ПРОСТАКЕР КАПС. 320МГ №30 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ПРОСТАКЕР КАПС. 320МГ №30

Артикул: 849
Бренд: МЕГА ЛАЙФСАЙЕНСИЗ
Нет в продаже
Производитель: МЕГА ЛАЙФСАЙЕНСИЗ
ATC: G04CX02
Международное название: Serenoa repens
Содержание: ьний екстракт з плодів пальми пилкоподібної (Extr. Serenoa repens) - 320 мг (85 - 95 % жирних кислот)

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

Інструкція

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ПРОСТАКЕР

(PROSTACARE)

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина:

ліпофільнийекстракт зплодівпальми пилкоподібної(Extr. Serenoa repens) - 320 мг (85 - 95 %жирнихкислот);

допоміжніречовини:  желатин, гліцерин,титанудіоксид (Е 171),заліза оксидчорний (Е 172),заліза оксидчервоний (Е 172). 

 

Лікарськаформа.

Капсули.

Овальнікоричневінепрозорім’які желатиновікапсули;капсуливміщуютьмаслянистуемульсіюжовто-коричневогокольору.

 

Назва імісцезнаходженнявиробника.

Виготовленоза ліцензієюМегаЛайфсайенсіз(Австралія)Пті Лтд

компанієюМега ЛайфсайенсізЛтд;

384 Соі 6,Паттана 3Роуд, БенгпуІндастріелІстейт,Самутпракарн10280, Таїланд.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Препарати,щозастосовуютьсяпридоброякіснійгіпертрофіїпередміхуровоїзалози. КодАТС  G04СX02.

 

Компонентиекстракту зплодівпальмипилкоподібноїмаютьантиандрогенніефекти.Описана інгібіція5-A-редуктази,що каталізуєперетвореннятестостеронувдигідротестостерон(ДГТ). У хворихздоброякісноюгіперплазієюпростатибуливиявленіпідвищенізначення ДГТ,які маютьспорідненістьзрецепторами андрогеніву 10 разів вище,ніжтестостерон, узв'язку з чимйому, восновному,приписуютьвідповідальністьза розвитокгіперплазіїпростати.Дослідженняпоказали, щопід впливомліпофільнихекстрактів ізплодівпальмипилкоподібноїскарги присечовипусканнізменшені:слабкийпотік сечі,поліпшеніполакіурія,ніктурія,обсягзалишковоїсечізменшується.Інші фактори,які можутьперешкоджатигіперплазіїпередміхуровоїзалози: інгібіціязв'язуваннярецепторівпролактину іпорушенняпроцесівпередачісигналу,протизапальнийефект зарахунокгальмування5-ліпооксигенази;інгібіціяпроліфераціїепітеліюпередміхуровоїзалози, протинабряковадія.

Екстрактзплодівпальмипилкоподібноїшвидковсмоктується.Післяпероральногоприйомумаксимальнаконцентраціяв плазміспостерігаєтьсяприблизночерез 1,5 години.

 

Показаннядлязастосування.

Порушеннясечовипусканняпридоброякіснійгіперплазії(аденомі)передміхуровоїзалози I та IIстадій, атакож прихронічномупростатиті.  

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдокомпонентівпрепарату.

 

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

При появікрові в сечі,постійномупідтіканнісечівнаслідокпереповненнясечовогоміхура та прибольових позивахдосечовипускання,щопоєднуютьсяз раптовоюнеможливістюсечовипускання(гостразатримкасечі), требатерміново звернутисядо лікаря.

 

Особливізастереження.

Порадьтесяз Вашимлікаремпередзастосуваннямпрепарату табудьтевпевнені, щоВаш стан бувпродіагностованийякдоброякіснезбільшенняпростати абохронічнийпростатит.Якщосимптоми непроходять,зверніться доВашоголікаря. Требапам’ятати, щоПростакерлишеполегшуєстражданняпри збільшенніпередміхуровоїзалози, алене усуваєсаме її збільшення.Тому хворіповиннірегулярно звертатисядо лікаря дляконтролюстану передміхуровоїзалози.

 

Застосування  вперіод вагітності  або годування груддю.

Простакернезастосовуютьдлялікування жінок.

 

Здатність впливати  на  швидкість реакції  при керуванні автотранспортом  або роботі зіншими механізмами. НемаєповідомленьщодоможливостіпрепаратуПростакервпливати нашвидкістьреакції при керуванні автотранспортом  абороботі зіншими механізмами.

 

Діти.

Препаратнезастосовуютьдлялікування дітей.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Застосовуютьпо 1 капсуліпрепаратуПростакерщоденно водин і той жечас. Капсулуковтаютьцілою післяприйому їжі ізапиваютьдостатньоюкількістюрідини.Тривалість лікуваннязалежить відвиду, ступенятяжкості таперебігузахворюванняі не обмеженачасом.Зменшенняпроявівсимптомівзахворюванняможнаочікуватилише через 6тижнівлікування.Повнаефективністьможе бутидосягнута нераніше ніжчерез 3місяці. Якщопроявисимптомівзахворюванняне зменшуютьсячи, навпаки,збільшуються,то треба звернутисядо лікаря.

 

Передозування.

ВипадківпередозуванняпрепаратомПростакердотеперзареєстрованоне було.

 

Побічніефекти.

У разівиникненнябудь-якихнезвичнихреакційобов'язковопорадьтеся злікарем щодоподальшогозастосуванняпрепарату.

При аналізінебажанихефектів заоснову прийнятітакізначеннячастотивиникнення:дуже часто (≥1/10), часто (≥ 1/100 до <1/10), нечасто (≥ 1/1000до < 1/100), рідко (≥1/10000 до        <1/1000), дуже рідко (< 1/10000), невідомо(доступнаінформаціяне дозволяєоцінити данийефект).

Збокутравноготракту: рідко –відчуттядискомфортуз боку травноготракту(нудота, більу шлунку).

Збоку імунноїсистеми: рідко –алергічніреакції,наприклад,шкірнівисипанняабо набрякшкіри.

Збокурепродуктивноїсистеми:невідомо –оборотнагінекомастія.

 

Взаємодія  з іншимилікарськими засобами  та  іншівиди взаємодій.

НемаєповідомленьпровзаємодіюпрепаратуПростакер зіншимилікарськимизасобами тапро інші видивзаємодій.

 

 

Термінпридатності. 3роки.

 Умовизберігання. Зберігати всухому,захищеномувід світла танедоступномудля дітеймісці притемпературідо 25 °С. 

 

Упаковка.10капсул ублістері. По 1, 3або 6блістерів укартоннійкоробці.

 

Категорія відпуску. Безрецепта.

Нет аналогов