РЕЦЕПТУРНЫЙ
УРСОСАН КАПС. 250МГ №10 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

УРСОСАН КАПС. 250МГ №10

Артикул: 9522
Бренд: ПРО.МЕД.ЦС.ПРАГА А.Т. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Выберите аптеку :
Производитель: ПРО.МЕД.ЦС.ПРАГА А.Т. ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ATC: A05AA02
Международное название: Ursodeoxycholic acid
Содержание: 250 мг урсодеоксихолевої кислоти
Применение: Жовчокам'яна хвороба; холестиринові камені у жовчному міхурі; первинний біліарний цироз печінки, первинний склерозуючий холангіт, хронічний алкогольний гепатит.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

УРСОСАН®

(URSOSAN®)

 

 

 

Склад:

діючаречовина:урсодеоксихолевакислота;

1 капсула містить250 мг урсодеоксихолевоїкислоти;  

допоміжніречовини: крохмалькукурудзяний,крохмаль прежелатинізований,кремніюдіоксидколоїднийбезводний,магніюстеарат;

складкапсули: желатин,титанудіоксид (Е 171).

 

Лікарськаформа.Капсули.

Основніфізико-хімічнівластивості: білітвердіжелатиновікапсули,розміром № 0,які містятьбілий абомайже білийпорошок; чибілий абомайже білийпорошок ізгрудочкамимаси; чибілий абомайже білийпорошок, спресованийстовпчиком,щорозпадаєтьсяпринадавлюванні.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Засоби, щозастосовуютьдлялікуванняпечінки та жовчовивіднихшляхів. Засоби,що застосовуютьу разібіліарноїпатології. КодАТХ  А05А А02.

Засоби,щозастосовуютьу разізахворюваньпечінки,ліпотропніречовини.

КодАТХ А05В.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

Урсодеоксихолевакислота вневеликій кількостізазвичайміститься вжовчі людини.Урсодеоксихолевакислота єнайбільшгідрофільноюінетоксичноюпорівняно зіншимижовчнимикислотами.Післяпероральногозастосуваннявона знижує насиченістьжовчіхолестерином,пригнічуючийогопоглинання укишечнику ізнижаючисекрецію холестеринудо жовчі. Знижуючисинтезхолестеринув печінці та йоговсмоктуванняв кишечнику,а також утворюючиз молекуламихолестеринурідкі кристали,урсодеоксихолевакислотазменшуєлітогенністьжовчі, знижуєхолато-холестериновийіндекс,сприяєрозчиненнюхолестериновихкаменів ізапобігає утвореннюновихкристалів.

Згідно зсучаснимизнаннямивважають, щоефектурсодезоксихолевоїкислоти призахворюванняхпечінки  тахолестазі зумовленийвідносноюзаміноюліпофільних,подібних додетергентівтоксичнихжовчнихкислотгідрофільноюцитопротекторноюнетоксичноюурсодеоксихолевоюкислотою,покращеннямсекреторноїздатностігепатоцитівтаімунорегуляторнимипроцесами.

 

Фармакокінетика.

Урсодеоксихолевакислота припероральномузастосуванні швидкоабсорбуєтьсяв тонкійкишці таверхнійчастиніклубовоїкишки шляхомпасивноїдифузії, а вкінцевомувідділіклубовоїкишки –шляхом активноготранспортування.Ступіньабсорбціїстановить

60-80 %. Післявсмоктуванняжовчнакислота підлягаєу печінцімайже повнійкон’югації замінокислотамигліцином ітаурином іпісля цьогоекскретуєтьсяз жовчю. Кліренспершогопроходженнячерезпечінкустановить до60 %. Залежно віддобової дозита основногопорушенняабо станупечінкибільшгідрофільнаурсодеоксихолевакислота акумулюєтьсяв жовчі.Одночасноспостерігаєтьсявідноснезменшенняінших більшліпофільнихжовчнихкислот.

Під впливомкишковихбактерійвідбуваєтьсячастковадеградаціядо7-кетолітохолевоїталітохолевоїкислот.Літохолевакислота єгепатотоксичноюі спричиняєушкодженняпаренхімипечінки у рядудеяких видівтварин. Улюдинипоглинаєтьсялишенезначна їїкількість,яка у печінцісульфатуєтьсяі таким чиномдетоксикується,перш ніж бутививеденою зжовчю і, нарешті,з калом.

Біологічнийперіоднапіврозпадуурсодеоксихолевоїкислотистановить 3,5-5,8доби.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Длярозчинення рентгеннегативниххолестериновихжовчнихкаменіврозміром небільше 15 мм удіаметрі ухворих зфункціонуючимжовчнимміхуром,незважаючинаприсутність уньому жовчного(их)каменя(нів).

Длялікуваннягастриту зрефлюксомжовчі.

Нет аналогов