ГЕНТОС ТАБ. №40 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГЕНТОС ТАБ. №40 купить в Киеве

Артикул: 8410
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
ATC: G04BX50
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Populus D1 25,0 мг; Sabal D6 37,2 мг; Conium D6 37,2 мг; Kalium іodatum D12 37,2 мг; Ferrum picrinicum D12 37,2 мг
Применение: У комплексному лікуванні гострих і хронічних захворювань передміхурової залози (доброякісна гіперплазія передміхурової залози, простатит), захворювань сечового міхура (атонія сечового міхура, цистит) у чоловіків і жінок, порушень сечовипускання різного походження, у тому числі в післяопераційному періоді

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т РУ К Ц І Я

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГЕНТОСÒ

(GENTOS®)

 

Cклад:

діючіречовини: 1таблеткамістить: PopulusD1 25,0 мг; Sabal D6 37,2 мг; Conium D6 37,2мг; Kalium іodatum D12 37,2 мг; Ferrum picrinicum D12  37,2 мг;

допоміжніречовини:лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: кругліплоскітаблетки відбілого доледь жовтуватогокольору зможливимивкрапленнями,зрозподільноюрискою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Препаратпроявляєкомплекснулікувальнудію насечостатевусистему.

Ухворих надоброякіснугіперплазію(аденому)передміхуровоїзалози відновлюєфізіологічнийбалансстатевихгормонів, гальмуєрістпередміхуровоїзалози і покращуєроботусечовогоміхура,відновлює нормальнесечовипускання(зменшуєзатримку тапідсилюєструміньсечі,полегшує процесспорожненнясечовогоміхура,знижує частотусечовипускань,у тому числів нічний час).

Препаратпроявляєпротизапальнута протинабряковудії, покращуєкровообіг ізменшуєзастійніявища ворганахмалого таза,таким чиномусуває одну зосновнихпричин розвиткутазагостренняпростатиту,забезпечуєефективнупрофілактикузапальнихускладнень ухворих на аденому.

Ухворих напростатитпрепарат зменшуєрозладисечовипускання,різі та більприсечовипусканні,пристатевомуакті.Покращуєскладсекретупростати, щонеобхіднодляреалізаціїчоловікомрепродуктивноїфункції.Відновлюєкавернознийкровотік, покращуєстатевуфункціюхворих напростатит тадоброякіснугіперплазіюпередміхуровоїзалози,зменшуєризикрозвиткубезплідностітаімпотенції.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Укомплексномулікуваннігострих іхронічнихзахворюваньпередміхуровоїзалози(доброякіснагіперплазіяпередміхуровоїзалози,простатит),захворюваньсечовогоміхура(атоніясечовогоміхура, цистит)у чоловіків іжінок,порушеньсечовипусканнярізногопоходження, утому числі впісляопераційномуперіоді.

 

Протипоказання. Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату. Захворюваннящитоподібноїзалози (гіпертиреоз).Підвищеначутливістьдосаліцилатів.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

КлінічнозначущавзаємодіяпрепаратуГентос® зіншимилікарськимизасобами невстановлена.Препаратможнакомбінуватиз будь-якимилікарськимизасобами таметодами лікування,окрім мазей,які вміщуютькамфору, оскількивони можутьвпливати надію препарату.

Призастосуваннізубних паст ікрапель, щомають інтенсивнийзапах,обумовленийнаявністюментолу іевкаліпту,препаратслідприймати за півгодинидо абопівгодинипісля їхзастосування.

 

 

Особливостізастосування.

Лікарськаформатаблеткиміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковимиформами непереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції замістьтаблеток Гентос®потрібнозастосовуватипрепарат уформі крапель.

Якщосимптомизахворюваннязберігаютьсябільше 7 дніввід початкулікування,абоз’являютьсяновісимптоми притриваломулікуванні, необхіднопроконсультуватисяз лікарем.

ОскількиГентос®міститьрослинніприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смакута кольорутаблетки, щонепризводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.Інформаціящодобудь-якогоризику дляплода тадитини відзастосуванняпрепарату у періодвагітностіабогодуваннягруддю доцього часу  незареєстрована.Рекомедуєтьсязобережністюзастосовуватипрепарат уперіодвагітності абогодуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами. Препарат невпливає абомаєнезначнийвплив на здатністькеруватитранспортнимизасобами ташвидкістьреакції підчас роботи змех&#

Нет аналогов