ТЕРАФЛЮ ЛАР ЛЕДЕНЦЫ №16 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ТЕРАФЛЮ ЛАР ЛЕДЕНЦЫ №16

Артикул: 8182
Бренд: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
Нет в продаже
Производитель: НОВАРТИС КОНСЬЮМЕР ХЕЛС С.А.
ATC: R02AA
Международное название: Comb drug
Содержание: бензоксонію хлориду 1 мг, лідокаїну гідрохлориду 1 мг
Применение: Лікування інфекцій ротової порожнини та горла: катаральної ангіни, фарингіту, ла рингіту; стоматиту, афтозної виразки, гінгі віту. Допоміжний засіб при лікуванні хроніч ного тонзиліту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ТераФлюЛАР

(TherAFlu® LAR)

 

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 1льодяникмістить бензоксоніюхлориду 1 мг,лідокаїнугідрохлориду1 мг;

допоміжніречовини: сорбіт(Е 420); целюлозамікрокристалічна;поліетиленгліколь6000; крохмалькукурудзяний;сахариннатрію;натріюхлорид; магніюстеарат;кислоталимоннамоногідрат;апельсиновасмаковадобавка.

 

Лікарськаформа.

Льодяники.

Круглідвоопуклільодяники злоготипом Zyma (дватрикутники) зодного бокута кодом OR зіншого,білого абозлегка жовтуватогокольору, ззапахомапельсину.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

1. НовартісФармасьютикаСА/

    Novartis Farmaceutica SA.

   Ронда деСанта Марія, 158,08210 Барбера дельВаллес(Барселона),Іспанія/

    Ronda de Santa Maria, 158, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain.

 

2. Кемвелл  БіофармаПвт Лімітед/

    Kemwell Biopharma Pvt. Limited

   34 -й км,Т-Бегур,Неламангала,Тумкур Роуд,БангалорРурал – 562 123,Індія/

   34th км, T-Begur, Nelamangala, Tumkur Road, Bangalore Rural – 562123, India.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Препарати,якізастосовуютьпри захворюванняхгорла.Антисептики.

Код АТС RO2AA.

 

Бензоксоніюхлорид –антисептичнийзасіб групичетвертиннихамонієвихсполук зпотужноюбактеріостатичноюта бактерицидноюдієювідносногрампозитивнихта, меншоюмірою,грамнегативнихмікроорганізмів.Він особливоефективнийпроти збудниківбукофарингеальнихінфекцій, атакожбактерій, щоспричиняютьутвореннязубногональоту.

Крімтого,бензоксоніюхлорид маєфунгіциднута невеликупротивіруснудію відносновірусів зоболонкою,таких яквіруси грипу,парагрипу тапростогогерпесу.

Цяантисептичнакатіоннасполукавирізняєтьсявисокимрівнемповерхневоїактивності,щозабезпечуєпотужнупроникаючуздатність.

Лідокаїнугідрохлорид– анестетикмісцевої дії,представниккласу амідів.Він змінюєпроникністьклітиннихмембран дляіонів натріюта справляєзнеболювальнийефектзавдякиблокуваннюпередачінервових імпульсів.

Лідокаїнугідрохлоридполегшуєбіль, щовиникає призахворюванняхгорла таінфекціяхротової порожнини.

Неподразнюєслизовуоболонку, неспричиняєкарієс.

 

Бензоксоніюхлоридпрактично неабсорбується.Ступіньвиведення  ізсечею у людининизький(приблизно 1 %від застосованої  дозипротягом 24години). Уплазмі кровіконцентраціяречовини майженевизначається.Не виявленонакопиченняречовини утканинахорганізму.

Лідокаїнугідрохлоридшвидкоабсорбуєтьсязшлунково-кишковоготракту, атакож черезслизовіоболонки тачерезураженіділянкишкіри. Післяпероральногоприйому вінабсорбуєтьсята зазнаєефектупершогопроходженнячерез печінку.Біодоступністьлідокаїнугідрохлоридупісляпероральногоприйомустановитьблизько 35 %.Метаболітиекскретуютьсяразом ізсечею, меншеніж 10 %екскретуєтьсяв незміненійформі.

 

Показаннядлязастосування.

Симптоматичнелікуванняінфекційротовоїпорожнини тагорла: біль угорлі,пов'язаний іззастудою,фарингітомаболарингітом,стоматитом,афтознимивиразками тагінгівітом.Полегшуєбіль уділянціротовоїпорожнини та горла.

Допоміжнатерапія прилікуваннітонзиліту.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату тачетвертиннихсполук амонію.Підвищеначутливістьдо інших аміднихмісцевиханестетиків.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Льодяникине слідрозжовувати.

Неслідзастосовуватипрепаратбезпосередньоперед та підчас прийомуїжі для запобіганняпопаданняїжі вдихальнішляхи внаслідоклокальногоанестезувальногоефектулідокаїну.

Препаратможевикликатилегкітранзиторніпорушеннясмаковихвідчуттів,тому необхідновиявлятиобережністьпри вживаннігарячої їжіта води.

Місцевийзнеболювальнийефектлідокаїнуможевикликатитимчасовеонімінняротовоїпорожнини таглотки, атакож може впливатина процесковтання.

 

Особливізастереження.

Увипадках,коли біль угорлісупроводжуєтьсявисокоютемпературоютіла, колидуже важкоковтати абоколисимптоми непослаблюютьсяабозберігаютьсябільше ніж 5днів, пацієнтмаєзвернутисядо лікаря абопроконсультуватисязфармацевтом.

Неслідзастосовуватипрепарат підчас прийомуїжі абовживаннянапоїв:місцевий знеболювальнийефектлідокаїнуможе викликатитимчасовеонімінняротовоїпорожнини таглотки, атакож можевпливати напроцесковтання.

З обережністюзастосовуютьхворимприерозивних тадесквамативнихзмінах слизовоїоболонкиротовоїпорожнини,свіжих ранахвеликихрозмірів вротовійпорожнині таглотці.

Неслідзастосовуватицей препаратпацієнтам зрідкіснимиспадковимизахворюваннями,пов'язаними знепереносимістюфруктози.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Узв’язку звідсутністюклінічнихданих застосовуватипрепарат у періодвагітності слід зобережністюі лише коли, надумку лікаря,користь відзастосуванняпереважаєризик дляплода/дитини.

Здатністьбензоксоніюхлоридуекскретуватисяу груднемолоко непідтверджена,проте черезнизькийрівеньабсорбції табіодоступностіцієї сполукиїї кількості,які можутьпотрапити донемовляти,будуть незначними.

Лідокаїн вневеликійкількостіекскретуєтьсяу грудне молоко,проте призастосуванніпрепарату ТерафлюЛар,льодяники втерапевтичнихдозахпотенційнийнегативнийвплив нанемо

Нет аналогов