ФЕРМАЛАК КАПС. ВАГИН. №10 С АППЛИК. Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ФЕРМАЛАК КАПС. ВАГИН. №10 С АППЛИК.

Артикул: 9777
Бренд: ИНСТИТУТ РОЗЕЛЬ ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ИНСТИТУТ РОЗЕЛЬ ИНК.
ATC: A07FA01
Международное название: Lactic acid producing organisms
Содержание: не менше 2 х 10 у ступені 9 мільярди ліофілізованих бактерій Lactobacillus rhamnosus R0011 (1,6 х 10 у ступені 9, йогуртова культура: Streptococcus thermophilus (0,2 х 10 у ступені 9) та Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus (0,2 х 10 у ступені 9)

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
²íñòðóêö³ÿÁ³ô³äóáàêòåðèí.pdf

ІНСТРУКЦІЯ

прозастосуваннямедичногоімунобіологічногопрепарату

Фермалак®

Бактеріальнийпрепарат длявідновлення тапідтриманнянормальноївагінальної мікрофлори

 

Загальнахарактеристика

 

Основніфізико-хімічнівластивості:непрозоріжелатиновікапсулибілогокольору, якімістятьдрібнийпорошокбілогокольору змаленькимибежевими вкрапленнями.

 

Якіснийтакількіснийсклад

Діючіречовини: кожнакапсуламістить неменше 2 х 109мільярдиліофілізованихбактерій Lactobacillus rhamnosus R0011 (1,6 х 109), йогуртовакультура: Streptococcus thermophilus (0,2х 109) та Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus (0,2 x 109).

Допоміжніречовини: лактоза,стеаратмагнію,аскорбіновакислота.

 

Формавипуску. Капсуливагінальні.

 

Код АТС. A07FA01.

 

Імунологічнітабіологічнівластивості

Фермалак®являє собоювагінальнікапсули, щомістятьмолочнокислібактерії, яківходять доскладунормальноїмікрофлорикишківниката вагіни.Вони здатнівиробляти молочнукислоту,підтримуватикислотний балансу вагіні тазапобігатирозмноженнюпатогеннихмікробів, якіможутьпризвести догнійно-запальнихпроцесів.

 

Показаннядлязастосування

Фермалак®-використовуєтьсядля профілактикиі лікуваннявагінальнихінфекцій тадлявідновленняіпідтриманнянормальноївагінальноїмікрофлори унаступнихвипадках:

-        ускладікомплексноїтерапіїлікування вагінальнихзапалень,викликанихпатогеннимибактеріями (втому числі Trichonomas vaginalis) таіншимизбудниками;

-        ускладікомплексноїтерапіївульво-вагінальногокандидозудляпідвищенняефективностілікування;

-        післязастосуваннярізноманітнихантибіотиків,контрацептивів,а також припроведенніхіміотерапії;

-        до абопіслягінекологічногомісцевого лікування;

-        якпрофілактичнийзахід привикористаннітампонів,місцевихконтрацептивів,при недостатнійгігієні.

 

У всіхперерахованихвищевипадках,пацієнткаможезастосовуватипрепарат безпризначеннялікаря.Проте, прилікуваннізапальнихпроцесів, щовже існувалираніше, необхіднопроконсультуватисьз лікарем,якщо цезахворюванняне минаєпротягомодного тижня.

 

Спосібзастосуваннята дози

Фермалак®слідприймати зарекомендацієюлікаря, абонаступнимчином:

1.    З метоюпрофілактики:помістітьглибоко-вагінально1 капсулу 2рази натижденьувечері,перед сном.Можливезастосуванняу поєднанні зконтрацептивами.

2.    Прилікуваннівагінальнихінфекцій:помістіть 1капсулуглибоко-вагінальнораз на деньувечеріперед сном,застосовуватип

Нет аналогов