ГАЛСТЕНА КАПЛИ 20МЛ купить в Славутиче Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГАЛСТЕНА КАПЛИ 20МЛ купить в Славутиче

Артикул: 9596
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
ATC: A05BA50
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: діючі речовини: Carduus D1 2 мл, Taraxacum D6 10 мл, Chelidonium D6 10 мл, Natrium sulfuricum D12 10 мл, Phosphorus D12 10 мл
Применение: Гострі та хронічні захворювання печінки та жовчовидільних шляхів, хронічний панкреатит

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

І Н С ТР У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

ГАЛСТЕНАÒ

(GALSTENA)

 

Складлікарськогозасобу: 

100 млпрепаратумістить: діючіречовини: Carduus D1 2 мл,Taraxacum D6 10 мл, Chelidonium D6

10 мл, Natrium sulfuricumD12 10 мл, Phosphorus D12 10 мл; 

допоміжніречовини:етанол 43 % (м/м); 

1 млрозчинумістить 25крапель.

 

Лікарськаформа. Крапліоральні.

 

Прозоравідбезбарвногодо ледьжовтуватогокольорурідина.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. 

РіхардБіттнер АГ,

Оссіахерштрассе7, А-9560Фельдкірхен,Австрія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.Комплекснийгомеопатичнийзасіб.

 Препаратмаєвластивостігепатопротектора,холеретикатахолекінетика,виявляє деякуспазмолітичнутапротизапальнудію нагепатобіліарнусистему.

 

Показаннядлязастосування.

Длялікуваннягострих тахронічнихзахворюваньпечінки,жовчовивіднихшляхів та міхура,укомплекснійтерапіїхронічного панкреатиту.

Для захистутавідновленняпечінки призастосуванніантибіотиків,протизастудних,знеболювальних,протизапальнихта іншихгепатотоксичнихпрепаратівта алкоголю.

 

Протипоказання.Підвищеначутливістьдо будь-якогокомпонентапрепарату.

 

Належнізаходибезпеки призастосуванні.

На початкулікуванняпрепаратомможуть з’явитисяпроявинезначногопосиленнясимптомівзахворювання,що не потребуютьвідмінипрепарату.

ОскількиГалстенаÒміститьрослинні таіншіприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смаку,прозоростіабо кольорурозчину, щонепризводитьдо зниження ефективностіпрепарату.

 

Особливізастереження.

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю.

Інформаціящодобудь-якогоризику відзастосуванняпрепарату уперіодвагітності абогодуваннягруддюдотепер незареєстрована.Препаратзастосовуютьу періодвагітностіабогодуваннягруддю лише увипадках,якщо, на думкулікаря,очікуванакористь дляматеріпереважаєпотенціальнийризик для плода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі зіншимимеханізмами.

Незважаючина вмістспирту,препарат урекомендованихдозах невпливає наздатністькеруватитранспортнимитамеханічними засобами.

 

Діти. Лікарськийзасібпризначаютьдітям від народження.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослі  та  діти  від  12 років: по  10 крапель  препарату  у чистому  вигляді  або розведеного  в

1 столовійложці води;

діти 5-12 років: по 5-7крапельпрепарату,розведених в1 столовійложці води;

діти 2-4 роки: по 2-4крапліпрепарату,розведених в1 столовій ложціводи;

дітивіднародженнядо 1 року: по 1крапліпрепарату,розведеній в1 чайній ложціводи абомолока.

Прийматипрепарат 3рази на добу.

На початкулікування, атакож увипадках, щовимагаютьшвидкогопослабленнясимптомів,рекомендованийприйомпрепарату кожніпівгодини-годинудо 8 разів надобу, допокращаннястану, але небільше 3-х діб,після чогоприймати 3 разина добу.

Длядосягненнямаксимальногоефекту рекомендуєтьсяприйматипрепаратГалстенаÒ упроміжкахміжприйомамиїжі (за 30хвилин до абочерез 1годину післяїди), потриматипрепаратдеякий час уроті передпроковтуванням.

Тривалістьприйому: гепатит,гепатоз,цирозпечінки – неменше 3місяців.Хронічнийхолецистит, жовчокам’янахвороба,постхолецистектомічнийсиндром – 2-3 місяці.При необхідностікурс можнаповторитичерез 1 місяць.Придискінезіяхжовчовивіднихшляхів тривалістькурсулікування – 2-3 тижні.Для захистуклітинпечінкипісля антибіотикотерапіїта іншихшкідливихвпливів –2-4 тижні.

 

Передозування.Випадків передозуванняне булозареєстровано.

 

Побічніефекти.

Увинятковихвипадках восіб згіперчутливістюна будь-якийкомпонентпрепаратуможливевиникненняалергічнихреакцій.

 

Взаємодіязлікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Препаратможнакомбінуватиз будь-якими лікарськимизасобами таметодамилікування.

ПризастосуванніпрепаратуГалстенаÒ укомплекснійтерапіїразом зіншими препаратамирекомендованодотримуватись20-хвилинноїперерви міжприйомомлікарських засобів.

 

Термінпридатності. 5 років.

Незастосовуватипрепаратпіслязакінченнятерміну придатності,зазначеногона упаковці.

 

Умовизберігання.

Лікарськийзасіб зберігатиу щільнозакритомуфлаконі в оригінальнійкартоннійупаковці притемпературіне вище 30 °С унедоступномудля дітеймісці.

 

Упаковка.

По 20 або 50, або 100мл уфлаконах-крапельницяхіз темногоскла, укартоннійупаковці.

 

Категоріявідпуску. Безрецепта.

Нет аналогов