РЕЦЕПТУРНЫЙ
ВЕКТА ТАБ. 100МГ №1 купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВЕКТА ТАБ. 100МГ №1 купить в Киеве

Артикул: 26926
Бренд: НОРТОН ИНТЕР,ФАРМАСЬЮТ.,ИНК,
Нет в продаже
Производитель: НОРТОН ИНТЕР,ФАРМАСЬЮТ.,ИНК,
ATC: G04BE03
Международное название: Sildenafil
Содержание: силденафілу цитрату еквівалентно силденафілу 100 мг
Применение: Лікування порушень ерекції, що визначають ся як нездатність досягти та підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ВЕКТА

(VECTA)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблетка,вкритаоболонкою,міститьсилденафілуцитратуеквівалентносилденафілу50 мг або 100 мг;

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,целюлозамікрокристалічна,повідон,натріюметилпарабен(Е 219), натрію пропілпарабен(Е 217), магніюстеарат,тальк, кремніюдіоксидколоїднийбезводний,натрію крохмальгліколят(тип А);

оболонка:гідроксипропілметилцелюлоза,титану діоксид(Е 171),поліетиленгліколь,пунцовий 4R (Е 124).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щозастосовуютьсяприпорушеннях ерекції.

КодАТС  G04B E03.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Лікуванняпорушеньерекції, щовизначаютьсяякнездатністьдосягти тапідтриматиерекціюстатевогочлена, необхіднудляуспішногостатевогоакту.

 

Дляефективноїдіїпрепаратупотрібне сексуальнезбудження.

 

Протипоказання.

Індивідуальнапідвищеначутливістьдо компонентівпрепарату;одночаснезастосуваннябудь-яких донаторівNO абонітратів.

Препаратидлялікуванняпорушеньерекції, утому числісилденафіл,незастосовуватипацієнтам,для якихстатеваактивність небажана(наприклад,пацієнти зтяжкими формамисерцево-судиннихзахворювань,такими якнестабільнастенокардіяабо тяжкасерцеванедостатність).

ЗастосуванняпрепаратуВектапротипоказанепацієнтам,які втратилизір на одномуоці черезнеартеріальнупереднюішемічнуоптичнунейропатію,незалежновід того, чисталося цечерезпопереднійприйом інгібіторуфосфодіестеразитипу 5.

Безпекасилденафілуне вивчаласяу таких підгрупахпацієнтів:пацієнти зтяжкими порушеннямифункціїпечінки, зартеріальноюгіпотензією(артеріальнийтиск < 90/50 мм рт. ст.),з нещодавноперенесенимінсультомабо інфарктомміокарда та відомимиспадковимидегенеративнимизахворюваннямисітківки,такими якпігментнийретиніт(меншачастинатакихпацієнтів маєгенетичнепорушенняпродукуванняфосфодіестеразсітківки),тому цимпацієнтамзастосуванняпрепаратупротипоказане.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дляпероральногозастосування.Препарат призначатидорослим по 50мг (1 таблетка)за           1 годину допочаткустатевогоакту.

Зурахуваннямефективностіта переносимостідозу можнапідвищуватидо 100 мг або знижуватидо 25 мг.

Максимальнарекомендованадозастановить 100мг 1 раз надобу.

У разіприйманняпрепаратуВекта під часвживання їжіпочаток діїможе бутивідстроченийпорівняно ззастосуваннямнатщесерце.

Застосуванняпацієнтам зпорушеннямифункціїнирок. Пацієнтамз нирковоюнедостатністюлегкого тасередньогоступенятяжкості(кліренскреатинінустановить 30-80мл/хв) режимдозування незмінюється. Оскількиу пацієнтів зтяжкоюнирковою недостатністю(кліренскреатиніну < 30мл/хв) кліренссилденафілузнижений,застосуванняпрепаратупотрібнопочинати здози 25 мг.

Застосуванняпацієнтам зпорушеннямифункціїпечінки.Оскільки упацієнтів зпечінковоюнедостатністюкліренссилденафілузнижений, наприклад,при цирозі,застосуванняпрепаратупотрібнорозпочинатиз дози 25 мг (застосовуютьсяпрепаратисилденафілуз можливістютакогодозування).

Застосуванняпацієнтам,яківикористовуютьінші видилікування. Детальнаінформаціянаведена урозділі «Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій». Враховуючиступіньвзаємодії упацієнтів,котріотримують супутнютерапіюритонавіром,не рекомендуєтьсяперевищуватимаксимальнуодноразовудозу 25 мгсилденафілупротягом 48годин. Початковудозу 25 мг слідрекомендуватипацієнтам,якіотримуютьсупутнєлікування інгібіторамиCYP3A4 (наприклад,еритроміцин,саквінавір,кетоконазол,ітраконазол).

З метоюзменшенняризикурозвиткупостуральноїгіпотензіїслід досягтистабілізаціїстанупацієнтів натлі терапіїальфа-блокаторамидозастосуванняВекти. Крім того,слід розпочатипризначенняпрепарату знайменших доз.

Застосуванняпацієнтамлітньоговіку.Дляпацієнтівлітньоговіку змінадозування непотрібна.

Для тогощоб Вектапочала діяти,необхідне статевезбудження.

 

Побічніреакції.

– З бокунервовоїсистеми: головнийбіль,запаморочення,тахікардія,гіпотензія,синкопе,носовікровотечі,сонливість, гіпоестезія,гострепорушеннямозкового кровообігу,непритомність,транзиторнаішемічнаатака,судоми,повторнісудоми, епілептичнийнапад,рецидивепілептичногонападу;

– з бокусерцево-судинноїсистеми: почервонінняшкіри,відчуттясерцебиття, вазодилатація(припливи),інфарктміокарда,фібриляціяпередсердь,вентрикулярнааритмія,нестабільнастенокардія,зупинка серця,артеріальнагіпертензія,носові кровотечі;

– з боку шлунково-кишковоготракту: диспепсія,блювання,нудота,сухість уроті;

– з бокуорганів зору:більв очах,почервонінняочей,затуманеннязору,підвищеначутливістьдо світла,хроматопсія(помірногоступеня,транзиторна, головнимчиномкольоровесприйняттязору),порушеннязору,захворюваннякон’юнктиви,захворюванняочей,порушеннялакримації,іншізахворюванняочей, передняішемічнаневропатіязоровогонерва артеріальногоґенезу

(NAION),оклюзіясудинсітківки,випадінняполя зору;

– з боку органівслуху: вертиго,дзвін увухах,глухота*;

– з бокудихальноїсистеми: риніт(зак&

Нет аналогов