ДЕЛУФЕН СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ 20МЛ купить в Ирпене Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.

ДЕЛУФЕН СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ 20МЛ купить в Ирпене

Артикул: 8191
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Sinapis nigra D2 1 мл, Euphorbium D6 10 мл, Pulsatilla D6 10 мл, Luffa D12 10 мл, Mercurius bijodatus D12 10 мл
Применение: Місцеве лік-ня нежиті будь-якої етіології та форми (гостра, хронічна, катаральна, гіпер трофічна, атрофічна). Євстахіїт. Алергічна нежить, в т.ч. сінна гарячка, поліноз.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІН С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ДЕЛУФЕНÒ

 

Складлікарськогозасобу:

діючіречовини: 100мл розчинумістить: Sinapis nigra D2 1мл, Euphorbium D6 10 мл, Pulsatilla D6 10мл, Luffa D12 10 мл, Mercurius bijodatus D12 10мл;

допоміжніречовини:натріюхлоридурозчинізотонічний,бензалконіюхлорид.

 

Лікарськаформа. Спрейназальний.

Прозорабезбарвнарідина беззапаху, зі слабкимсолонуватимсмаком.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. 

РіхардБіттнер АГ,

Оссіахерштрассе,7, А-9560 Фельдкірхен,Австрія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

ДЕЛУФЕН® спрейназальнийзавдякикомплекснійпротизапальній,протиалергічній,репаративнійта захиснійдії наслизовуоболонку носатаприносовихпазухефективнолікує нежитьнезалежновід причинивиникнення (вірусна,бактеріальна,вазомоторнаабо алергічна).Швидкоусуваєзапалення танабряк, неспричиняючиподразненняабо відчуттясухості вносовійпорожнині.Звільняє носовіходи тасинуси відслизу. Знижує ризикрозвиткугнійнихускладненьгострогокатаральногориносинуситу.

Водночаспрепаратчинитьвираженупротиалергічнудію: усуваєсвербіж,набряк, закладеністьноса таринореюалергічногопоходження, вт.ч. приполінозах тасінній гарячці.Препаратзнижуєчутливістьслизовихоболонок дорізноманітнихподразників(запахів,тютюновогодиму, змінитемпературинавколишньогоповітря) таалергенів(пилкурослин,побутовогопилу, вовни).

Неспричиняєзвикання абопослабленнялікувальногоефекту,навіть притривалому застосуванні.

У хворихз проявамихронічногоатрофічногориніту,такими яксухістьслизовоїоболонкиноса,підвищенавразливістьта кровоточивістьслизовоїоболонки,препарат відновлюєроботукелихоподібнихклітин, живленнята структуруслизовоїоболонки носа.Зволожуєслизовуоболонку,позбавляєвід сухості вносі такірочок.Сприяєпроцесам загоєнняслизовоїоболонки,відновлює їїзахиснуфункцію,носоведихання танюх.

Препаратчинить прямупротимікробнудію, підсилюємісцевийімунітет тавідновлює нормальнийбіоценозслизовоїоболонкиносоглотки.

 

Показаннядлязастосування.

Місцевелікуваннянежиті(риніту,риносинуситу)будь-якоїетіології(інфекційна,вірусна абобактеріальна,вазомоторна,алергічна, утому числісінналихоманка,поліноз) таформи(гостра,хронічна,гіпертрофічна,атрофічна);запаленняслуховоїтруби(євстахіїт).

 

Протипоказання.

Підвищеначутливістьдо будь-якого зкомпонентівпрепарату.

 

 

 

Належнізаходи збезпеки призастосуванні.

У разінаявнихсупутніхзахворюваньщитовидноїзалози препаратне слідзастосовуватибез попередньоїконсультаціїз лікарем.

Флаконз препаратомнезнаходитьсяпід тиском,тому призастосуванніне потребуєспеціальнихзаходівбезпеки.

Напочаткулікуванняможливекороткочасненезначнепосиленнясекреції увиглядісерозно-мукознихвиділень ізноса, що свідчитьпро діюпрепарату,ефективнийдренажнавколоносовихпазух,носовоїпорожнини тазвільненняїх від слизу,що накопичився.Це єсприятливоюознакою та непотребуєвідміни абокорекціїдозипрепарату.

ОскількиДЕЛУФЕНÒ міститьрослинні таіншіприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназмінапрозоростіабо кольорурозчину, щонепризводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

 

Особливі застереження.

Застосуванняу періодвагітності абогодуваннягруддю.

Препаратчинитьмісцеву дію.Інформація щодобудь-якогоризику дляплода тадитини відзастосуванняпрепарату уперіод вагітностіабогодуваннягруддюдотепер незареєстрована,тому йогоможназастосовуватиу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Препаратне впливає наздатністькеруватитранспортнимитамеханічнимизасобами. 

 

 Діти.

Черезнедостатнійдосвідзастосуванняпрепарат неслід застосовувати  дітям  вікомдо 1 року.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дітивіком від 1 до 12років:  по 1впорскуваннюу коженносовий хід 4рази на добу.

Доросліта діти вікомвід 12 років: по 2впорскуванняу коженносовий хід 4рази на добу.

Напочаткулікуванняпротягомперших 2-х дніврекомендованозастосуванняпрепаратукожніпівгодини-годину:дорослим тадітям вікомвід 12 років –по 2впорскування,дітям вікомвід 1 до 12 років– по 1впорскуваннюу коженносовий хід,але не більше8 разів надобу. Вподальшомупрепаратзастосовувати4 рази на добу.

Тривалістькурсулікування.

Пригостромукатаральномуриніті: 1тиждень.

Пригостромугнійномуриніті,синуситі, євстахіїті:2-4 тижні.

Прихронічномуриніті: 4-8тижнів. 

Приалергічномуриніті,полінозі,сіннійл

Нет аналогов