ИНЦЕНА КАПЛИ 20МЛ купить в Киеве Внешний вид упаковки может отличатся от фото на сайте.
ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
Сотрудникам аптек и операторам call-центра оформлять заказы за клиентов ЗАПРЕЩЕНО.

ИНЦЕНА КАПЛИ 20МЛ купить в Киеве

Артикул: 8306
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Выберите нужную аптеку:
Производитель: РИХАРД БИТТНЕР АГ АВСТРИЯ
Международное название: Comb drug
Действующие вещество: Capsicum D2 1 мл, Belladonna D6 10 мл, Pulsatilla D6 10 мл, Apis D12 10 мл, Lachesis D12 10 мл;//1 мл розчину містить 25 крапель
Применение: Запальні або дегенеративні захв-ня опорно -рухового апарату, м'яких тканин, що супро воджуються больовим синдромом; травми, рани, в т.ч. післяоперацій ні, з тенденцією до нагноєння. Лік-ня колагенозів, гломеру лонефриту, ревматизму, дерматоміозиту.

ВНИМАНИЕ! Цены действуют только на оформление заказов через сайт. В аптеке другая цена на данный товар.
ЗАТВЕРДЖЕНО

ІН С Т Р У К Ц І Я

длямедичногозастосуванняпрепарату

 

 ІнценаÒ

 

Складлікарськогозасобу:

діючаречовина: 100мл містить: Capsicum D2 1мл, Belladonna D6 10 мл, Pulsatilla D6 10мл, Apis D12 10 мл, Lachesis D12 10 мл;

допоміжніречовини:етанол 43 % (м/м).

1 млрозчинумістить 25крапель.

 

Лікарськаформа. Крапліоральні.

 

Прозоравідбезбарвногодо ледьжовтуватогокольорурідина безспецифічногозапаху.

 

Назваімісцезнаходженнявиробника. 

РіхардБіттнер АГ,

Оссіахерштрассе7, А-9560 Фельдкірхен,Австрія.

 

Фармакотерапевтичнагрупа.

Комплекснийгомеопатичнийпрепарат.

ІнценаÒчинитьсистемну дію,зумовленупоєднаннямта взаємнимпідсиленнямактивнихкомпонентів.Чинитьпротизапальну,знеболювальну,десенсибілізуючу,імуномодулюючута репаративнудії.Пригнічуєсинтезмедіаторівзапалення тауповільнюєнакопичуваннямакрофагів,лейкоцитів увогнищізапалення.Зменшуєпроникністькапілярів таперешкоджаєутвореннюнабряків.Покращуєреологічнівластивостікрові зарахунокзменшенняагрегаціїтромбоцитів.Скорочує всіфазирозвитку таступіньвираженостізапалення. Нечинить мінералокортикоїдноїдії.

Ухвориххірургічногопрофілюприскорює очищеннярановоїповерхні відгнійних виділеньта стимулюєпроцесизагоєння.Покращуєпоказникифункціїнирок присупутнійхронічнійнирковійнедостатностіна тлівторинногоамілоїдозу.

Ухворих наревматоїднийартритвключенняпрепарату вбазиснелікуваннязабезпечуєшвидкедосягненнязнеболювальногота протизапальногоефектів, атакож даєможливістьзменшити дозуабо взагалівідмовитисявід застосуваннясинтетичнихнестероїднихпротизапальнихпрепаратів.Препаратдостовірно покращуєзагальнийстан хворихта працездатність, скорочуєтривалістьранковоїскутості,зменшуєінтенсивністьбольовогосиндрому таступенянабряклостіураженихсуглобів,сприяє нормалізаціїлабораторнихпоказників (насампередШОЕ), суттєвопокращуєпоказникиякості життяпацієнтів,які хворіютьна запальнітадегенеративнізахворюванняопорно-руховогоапарату.

 

Показаннядлязастосування.Гострі тахронічнізапальні абодегенеративнізахворюванняопорно-руховогоапарату там’якихтканин, щосупроводжуютьсябольовимсиндромом:артрити,остеоартрити,поліартрити,артрози,остеохондроз,травми, рани,у т.ч.післяопераційні,з тенденцією донагноєння. Ускладікомплексноголікування колагенозів(ревматоїднийартрит,системнийчервонийвовчак),гломерулонефриту,ревматизму,дерматоміозиту.

 

Протипоказання. Підвищеначутливістьдо будь-якогоз компонентівпрепарату.

 

Належнізаходибезпеки при застосуванні.

Напочаткулікуванняможливекороткочасненезначнепосиленнясимптомівзахворювання,що свідчитьпро діюпрепарату тане потребуєвідміни абокорекціїдози препарату.Відсутністьпокращанняупродовж 5-7днівсамостійноголікуваннясвідчить проможливенеправильнезастосуванняпрепарату. Утакомувипадку Вамтребаобов’язковозвернутисядо Вашоголікаря задодатковоюконсультацією.

ОскількиІнценаâміститьрослинні таіншіприроднікомпоненти,призберіганніможеспостерігатисянезначназміна смаку,прозоростіабо кольорурозчину, що непризводитьдо зниженняефективностіпрепарату.

 

Особливі застереження.

Інформаціящодобудь-якогоризику відзастосуванняпрепарату уперіодвагітності абогодуваннягруддюдотепер незареєстрована.Препарат можназастосовуватиу періодвагітності абогодуваннягруддю увипадках,якщо, на думкулікаря,очікуванакористь дляматері переважаєпотенційнийризик дляплода/дитини.

 

Здатністьвпливати нашвидкістьреакції прикеруванніавтотранспортомабо роботі з іншимимеханізмами.Препарат невпливає наздатністькеруватитранспортнимитамеханічнимизасобами. 

 

Діти.Препаратзастосовуватидітям вікомвід 1 року.

 

Спосібзастосуваннята дози.

Доросліта діти вікомвід 12 років: по 10крапельпрепарату учистомувигляді аборозведених в

1столовійложці води;

дітивіком 5-12 років: по 5-7крапельпрепарату,розведених в1 столовій ложціводи;

дітивіком 1-4 роки: по 1-4крапліпрепарату,розведених в1 столовійложці води.

Прийматитричі надобу.

 

Напочаткулікування тапризагостреннізахворюванняз метоюшвидкогоослабленнясимптомівможливийприйомпрепаратукожні півгодини-годинудо 8 разів надобу допокращання стану,але не більше3-х діб, зпереходом настандартний(триразовий)прийомпрепарату.

Длядосягненнямаксимальногоефектупрепаратрекомендуєтьсяприймати упроміжках міжприйомамиїжі (за 30 хв доабо через 1год післяїди),потримавшипрепаратдеякий час уроті передпроковтуванням.

Основнийкурслікуваннястановить 2-3місяці. Пристабілізаціїстануможливийперехід  напідтримуючийприйом (2 разина добу).

 

Передозування.Випа

Нет аналогов