ГАЛСТЕНА ТАБ. №48 купить в Харькове Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.
Инструкция к препарату предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации смотрите анотацию производителя.

ГАЛСТЕНА ТАБ. №48 купить в Харькове

Артикул: 8167
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
(выбрать другой город)
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Carduus D1 7,4 мг; Taraxacum D6 37,2 мг; Chelidonium D6 37,2 мг; Natrium sulfuricum D12 37,2 мг; Phosphorus D12 37,2 мг
Применение: Гострі та хронічні захворювання печінки та жовчовивідних шляхів. У комплексному лікуванні хронічного панкреатиту та жовчокам’яної хвороби. Для гепатопротекції після антибіотикотерапії та інших гепатотоксичних впливів

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНОІ Н С Т Р У К Ц ІЯ

длямедичногозастосуваннялікарського засобу

 

ГАЛСТЕНАÒ

(GALSTENA®)

 

 

 

Cклад:

діючаречовина: 1 таблеткамістить: Carduus D1 7,4мг; Taraxacum D6 37,2 мг; Chelidonium  D6 37,2 мг;  Natrium sulfuricum D12 37,2мг;  Phosphorus  D12 37,2 мг;

допоміжніречовини: лактозимоногідрат,крохмалькартопляний,магніюстеарат.

 

Лікарськаформа. Таблетки.

Основніфізико-хімічнівластивості: круглі,плоскітаблеткибілогокольору з можливимивкрапленнямизрозподільноюрискою.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

 

Фармакологічнівластивості.

Фармакодинаміка.

ПрепаратГалстена® маєвластивостігепатопротектора,холеретикатахолекінетика.

Препаратчинить деякуспазмолітичнута протизапальнудію нагепатобіліарнусистему.

 

Клінічніхарактеристики.

Показання.

Гостріта хронічнізахворюванняпечінки іжовчовивіднихшляхів. Укомплексномулікуванніхронічногопанкреатиту.

Длягепатопротекціїпісляантибіотикотерапіїта іншихгепатотоксичнихвпливів.

 

Протипоказання.

Підвищеначутливість(алергія) добудь-якогокомпонентапрепарату.

 

Взаємодіяз іншимилікарськимизасобами таінші видивзаємодій.

Клінічнозначущавзаємодіяпрепарату Галстена®з іншимилікарськимизасобами невстановлена.Препаратможнакомбінувати збудь-якимилікарськимизасобами таметодамилікування.

 

Особливостізастосування.

Лікарськаформатаблеткиміститьлактозу, томупацієнтам зрідкіснимиспадковими формаминепереносимостігалактози,недостатністюлактази абосиндромомглюкозо-галактозноїмальабсорбції замістьтаблеток Галстена®потрібнозастосовуватипрепарат уформі крапель.

ОскількиГалстена®міститьрослинніприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смакута кольорутаблетки, щоне призводитьдо зниження ефективностіпрепарату.

 

 

 

 

Застосуванняу періодвагітностіабо годуваннягруддю. Інформаціящодобудь-якогоризику дляплода тадитини відзастосуванняпрепарату у періодвагітностіабогодуваннягруддю доцього часу  незареєстрована.Препаратможна застосовуватиу періодвагітностіабо годуваннягруддю увипадках,колиочікуванакористь дляматеріпереважаєможливийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо іншимимеханізмами. Препарат невпливає наздатністькеруватитранспортнимита механічнимизасобами. 

 

Спосібзастосуваннята дози.

Дорослі  та  діти  від  12 років:  по 1таблетці;

дітивіком 5-12 років: по ½ таблетки.

Прийматипрепарат 2рази на добу.

Длядосягненнямаксимальногоефекту препаратГалстена®рекомендуєтьсяприймати впроміжках міжприйомамиїжі (за 30хвилин до абочерез 1 годинупісля їжі).Таблеткурекомендуєтьсятримати уроті доповногорозсмоктування.

Дляприскоренняодужання напочатку лікування,а також увипадках, щопотребуютьшвидкогоусуненнясимптомів, можливийприйомпрепаратукожніпівгодини-годинудопокращаннястану, але небільше 4разів надобу, післячогоприймати 2рази на добу.

При необхідністідлялікуваннядітейдо 5 роківслідзастосовуватипрепарат Галстена®у формікрапель.

Тривалістьзастосування:гепатит,гепатоз,цирозпечінки – неменше 3 місяців.

Хронічнийхолецистит,постхолецистектомічнийсиндром – 2-3місяці. Принеобхідностікурс можнаповторитичерез 1місяць.

Придискінезіяхжовчовивіднихшляхівтривалістькурсулікування – 2-3тижні.

Длязахистуклітинпечінкипісляантибіотикотерапіїта іншихшкідливихвпливів тривалістькурсу –2-4 тижні.

 

Діти.Длялікуваннядітей віко&

Нет аналогов