ВАГИЛАК КАПС. №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентовЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВАГИЛАК КАПС. №10

Артикул: 9783
Бренд: ФАРМАСАЙНС ИНК.
Выбрать аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: ФАРМАСАЙНС ИНК.
ATC: G02CX
Международное название: Comb drug
Содержание: 4 млрд. активних клітин (КУО) Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ВАГІЛАК

(VAGILAC)

 

Склад:

діючаречовина: 1капсуламістить 4млрд.активнихклітин (КУО) Lactobacillusacidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcusthermophilus, Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus.

допоміжніречовини:лактоза,моногідрат;магніюстеарат;кислотааскорбінова;

оболонкакапсули:желатин.

 

Лікарськаформа. Капсуливагінальні.

Основніфізико-хімічнівластивості:кремовіжелатиновікапсули, якімістять білийабо кольоруслоновоїкісткипорошок, допускаєтьсяприсутністьокремихбільш темнихгранул.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Іншізасоби, щозастосовуютьсяу гінекології.Код АТХ G02C X.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Лактобактерії,щопереважаютьу складінормальноївагінальноїфлори, є природнимбар’єром нашляхуінфекцій. Цімікроорганізмисприяютьрегулюваннювагінальногомікробіоценозушляхомконкурентногозв’язуваннязепітеліальнимиклітинамипіхви тапродукціїантимікробнихсполук.Родина Lactobacillaceaeвключаєгрампозитивні,в основномунерухомімікроорганізми,факультативніанаероби, якіне утворюютьспор, маютьздатність добродіння,ферментуютьвуглеводи зутворенняммолочноїкислоти, якаперешкоджає розмноженнюпатогенноїта умовнопатогенноїмікрофлори.Цеморфологічногетерогеннагрупабактерій, якавключає довгіта короткіпалички, атакож коки.

Молочнокислийстрептококстворюєумови длярозвиткумолочнокислихпаличок, знижуючиокисно-відновнийпотенціал довеличини,сприятливоїдля їхньогорозвитку.Молочнокисліпалички в своючергувиробляютьводорозчиннутермостабільнусполуку, якасприяє ростустрептококіві яку вонисамі неможутьвиробляти.Симбіотичнізв’язки, якііснують міжмолочнокислимипаличками такоками, єважливою і необхідноюумовою длявключенняцих мікроорганізмівдо складупрепаратуВагілак, якийвикористовуєтьсядляпрофілактикита лікуваннявагінальнихдисбактеріозіврізногопоходження.Лактобактеріїасимілюютьглікоген,якийзнаходитьсяу клітинахплоскогоепітеліюпіхви, та задопомогоюанаеробногогліколізувиділяютьмолочнукислоту, яказумовлюєслабокислуреакцію (рН4,3–4,7)вагінальноговмісту.Завдякицьомумолочнокислібактеріївідіграютьважливу рольу збереженнітанормалізаціїмікробногобалансу слизовоїоболонкипіхви,запобігаютьрозвитку патогенноїтаумовнопатогенноїмікрофлорита сприяютьсамоочищеннюпіхви відумовнопатогенноїфлори.

Фармакокінетика.

Препаратневсмоктуєтьсяз піхви, томуне виявляєсистемноїдії наорганізм.Колонізаційназдатністьлактобактерій,які входятьдо складу препаратуВагілак,посилюєтьсяза рахунок комбінаціїз Streptococcus thermophilus.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Профілактиката лікуванняу складікомплексноїтерапіївагінозіврізногопоходження(трихомонадних,бактеріальних,грибкових).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо препаратуабо йогокомпонентівв анамнезі.Розповсюдженігострізапальні(гнійні) таерозивнізміни слизовоїоболонкипіхви.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратможепризначатисяу комплекснійтерапіїразом ізантибіотиками,сульфаніламідами,метронідазоломта іншимиантибактеріальнимипрепаратами.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Вагілакможевикористовуватисяжінками уперіодвагітностіта годуваннігруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції

Нет аналогов