ЦИТАЛ СИРОП 1,37Г/5МЛ 100МЛ Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ЦИТАЛ СИРОП 1,37Г/5МЛ 100МЛ

Артикул: 8471
Бренд: ИНДОКО РЕМЕДИС ЛИМИТЕД
Нет в продаже
Производитель: ИНДОКО РЕМЕДИС ЛИМИТЕД
ATC: G04BC
Международное название: Mono
Содержание: ропу містять 1,37 г натрію гідроцитрату
Применение: Розчинення сечокислих каменів та запобігання їх новоутворенню (профілактика рецидивів); допоміжна терапія за наявності каменів у сечовому міхурі та при цистинурії; олуження сечі при лікуванні цитостатичними препаратами.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ЦИТАЛ

 

Складлікарськогозасобу.

діючаречовина: кожні 5мл містять 1,37 гнатріюгідроцитрату;

допоміжніречовини: цукор,метилпарагідроксибензоат(Е218), пропілпарагідроксибензоат(Е216), динатріюедетат,натріюгідроксид, натріюбензоат (Е 211),сахариннатрію,кармоїзин (Е122),тартразин (Е102),жовтий захід FCF (Е110),ароматизатормалиновий,  водаочищена.

 

Лікарськаформа. Сироп.

Прозора,жовта рідиназ фруктовимзапахом.

Назваімісцезнаходженнявиробника.

ІндокоРемедісЛімітед.

Л-14,ВернаІндастріалЕріа, Верна,Гоа ІН-403 722, Індія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, якісприяютьрозчиненнюсечових конкрементів.Код АТС G04B C.

 

Препаратмаєнефролітичну,олужнювальнуна сечу дію,розчиняє ізапобігаєутвореннюсечокислихкаменів; регулюєpHсечі іпідтримуєзсув реакціїсечі до значеньpH6,2 – 7,5, при якихсолі сечовоїкислоти іщавлевоїкислотизнаходятьсяу розчині іне утворюютьконкрементів.Найбільшоптимальнимрівнем pH сечідля розчиненняіпрофілактикиутворенняуратних, оксалатнихі змішанихкаменів єзначення 6,2 – 6,8.Концентраціябікарбонатув сироватці кровірегулюєсекреціюцитратуклітинаминирковихканальців.ПрипідвищеннівнутрішньоклітинногоpH  уклітинахнирковихканальціввідбуваєтьсяуповільненняметаболізмуцитратів уканальцях,зниженнязворотноїрезорбції іпідвищеннявиведення цитрату.Цитрат услабколужномусередовищі утворюєхімічнусполуку зкальцієм, урезультатічого суттєвознижуєтьсявиділенняіонівкальцію зсечею.       Таким чином,усуваютьсяумовиутвореннякаменів, якімістять кальцій.Цитрат-іони єважливимінгібіторомкристалізаціїуратів,оксалатівкальцію (атакожфосфатівкальцію) іагрегаціїцихкристалів.

Біодоступністьпрепарату –близько 100%.Реабсорбованийцитратпрактичноповністюметаболізуєтьсяза допомогоюциклу Кребса,переважно впечінці.Добова дозанатріювиводитьсяниркамипротягом 24 - 48годин.

 

Показаннядлязастосування.

Длярозчиненнясечокислихкаменів і зметоюзапобіганняїхновоутворення(профілактикарецидивів);  длярозчиненнязмішанихуратно-оксалатнихкаменів;профілактикакальцій-оксалатнихкаменів(попередженнярецидивів іростузалишковихфрагментів);лікуванняпацієнтів зцистиновимиконкрементамиіцистинурією.Як допоміжнатерапія принирковомуканальцевомуацидозі зфосфатнимлітіазом; дляалкалізаціїсечі прилікуванніурикозурії.

Циталтакожзастосовуєтьсядля олужнюваннясечі прилікуванніцитостатичнимипрепаратами;якдопоміжнийзасіб прилікуваннігіперурикеміїінгібіторамиксантиноксидази(наприклад,при подагрі).

Протипоказання.

Цитал неможназастосовуватипри гострій тавираженійхронічнійнирковійнедостатності,тяжкихпорушенняхкислотно-лужноїрівноваги(метаболічнийалкалоз), атакож хронічнихінфекціяхсечовивіднихшляхів,спричиненихбактеріями,щорозщеплюютьсечовину(частіше всьогоце Proteus spp., Pseudomonas spp. і Klebsiella spp.); суворабеk

Нет аналогов