ФАРМАТЕКС ТАБ. ВАГИН. 20МГ №12 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФАРМАТЕКС ТАБ. ВАГИН. 20МГ №12

Артикул: 28748
Бренд: ИННОТЕРА ШУЗИ
Нет в продаже
Производитель: ИННОТЕРА ШУЗИ

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ФАРМАТЕКС

(РНАRМАТЕХ)

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: бензалконіюхлориду (benzalkoniumchoride);

1таблеткавагінальнаміститьбензалконіюхлориду 20 мг;

допоміжніречовини: натріюгідрокарбонат,кислоталимоннабезводна,кремніюдіоксидколоїднийводний,целюлозамікрокристалічна,магніюстеарат,лактоза, поліетиленгліколь6000 (макрогол 6000).

 

Лікарськаформа. Таблеткивагінальні.

Кругліплоскітаблеткибілогокольору з невеликимотвором уцентрі.

 

Назва імісцезнаходження виробника. ІннотераШузі,Франція.

Рю РенеШантероЛ’Ісль Вер - 41150,Шузі-сюр-Сіс,Франція/Innothera Chouzy, France.

Rue Rene Chantereau L’IsleVert - 41150 Chouzy-sur-Cisse.

 

Назваімісцезнаходженнязаявника.

ЛабораторіяІННОТЕКІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ,Франція

7-9,АвенюФрансуаВінсентРаспай – 94110,АРКЕЙ –Франція/

LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL, France

7-9, avenue FrancoisVincent Raspail - 94110, ARCUEIL – France.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Контрацептивидлямісцевогозастосування.Інтравагінальніконтрацептиви.

КодАТС G02В В.

 

Бензалконіюхлорид єчетвертиннимамонієм, якиймаєвластивостісперміцидута антисептика.Йогоконтрацептивнадія пов’язаназі здатністю руйнуватимембранисперматозоїдів.ПісляконтактудіючоїречовиниФарматексузісперматозоїдамивідбуваєтьсянегайне їхзнерухомленняза рахуноксуттєвогопорушенняповерхневогонатягумембранисперматозоїда,втратиджгутика,лізисумембраниголівки сперматозоїдаз їїруйнуваннямта уподальшому –відривом голівки.Посиленняконтрацептивногоефекту забезпечуєтьсяшляхомкоагуляціїта згущенняФарматексомцервікальногослизу, такимчиномстворюєтьсядодатковийбар’єр допопаданняеякуляту упорожнинуматки.

Препаратмає такожантисептичнуі протимікробнудію та знижуєризикзараженняінфекціями,що передаютьсястатевимшляхом, протене виключаєйогоповністю.

Невпливає налібідо тафертильність.

КонтрацептивнаефективністьвимірюєтьсяІндексомПерля таклінічнодоведено, щодляФарматексувін складаєменше 1. Тобтоза умовиправильноговикористаннятадотриманняусіх вимогчастотанебажаноївагітностістановитьприблизно 1 %на рік.

ПривідмінізастосуванняФарматексумає оборотнийефект.

Зарезультатамичисленнихдослідженьвстановлено,що препаратне проникає уплазму кровіта груднемолоко (призастосуваннів рекомендованихдозах)унаслідоквідсутностіабсорбціїбензалконіюхлориду слизовоюоболонкоюпіхви. Цесвідчить проте, що дія препаратує винятковолокальною.

 

Показаннядлязастосування.

Місцеваконтрацепція.Цей засібконтрацепціїможназастосовуватиусім жінкамрепродуктивноговіку. Засібвикористовуєтьсяяксамостійно,так і в комбінаціїз іншимиметодами, щопосилює їхконтрацептивнудію.

ЗастосуванняФарматексуособливодоцільне:

якщо існують тимчасові чи постійні протипоказання для пероральної контрацепції чи внутрішньоматкової спіралі, наприклад після пологів, у період годування груддю, після переривання вагітності та у період менопаузи; при необхідності епізодичного запобігання вагітності (нерегулярне статеве життя); при застосуванні пероральної контрацепції, якщо жінка забула чи спізнилась прийняти таблетку (у цьому випадку потрібно додатково застосовувати Фарматекс у будь-які дні циклу); як допоміжний засіб при бар'єрній контрацепції (піхвова діафрагма) чи наявності внутрішньоматкової спіралі, особливо при одночасному застосуванні деяких ліків (наприклад, нестероїдних протизапальних засобів).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливість(алергічніреакції абоподразнювальнадія) докомпонентівпрепарату,вагініт,виразки таподразненняслизовоїоболонкипіхви ташийки матки.Неможливістьправильноговикористаннявагінальнихтаблетокособами зпорушеннямипсихіки таособами, якінедопускаютьбудь-якихвтручань настатевихорганах, абонеспроможнимизрозуміти тапогодитисяіз цим типомконтрацепції.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

Ефективністьконтрацепціїзалежить від правильноговикористанняпрепарату. Післястатевогоакту тапротягом 2-хгодин до та 2-х годинпіслястатевогоактудопускаєтьсяпроведеннязовнішньоготуалету з використаннямчистоїводи абозасобу, якийне міститьмила тасумісний із місцевимиконтрацептивамиФарматекс(наприкладпінний засібФарматекс).Спринцюванняпіхви, атакож миття уванні абоу водойміможливе нераніше ніжчерез 2години післястатевогоакту, з метою запобіганнявимиваннюпрепаратуводою.

Призахворюванняхпіхви слідтимчасово припинитизастосування|вживання|Фарматексудозакінченнялікуваннявагінальними|лікарськимизасобами.

 

Особливізастереження.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Препаратєконтрацептивом,під часвагітностійого не слідвикористовувати.При настаннівагітностіна фоніконтрацепціїбензалконіюхлоридомвпливу наперебіг вагітностіне виявлено.

Препаратне проникає уматеринськемолоко, йогоможна заст

Нет аналогов