РЕЦЕПТУРНЫЙ
ВЕКТА ТАБ. 50МГ №1 Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ВЕКТА ТАБ. 50МГ №1

Артикул: 26928
Бренд: НОРТОН ИНТЕР,ФАРМАСЬЮТ.,ИНК,
Нет в продаже
Производитель: НОРТОН ИНТЕР,ФАРМАСЬЮТ.,ИНК,
ATC: G04BE03
Международное название: Sildenafil
Содержание: силденафілу цитрату еквівалентно силденафілу 50 мг
Применение: Лікування порушень ерекції, що визначають ся як нездатність досягти та підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт.В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІНСТРУКЦІЯ

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ВЕКТА

(VECTA)

 

Склад:

діючаречовина: 1таблетка,вкритаоболонкою,міститьсилденафілуцитратуеквівалентносилденафілу50 мг або 100 мг;

допоміжніречовини:крохмалькукурудзяний,целюлозамікрокристалічна,повідон,натріюметилпарабен(Е 219), натрію пропілпарабен(Е 217), магніюстеарат,тальк, кремніюдіоксидколоїднийбезводний,натрію крохмальгліколят(тип А);

оболонка:гідроксипропілметилцелюлоза,титану діоксид(Е 171),поліетиленгліколь,пунцовий 4R (Е 124).

 

Лікарськаформа. Таблетки,вкритіоболонкою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа. Засоби,щозастосовуютьсяприпорушеннях ерекції.

КодАТС  G04B E03.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання. Лікуванняпорушеньерекції, щовизначаютьсяякнездатністьдосягти тапідтриматиерекціюстатевогочлена, необхіднудляуспішногостатевогоакту.

 

Дляефективноїдіїпрепаратупотрібне сексуальнезбудження.

 

Протипоказання.

Індивідуальнапідвищеначутливістьдо компонентівпрепарату;одночаснезастосуваннябудь-яких донаторівNO абонітратів.

Препаратидлялікуванняпорушеньерекції, утому числісилденафіл,незастосовуватипацієнтам,для якихстатеваактивність небажана(наприклад,пацієнти зтяжкими формамисерцево-судиннихзахворювань,такими якнестабільнастенокардіяабо тяжкасерцеванедостатність).

ЗастосуванняпрепаратуВектапротипоказанепацієнтам,які втратилизір на одномуоці черезнеартеріальнупереднюішемічнуоптичнунейропатію,незалежновід того, чисталося цечерезпопереднійприйом інгібіторуфосфодіестеразитипу 5.

Безпекасилденафілуне вивчаласяу таких підгрупахпацієнтів:пацієнти зтяжкими порушеннямифункціїпечінки, зартеріальноюгіпотензією(артеріальнийтиск < 90/50 мм рт. ст.),з нещодавноперенесенимінсультомабо інфарктомміокарда та відомимиспадковимидегенеративнимизахворюваннямисітківки,такими якпігментнийретиніт(меншачастинатакихпацієнтів маєгенетичнепорушенняпродукуванняфосфодіестеразсітківки),тому цимпацієнтамзастосуванняпрепаратупротипоказане.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дляпероральногозастосування.Препарат призначатидорослим по 50мг (1 таблетка)за           1 годину допочаткустатевогоакту.

Зурахуваннямефективностіта переносимостідозу можнапідвищуватидо 100 мг або знижуватидо 25 мг.

Максимальнарекомендованадозастановить 100мг 1 раз надобу.

У разіприйманняпрепаратуВекта під часвживання їжіпочаток діїможе бутивідстроченийпорівняно ззастосуваннямнатщесерце.

Застосуванняпацієнтам зпорушеннямифункціїнирок. Пацієнтамз нирковоюнедостатністюлегкого тасередньогоступенятяжкості(кліренскреатинінустановить 30-80мл/хв) режимдозування незмінюється. Оскількиу пацієнтів зтяжкоюнирковою недостатністю(кліренскреатиніну < 30мл/хв) кліренссилденафілузнижений,застосуванняпрепаратупотрібнопочинати здози 25 мг.

Застосуванняпацієнтам зпорушеннямифункціїпечінки.Оскільки упацієнтів зпечінковоюнедостатністюкліренссилденафілузнижений, наприклад,при цирозі,застосуванняпрепаратупотрібнорозпочинатиз дози 25 мг (застосовуютьсяпрепаратисилденафілуз можливістютакогодозування).

Застосуванняпацієнтам,яківикористовуютьінші видилікування. Детальнаінформаціянаведена урозділі «Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій». Враховуючиступіньвзаємодії упацієнтів,котріотримують супутнютерапіюритонавіром,не рекомендуєтьсяперевищуватимаксимальнуодноразовудозу 25 мгсилденафілупротягом 48годин. Початковудозу 25 мг слідрекомендуватипацієнтам,якіотримуютьсупутнєлікування інгібіторамиCYP3A4 (наприклад,еритроміцин,саквінавір,кетоконазол,ітраконазол).

З метоюзменшенняризикурозвиткупостуральноїгіпотензіїслід досягтистабілізаціїстанупацієнтів натлі терапіїальфа-блокаторамидозастосуванняВекти. Крім того,слід розпочатипризначенняпрепарату знайменших доз.

Застосуванняпацієнтамлітньоговіку.Дляпацієнтівлітньоговіку змінадозування непотрібна.

Для тогощоб Вектапочала діяти,необхідне статевезбудження.

 

Побічніреакції.

– З бокунервовоїсистеми: головнийбіль,запаморочення,тахікардія,гіпотензія,синкопе,носовікровотечі,сонливість, гіпоестезія,гострепорушеннямозкового кровообігу,непритомність,транзиторнаішемічнаатака,судоми,повторнісудоми, епілептичнийнапад,рецидивепілептичногонападу;

– з бокусерцево-судинноїсистеми: почервонінняшкіри,відчуттясерцебиття, вазодилатація(припливи),інфарктміокарда,фібриляціяпередсердь,вентрикулярнааритмія,нестабільнастенокардія,зупинка серця,артеріальнагіпертензія,носові кровотечі;

– з боку шлунково-кишковоготракту: диспепсія,блювання,нудота,сухість уроті;

– з бокуорганів зору:більв очах,почервонінняочей,затуманеннязору,підвищеначутливістьдо світла,хроматопсія(помірногоступеня,транзиторна, головнимчиномкольоровесприйняттязору),порушеннязору,захворюваннякон’юнктиви,захворюванняочей,порушеннялакримації,іншізахворюванняочей, передняішемічнаневропатіязоровогонерва артеріальногоґенезу

(NAION),оклюзіясудинсітківки,випадінняполя зору;

– з боку органівслуху: вертиго,дзвін увухах,глухота*;

– з бокудихальноїсистеми: риніт(зак&

Нет аналогов