещества. Избавить от боли в горле позволяют гомеопатические средства. Они стимулируют местный иммунитет и ускоряют выздоровление. Стоимость средств для лечения горла зависит от их лекарственной формы.

Фармацевтические формы средств для горла

Лекарства от горла изготавливают в виде пастилок, леденцов, драже, спреев, гранул, сиропа, таблеток для рассасывания, жидкостей для полосканий и аэрозолей. Рассасывающие лекарства и сиропы имеют приятный вкус. Поэтому они нравятся детям и взрослым. Лекарства для рассасывания дольше сохраняются на слизистой оболочке горла. При их использовании активное вещество препарата достигает максимальной концентрации в очаге поражения. С помощью жидкостей для полосканий и средств с распылителями можно обработать даже самые труднодоступные участки поверхности горла и гортани за считанные секунды. Лекарства-распылители удобно носить с собой. Ими можно незаметно пользоваться в офисе, в транспорте и в любом другом общественном месте.

Как приобрести медикаменты от горла

Купить лекарства от горла можно в аптеках сети Viridis, которые находятся в разных районах города Киева, а также в Киевской области. В них имеется больший выбор лекарственных препаратов для лечения ЛОР-органов. В ассортименте представлены недорогие медикаменты в любых фармацевтических формах. В аптеках Viridis можно найти рассасывающие таблетки, сиропы, драже, леденцы и пастилки с разными вкусовыми добавками. Поэтому родители могут купить для себя и своего ребенка лекарство с любимым вкусом. Цена на препараты от горла в сети аптек Viridis доступная. Заказать средства для лечения горла можно на сайте сети аптек Viridis в любое время, находясь дома, на работе или в транспорте. Виртуальные витрины доступны круглосуточно. Благодаря удобной поисковой системе можно быстро найти ближайшую аптеку, в которой есть в наличии нужный препарат. При онлайн-заказе на сумму от 15000 грн. и выше нужные покупателю лекарства привезут из разных аптек города в одну, расположенную рядом с его домом. Забрать лекарства для горла покупатель может уже через час после оформления заказа, сразу после получения смс с подтверждением и номером заказа. Отзывы разных людей свидетельствуют о высоком качестве обслуживания в сети аптек Viridis. Подобранный фармацевтами набор лекарств будет храниться в аптеке в течение суток.