ВАГИЛАК КАПС. №10 купить в Броварах Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВАГИЛАК КАПС. №10 купить в Броварах

Артикул: 9783
Бренд: ФАРМАСАЙНС ИНК.
Нет в продаже
Производитель: ФАРМАСАЙНС ИНК.
ATC: G02CX
Международное название: Comb drug
Содержание: 4 млрд. активних клітин (КУО) Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ВАГІЛАК

(VAGILAC)

 

Склад:

діючаречовина: 1капсуламістить 4млрд.активнихклітин (КУО) Lactobacillusacidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcusthermophilus, Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus.

допоміжніречовини:лактоза,моногідрат;магніюстеарат;кислотааскорбінова;

оболонкакапсули:желатин.

 

Лікарськаформа. Капсуливагінальні.

Основніфізико-хімічнівластивості:кремовіжелатиновікапсули, якімістять білийабо кольоруслоновоїкісткипорошок, допускаєтьсяприсутністьокремихбільш темнихгранул.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Іншізасоби, щозастосовуютьсяу гінекології.Код АТХ G02C X.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Лактобактерії,щопереважаютьу складінормальноївагінальноїфлори, є природнимбар’єром нашляхуінфекцій. Цімікроорганізмисприяютьрегулюваннювагінальногомікробіоценозушляхомконкурентногозв’язуваннязепітеліальнимиклітинамипіхви тапродукціїантимікробнихсполук.Родина Lactobacillaceaeвключаєгрампозитивні,в основномунерухомімікроорганізми,факультативніанаероби, якіне утворюютьспор, маютьздатність добродіння,ферментуютьвуглеводи зутворенняммолочноїкислоти, якаперешкоджає розмноженнюпатогенноїта умовнопатогенноїмікрофлори.Цеморфологічногетерогеннагрупабактерій, якавключає довгіта короткіпалички, атакож коки.

Молочнокислийстрептококстворюєумови длярозвиткумолочнокислихпаличок, знижуючиокисно-відновнийпотенціал довеличини,сприятливоїдля їхньогорозвитку.Молочнокисліпалички в своючергувиробляютьводорозчиннутермостабільнусполуку, якасприяє ростустрептококіві яку вонисамі неможутьвиробляти.Симбіотичнізв’язки, якііснують міжмолочнокислимипаличками такоками, єважливою і необхідноюумовою длявключенняцих мікроорганізмівдо складупрепаратуВагілак, якийвикористовуєтьсядляпрофілактикита лікуваннявагінальнихдисбактеріозіврізногопоходження.Лактобактеріїасимілюютьглікоген,якийзнаходитьсяу клітинахплоскогоепітеліюпіхви, та задопомогоюанаеробногогліколізувиділяютьмолочнукислоту, яказумовлюєслабокислуреакцію (рН4,3–4,7)вагінальноговмісту.Завдякицьомумолочнокислібактеріївідіграютьважливу рольу збереженнітанормалізаціїмікробногобалансу слизовоїоболонкипіхви,запобігаютьрозвитку патогенноїтаумовнопатогенноїмікрофлорита сприяютьсамоочищеннюпіхви відумовнопатогенноїфлори.

Фармакокінетика.

Препаратневсмоктуєтьсяз піхви, томуне виявляєсистемноїдії наорганізм.Колонізаційназдатністьлактобактерій,які входятьдо складу препаратуВагілак,посилюєтьсяза рахунок комбінаціїз Streptococcus thermophilus.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактиката лікуванняу складікомплексноїтерапіївагінозіврізногопоходження(трихомонадних,бактеріальних,грибкових).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препаратуабо йогокомпонентівв анамнезі.Розповсюдженігострізапальні(гнійні) таерозивнізміни слизовоїоболонкипіхви.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратможепризначатисяу комплекснійтерапіїразом ізантибіотиками,сульфаніламідами,метронідазоломта іншимиантибактеріальнимипрепаратами.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагілакможевикористовуватисяжінками уперіодвагітностіта годуваннігруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції

Нет аналогов